تاريخ : دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ | 17:18 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع:

کروماتوگرافی

 

 استاد ارجمند :

دکتر حسین شیخ لوئی

 

تهیه و تنظیم :

حامد اقازاده

 

 

پائیز  1393

 

 

 

 

vريشه لغوي

 

کروماتوگرافي (chromatoghraphy) ، در زبان يوناني chroma يعني رنگ و grophein يعني نوشتن است.

 

 

 

پر کاربردترين شيوه جداسازي مواد تجزيه‌اي کروماتوگرافي است که در تمام شاخه‌هاي علوم کاربردهايي دارد. کرماتوگرافي گروه گوناگون و مهمي از روش‌هاي جداسازي مواد را شامل مي‌شود و امکان مي‌دهد تا اجزاي سازنده نزديک به هم مخلوط‌هاي کمپلکس را جدا ، منزوي و شناسايي کند بسياري از اين جداسازي‌ها به روش‌هاي ديگر ناممکن است.

سيرتحولي رشد

    * اولين روش‌هاي کروماتوگرافي در سال 1903 بوسيله ميخائيل سوئت ابداع و نامگذاري شد. او از اين روش براي جداسازي مواد رنگي استفاده کرد.

   

 

 

 اطلاعات اولیه:

 

پر کاربردترين شيوه جداسازي مواد تجزيه‌اي کروماتوگرافي است که در تمام شاخه‌هاي علوم کاربردهايي دارد. کرماتوگرافي گروه گوناگون و مهمي از روش‌هاي جداسازي مواد را شامل مي‌شود و امکان مي‌دهد تا اجزاي سازنده نزديک به هم مخلوط‌هاي کمپلکس را جدا ، منزوي و شناسايي کند بسياري از اين جداسازي‌ها به روش‌هاي ديگر ناممکن است.

سيرتحولي رشد

    * اولين روش‌هاي کروماتوگرافي در سال 1903 بوسيله ميخائيل سوئت ابداع و نامگذاري شد. او از اين روش براي جداسازي مواد رنگي استفاده کرد.

   

 

 

´انواع و روش‌های کروماتوگرافی

 

یکی از پرکاربردترین روش‌های جداسازی مواد در آزمایشگاه کروماتوگرافی است و در مواقعی که جداسازی به روش‌های دیگر ناممکن است به راحتی می‌توان از این روش استفاده کرد، زیرا اختلافات‌ جزئی موجود در رفتار اجسام باعث تسهیل جداسازی در جریان عبور آن‌ها از یک سیستم کروماتوگرافی می‌شود‌. این روش بسیار ساده و سریع است به طور مثال آزمایشی که ممکن است با استفاده از روش ستون تقطیر چندین روز به طول بینجامد، می‌تواند به کمک کروماتوگرافی در عرض زمانی بسیار کوتاه انجام گیرد، وسایل مورد نیاز آن نیز ارزان قیمت است  .                                                             

  مزیت دیگر روش‌های کروماتوگرافی این است که تنها مقدار بسیار کمی از مخلوط برای تجزیه لازم است به این دلیل روش‌های تجزیه‌ای مربوط به جداسازی مواد کروماتوگرافی می‌توانند در مقیاس میکرو و نیمه میکرو انجام گیرند.
 کروماتوگرافی لغتی یونانی به معنی رنگ نگاری است که ترکیبی از دو واژه "کروما" به معنی رنگ و "گروفین" به معنی نوشتن است. در سال 1903 برای اولین بار از این روش جداسازی مواد رنگی استفاده شد که این کار توسط میخائیل‌سوئت انجام گرفت. اما امروزه از این روش برای جداسازی مواد بی رنگ چون گازها استفاده می‌شود. اساس کروماتوگرافی ، جذب سطحی مواد و توزیع آن‌ها در دو فاز است. در این روش جداسازی بر اساس حرکت نسبی دو فاز صورت می‌گیرد بدین ترتیب که یکی از فازها که  فاز ساکن نامیده می‌شود بدون حرکت است و فاز دیگر فاز متحرک نام دارد. با عبور دادن فاز متحرک از داخل فاز ساکن جریانی به وجود می‌آید، در این حالت اجزای مختلف نمونه سرعت‌های حرکت مختلف دارند و جداسازی بر اساس همین اختلاف سرعت‌ها انجام می‌شود. فاز متحرک می‌تواند گاز یا مایع و فاز ساکن می‌تواند جامد یا مایع باشد. لازم به ذکر است که به علت انرژی جنبشی بالای مولکول‌های گازی، فاز ساکن را گاز قرار نمی‌دهند. اگر فاز ساکن جامد باشد، کروماتوگرافی جذب سطحی و اگر فاز ساکن مایع باشد کروماتوگرافی را تقسیمی می‌نامند. نوع دیگری از نام گذاری روش‌های کروماتوگرافی بر اساس ماهیت فاز متحرک و ماهیت فاز ساکن انجام می‌شود. که بدین ترتیب کروماتوگرافی به چهار بخش اصلی طبقه بندی می‌شود. نامی که در ابتدا آورده می‌شود بیان کننده ماهیت فاز متحرک و نام دوم بیان کننده ماهیت فاز ساکن است.

 
 
 
 
 
 

 که شامل 4 نوع اصلی میباشد ...

´هر يک از چهار نوع اصلي کروماتوگرافي انواع مختلف دارد:
 
´    1 کروماتوگرافي مايع – جامد
 
´          o کروماتوگرافي جذب سطحي
´          o کروماتوگرافي لايه نازک (Thin Layer Chromatography)
´          o کروماتوگرافي تبادل يوني (Ion-Exchange Chromatography)
´          o کروماتوگرافي ژلي
 
´     2 کروماتوگرافي گاز – جامد
 
´    3 کروماتوگرافي مايع – مايع
 
´          o کروماتوگرافي تقسيمي
´          o کروماتوگرافي کاغذي( Paper Chromatography)
 
´    4 کروماتوگرافي گاز- مايع
 
´          o کروماتوگرافي گاز – مايع
´          o کروماتوگرافي ستون مويين (Column Chromatography)
 
 
 
 
کروماتوگرافی مایع
جامد
:

در اين روش جدا شدن بر اساس جذب سطحي يا تشکيل کمپلکس است. کروماتوگرافي LSC در واقع نوعي کروماتوموگرافي جذبي است که مواد بر اساس اختلاف در قابليت جذب خود روي سطح جامد از يکديگر جدا مي‌شوند. اين روش نيز به انواع مختلفي چون کروماتوگرافي جذب سطحي (براي جداکردن مواد شيميايي غير مشابه)، کروماتوگرافي لايه نازک، کروماتوگرافي تبادل يوني و کروماتوگرافي ژلي تقسيم مي‌شود.

 
 
 

 

 

چند نکته در مورد ویژگی های کروماتوگرافی نوع اول

 

اثرهایی که باعث جذب سطحی میشوند همان اثرهایی هستند که موجب جذب در مولکولها میشوند. این اثرها عبارتند از: جاذبه الکترواستاتیکی، ایجاد کمپلکس، پیوند هیدروژنی، نیروی واندروالس و غیره. اما در مورد اجسام بیرنگ نمیتوان تغییرات را مستقیما مشاهده کرد. با این حال بسیاری از اجسام در هنگام تابش نور ماورای بنفش فلوئورسانس پیدا میکنند و در چنین مواردی از این خاصیت جهت مشاهده باندها استفاده میشود. تعدادی از جاذبهای جامدی که عموما مصرف میشوند عبارتند از: آلومینا، سیلیکاژل، فلورسین، زغال چوب، منیزیم اکسید، کلسیم کربنات، نشاسته و شکر. معمولا شیمیدانهای آلی از آلومینا، سیلیکاژل و فلورسین بیشتر استفاده میکنند. در کروماتو گرافی لایه نازک حلال به دلیل وجود فشار اسمزی (osmotic pressure) شروع به بالارفتن می کند. در کروماتو گرافی کاغذی حلال از طریق الیاف کاغذ در نتیجه عمل موئینگی نفوذ می‌کند.

 

 

 

 

´کروماتوگرافي جذب سطحي

 

 

در اين نوع کروماتوگرافي جداسازي بر مبناي تقاوت در جذب سطحي اجزاي فاز متحرک و فاز ساکن صورت مي‌گيرد. در کروماتوگرافي جذب سطحي، فاز متحرک مايع (حلالي مانند هگزان) و فاز ساکن جامد (مانند آلومين) است بنابراين نوع خاصي از کروماتوگرافي مايع – جامد محسوب مي‌شود.

در اين نوع جداسازي حلال (فاز متحرک) با عبور خود از ميان ستون جامد (فاز ساکن) اجزاي مخلوط را با خود حمل مي‌کند. سرعت حرکت هر جزء، به ميزان جذب سطحي آن بر روي ماده داخل ستون بستگي دارد. به اين ترتيب سرعت ماده‌اي که کم جذب شده است، بيشتر از ماده‌اي که زياد جذب شده است خواهد بود و اجزايي که قابليت جذب بالاتري دارند، در قسمت بالاي ستون و اجسامي که قابليت جذب کمتر دارند، در قسمت‌هاي پايين ستون، جذب خواهند شد. حال اگر اختلاف بين جذب‌هاي سطحي به حد کافي زياد باشد، جداسازي مواد کامل انجام خواهد گرفت.

 

 

 

 کروماتوگرافي تبادل يوني

 

 

در اين روش بين فاز متحرک (محلول) و فاز ساکن (جامد) به صورت برگشت پذير يون مبادله مي‌شود. جامد تشکيل دهنده فاز ساکن رزين ناميده مي‌شود و پايداري مکانيکي و شيميايي و يکنواختي اندازه ذرات از خصوصيات آن‌ها است. قالب اين رزين‌ها بر پايه يک بسپار بزرگ (معمولا پلي استيرن) استوار است، اما برخي از آن ها متکي بر اسيد متا اکريليک هستند. رزين‌ها به دو نوع تعويض کننده آنيوني و کاتيوني تقسيم مي شوند. هر کدام از اين تعويض کننده‌ها به نوع بازي ضعيف و قوي و اسيدي ضعيف و قوي تقسيم مي‌شوند. مي‌توان اين روش را مانند کروماتوگرافي جذبي در نظر گرفت به گونه اي که رزين‌ها جايگزين جاذب شده باشند. رزين‌ها بايد داراي گروه‌هاي مبادله کننده تک عاملي باشند و درجه اتصالات عرضي کنترل شده داشته باشند. گستره اندازه ذرات نيز بايد تا آنجا که ممکن است کوچک باشد. با اين روش کروماتوگرافي مي‌توان محلول‌هاي رقيق را به خوبي جداسازي کرد.

 

 

 

´کروماتوگرافي لايه نازک

 

 

اين نوع کروماتوگرافي نمونه ‌اي از کروماتوگرافي جذب سطحي است که در آن، به جاي اينکه ستون‌ها از جاذب پر شوند، آن را به صورت لايه نازک روي يک صفحه شيشه‌اي يا لايه پلاستيکي يا ورقه فلزي قرار مي‌دهند. ساير اصول جداسازي مانند روش کروماتوگرافي جذب سطحي است.

 

 

´کروماتوگرافي ژلي

 

 

در اين روش، جداسازي‌هاي مبتني بر الک کردن مولکولي بر روي اجسام بي‌بار در جريان مهاجرت الکترو اسمزي از داخل ژل‌ها انجام مي‌شود. بدين ترتيب که جداسازي بر مبناي اندازه‌هاي نسبي مولکول ها انجام شده و از اصطلاح صاف کردن به وسيله ژل استفاده مي‌شود. ژل استفاده شده در اين روش بايد بي اثر و پايدار باشد. فاز ساکن از يک قالب متخلخل تشکيل شده که منفذهاي آن به وسيله حلالي که فاز متحرک را تشکيل داده پر شده است. از آنجا که اساس جداسازي بر اين است که مولکول‌هاي بزرگتر از حد وارد سوراخ‌ها نشده و به ترتيب جرم مولکولي از ستون خارج شوند و مولکول‌هاي کوچکتر بر حسب شدت نفوذشان سوراخ ها را پر کنند، پس اندازه سوراخ بسيار مهم است. همچنين گرانروي نمونه نيز اهميت زيادي دارد و نبايد از دو برابر گرانروي شوينده بيشتر باشد. از ديگر عوامل مهم، حجم نمونه است. بدين ترتيب که هر چه حجم نمونه کمتر باشد، غلظت هر جزء در محلول خارج شده نيز کمتر خواهد بود.

 

 

 

´کروماتوگرافي گاز – جامد (GSC)

 

 

در اين روش نيز اساس جداسازي جذب سطحي فاز گاز روي سطح جامد است که براي خالص سازي گازها اجسام فرار استفاده مي‌شود.

 

 

کروماتوگرافي مايعمايع (LLCياHPLC)

 

 

 

به دو گونه تقسيمي (براي جدا کردن مواد شيميايي مشابه) و کاغذي استفاده مي شود.

 

 

´کروماتوگرافي گاز- مايع (GLCياVPC)

 

کروماتوگرافي ستون موئين از اين نوع است. در LLC و GLC، مواد بر اساس توزيع بين دو فاز جدا مي‌شوند. براي انتخاب نوع روش کروماتوگرافي ابتدا روش‌هاي ساده‌تر مانند کاغذي و لايه نازک امتحان مي شوند و اگر پاسخ گو نباشد به سراغ روش‌هاي پيچيده‌تر مانند روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HELC) مي‌رويم.

 

 

 

حال به توضيح برخي روش هاي کروماتوگرافي مي پردازيم…

 

 

 

´کروماتوگرافي تقسيمي

 

 

در اين روش که نمونه‌اي از کروماتوگرافي مايع- مايع است، شيوه کار بسيار شبيه به کروماتوگرافي جذب سطحي است و تفاوت اين دو روش در ماهيت ماده پر شده در ستون است. همچنين حجم ظرفيت يک ستون تقسيمي، غالبا کوچک تر از ظرفيت يک ستون جذب سطحي بوده و گاهي اين اختلاف خيلي زياد است. فاز ثابت لايه اي از محلول است که روي سطح جامد ناصافي مانند سيليکاژل قرار دارد و فاز متحرک مايعي غير محلول در مايع اولي است. سرعت حرکت يک جزء از مخلوط تابع انحلال پذيري آن در فاز ساکن است، يعني جدا شدن اجزا بدين صورت است که اجسامي که بيشتر حل مي‌شوند، کندتر از اجسامي که کمتر حل مي‌شوند به طرف پايين ستون حرکت مي‌کنند. در جريان عبور از ستون، اجسام ميان دو فاز تقسيم شده و جداسازي انجام مي‌شود. در اين روش ابتدا مخلوط اجسام به صورت يک نوار در ستون در مي‌آيد که علت آن جذب سطحي يا جذب به وسيله فاز ساکن است و سپس از روش‌هاي ديگري براي جداسازي مواد استفاده مي شود.

 

 

 

 

کروماتوگرافي کاغذي

 

کروماتوگرافي کاغذي نوع خاصي از کروماتوگرافي تقسيمي است که در آن صفحات کاغذي جاي ستون پر شده را مي‌گيرند. در اين روش فاز ساکن آب است و به وسيله جذب سطحي بر روي مولکول هاي سلولز قرار مي گيرد. مولکول‌هاي سلولز نيز به نوبه خود به وسيله ساختار اليافي کاغذ در وضعيت‌هاي ثابت نگه داشته مي‌شود. در ابتدا کروماتوگرافي کاغذي براي جداسازي مخلوط ‌هاي مواد آلي به کار مي رفت. اما امروزه براي جداسازي يون‌‌هاي معدني استفاده مي‌شود. به وسيله اين روش هم آنيون‌ها و هم کاتيون‌ها را مي‌توان جداسازي کرد.

براي انجام اين روش قطره‌اي از محلول حاوي مخلوطي که بايد جدا شود را روي يک صفحه يا نوار کاغذ صافي در محل علامت گذاري شده قرار مي‌دهند. قطره به صورت يک لکه حلقوي در اين محل پخش مي‌شود. هنگامي که لکه خشک شده کاغذ را در يک ظرف مناسب سربسته طوري قرار مي‌دهند که يک سر آن در حلال انتخاب شده به عنوان فاز متحرک فرو رود، حلال از طريق الياف کاغذ در نتيجه عمل موئينگي نفوذ مي‌کند. پس از گذشت زمان از قبل تعيين شده، وقتي حلال مسافت مناسبي را طي کرد، کاغذ را بيرون آورده و حلال را با علامتي مشخص مي‌کنند. پس از خشک شدن صفحه وقتي محل هاي مناطق جدا شده آشکار شدند، هر يک از اجسام به طور جداگانه شناسايي مي‌شوند. در موارد ايده‌آل، هر جسم با واکنشگر مکان ياب، رنگ مخصوصي مي‌دهد که در مورد مواد معدني بيشتر و درمورد مواد آلي کمتر مشاهده مي‌شود. ساده‌ترين روش شناسايي بر اساس مقدار Rf يعني نسبت فاصله طي شده به وسيله جبهه حلال است.

از نقايص کروماتوگرافي کاغذي مي‌توان به مواردي چون لکه‌هاي چند تايي، دنباله دار شدن و اثرات لبه يا کناره اشاره کرد. اين روش در جداسازي‌ مواد با ماهيت زيستي وسيع ترين کاربرد را داشته و در مسائل کلينيکي و زيست شيميايي، جداسازي اسيدهاي آمينه و پپتيدها در بررسي ساختارهاي پروتئين به کار گرفته مي‌شود. آزمايش روزمره ادرار و ساير مايعات بدن براي اسيد آمينه و قند، جداسازي بازهاي پورين و نوکلئوتيدها در آزمايش اسيدهاي نوکلئيک، جداسازي استرئيدها، تجزيه عمومي، تجزيه بسپارها، تشخيص و ارزيابي فلزات در خاک‌ها و نمونه هاي زمين شناسي، بررسي ترکيبات فنلي در عصاره هاي گياهي، جداسازي آلکالوئيدها و جداسازي ترکيبات علامت‌دار به وسيله راديو ايزوتوپ‌ها از ديگر کاربردهاي کروماتوگرافي کاغذي است. البته توجه داشته باشيد که براي جداسازي مواد فرار غير فعال، مانند هيدروکربن‌ها و ديگري جداسازي اسيدهاي چرب با فراريت بيشتر، اين روش مناسب نيست.

:

 

´کروماتوگرافي ستون موئين

 

در اين روش که نوعي از کروماتوگرافي گاز- مايع محسوب مي شود، لوله موئين بلندي وجود دارد که لايه نازکي از فاز ساکن داخل آن را پوشانده است. قدرت جداسازي ستون‌هاي موئين پنج برابر ستون‌هاي معمولي است و زمان جداسازي مواد در اين روش کمتر است. همچنين از يک آشکارساز کوچک و حساس و يک تقسيم کننده خطي تشکيل شده تا عواملي چون تغييرات دما، سرعت عبور، اندازه نمونه و نسبت تقسيم تاثيري بر آن نداشته باشد. از آنجا که سرعت خارج شدن اجزاي جدا شده بسيار بالا است، آشکارساز بايد زمان پاسخ سريعي داشته باشد. البته ثبات‌هاي معمولي پتانسيل سنجي قادر به همگامي با علائم حاصل از آشکارساز نبوده و بايد از دستگاه ديگري مانند يک نوسان کننده اشعه کاتد براي نمايش علائم مي‌توان استفاده کرد.

 

 

 

´مزيتروشهاي کروماتوگرافي

  

  * با روشهاي کروماتوگرافي مي‌توان جداسازي‌هايي را که به روش‌هاي ديگر خيلي مشکل مي‌باشند انجام داد. زيرا اختلافات جزئي موجود در رفتار جزئي اجسام در جريان عبور آنها از يک سيستم کروماتوگرافي چندين برابر مي‌شود‌. هر قدر اين اختلاف بيشتر شود قدرت جداسازي مواد بيشتر و براي انجام جداسازي مواد نياز کمتري به وجود اختلافات ديگر خواهد بود.

 

    * مزيت کروماتوگرافي نسبت به ستون تقطير اين است که نسبتا آسان مي‌توان به آن دست يافت با وجود اينکه ممکن است چندين روز طول بکشد تا يک ستون تقطير به حداکثر بازده خود برسد ولي يک جداسازي مواد کروماتوگرافي مي‌تواند در عرض چند دقيقه يا چند ساعت انجام گيرد.

    * يکي از مزاياي برجسته روش‌هاي کروماتوگرافي اين است که آنها آرام هستند. به اين معني که احتمال تجزيه مواد جداشونده به وسيله اين روش‌ها در مقايسه با ساير روش‌ها کمتر است.

    * مزيت ديگر روش‌هاي کروماتوگرافي در اين است که تنها مقدار بسيار کمي از مخلوط براي تجزيه لازم است به اين دليل روش‌هاي تجزيه‌اي مربوط به جداسازي مواد کروماتوگرافي مي‌توانند در مقياس ميکرو و نيمه ميکرو انجام گيرند.

 

    * روش‌هاي کروماتوگرافي ساده سريع و وسايل مورد لزوم آنها ارزان هستند. مخلوط‌هاي پيچيده را مي‌توان نسبتا به آساني به وسيله اين روش‌ها به دست آورد.

 

 

 

انتخاب بهترين روش کروماتوگرافي:

انتخاب
نوع روش کروماتوگرافي بجز در موارد
واضح (مانند کروماتوگرافي
گازي در جداسازي مواد گازها) عموما تجربي است. زيرا هنوز هيچراهي جهت پيشبينيبهترين روش برايجداسازي مواد اجسام مگر در چند مورد ساده
وجود ندارد. در ابتدا
روش‌هايساده‌تر مانند کروماتوگرافي کاغذي و لايه نازک امتحان مي‌شوند. زيرااينروش‌ها در صورتي که مستقيما قادر به جداسازي مواد نباشند نوع سيستم کروماتوگرافي را که جداسازي مواد بوسيله آن بايد صورت بگيرد،
مشخص
مي‌کنند آنگاه در صورت لزوم از روش‌هايپيچيده‌تر استفاده مي‌شود

 در جداسازي‌هاي مشکل وقتي که روش‌هاي ساده فاقد کارايي لازم هستند روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HELC) مي تواند جوابگو باشد.


برچسب‌ها: hamed aghazadeh
تاريخ : پنجشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۳ | 18:46 | نويسنده : Hamed Aghazadehفارسی اصیل : كپی ناژ (كپی = میمون +ناژ = كاج) اشاره به معنی ریشه نام لاتین آن


فارسی رایج : كاج مطبق

 

نام انگلیسی nirfolk island pine :

گیاهی است سوزنی برگ زیبا و از خانواده «آراكرییاسه» با شاخه‌ های مطبق، موطن اصلی جزیره نور فولك استرالیا رشد آن در محیط طبیعی زیاد ولی در آپارتمان به كندی رشد می‌ نماید و حداكثر 150 سانتیمتر می‌رسدو احتیاج شدیدی به اكسیژن فراوان دارد و درجه حرارت بالا را تحمل نمی‌كند، گیاهانی كه از طریق كاشت بذر بدست آمده‌آند شاخه‌هایی بیمار و نامنظم تولید می‌نماید و بهتر است در ازدیاد آن از قلمه‌های جوانه‌های انتهایی استفاده گردد.


نیازها

 

نور: در تابستان از تابش نور مستقیم آفتاب به آن جلوگیری كنید: اگر چه سایه را تحمل می‌ نماید ولی نزدیك به پنجره با نور ملایم نگهداری كنید، در بهار و تابستان هر هفته یكبار 80 درجه آنرا بچرخانید در غیر اینصورت گیاه بطرف نور خم شده و شكل طبیعی خود را از دست می‌دهد.


دما : حداقل درجه حرارت مطلوب در زمستان 5 درجه سانتیگران و حداكثر آن در تابستان 16 درجه سانتیگراد، در صورت امكان بهتر است در تابستان بیرون از اتاق نگهداری شود.


آبیاری : در تابستان هفته‌ای دوبار و در زمستان هر هفت تا ده روز یكبار آبیاری كافی است، خاك را همیشه مرطوب نگهدارید، در صورت امكان از آب سبك بدون املاح استفاده گردد.


رطوبت: هفته‌ای یكبار در زمستان و هفته‌ای دوبار در تابستان احتیاج به غبار پاشی با آبفشان دارد.


تغذیه : با شروع فصل رشد (بهار و تابستان) جهت تغذیه مصنوعی از كود محلول در آب استفاده كنید بعلت نیاز كم این گیاه به تغذیه مصنوعی نصف آن مقداری كه روی بسته توصیه شده است كافی است.


خاك مناسب : خاك مورد نیاز این گیاه كمپوست سبك است.


تعویض گلدان: قبل ازاینكه ارتفاع گیاه به یك متر برسد هر سال گلدان را با یك درجه بزرگتر تعویض نمایید پس از آن سطح گلدان را با آرامی خارج و با خاك كمپوست نو تعویض نمایید.


تمیز نمودن برگها: غبار پاشی با آبفشان در این خصوص كافی است، از مواد براق كننده شیمیایی استفاده نكنید.

تكثیر : ریشه‌دار نمودن قلمه و كاشت بذر (پایه‌های بذری دارای طبقات نامظم هستند )

رشد كاج مطبق بسیار كند و هر سال یك طبقه و یا حداكثر دو طبقه بر طبقات خود می‌افزاد زیبایی این گایه در داشتن برگهای سوزنی شفاف در طبقات و محیط جانبی تنه اصلی است برای این منظور سعی كنید از دستمالی كردن برگهای سوزنی و استفاده از مواد براق كننده جلوگیری و با آب فشان رطوبت گیاه را تامین نمایید.هرس

 

شاخه‌های خشك پایینی را تا انتها قطع كنید.


پودر گوگرد و روغن وازلین به محل قطع بمالید.

 

 

عوارض و درمان

 

رشد گیاه متوقف شده است: ریشه‌ها را بازدید كنید اگر متراكم شده‌اند زمان تعویض گلدان فرا رسیده است.


زخمهای سفید پنبه‌ای شكل و سفید رنگ در قاعده برگها تشكیل شده است: حشره آفت باعث این نارسایی است هر 14 روز یكبار با سم حشره‌كش طبق دستور سمپاشی كنید و یا با پنبه آغشته محلول به سم روی شاخه بمالید.


برگها متمایل به سفیدی هستند: اشعه مسقتیم آفتاب مخصوصاً از پشت شیشه عامل آن است گیاه را به محلی با نور غیر مستقیم انتقال دهید.


برگها سبز هستند ولی می‌ریزند:
 آبیاری زیاده از اندازه باعث این عارضه است، آبیاری را متوقف كنید تا سطح خشك شود سپس آبیاری را با میزان كمتری انجام دهید.


برگهای شاخه‌های پایین می‌ریزند: گیاه پیر شده است اگر تاریكی زیاد از اندازه باشد، گیاه را به محل روشن‌تر انتقال دهید و شاخه‌های خشك شده را با چاقو و یا قیچی تیز حذف نمایید.


شاخه‌های باریك و علفی هستند: 
تغذیه مصنوعی تجویز می‌گردد، میزان مواد غذایی را دو برابر كنید.


برگهای سوزنی زرد و قهوه‌ای شده و می‌ریزند: هوا گرم و خشك است، گلدان را به محل خنك‌تر با اكسیژن فراوان منتقل كنید، آبیاری و آبفشانی را فراموش نفرمایید.


حشرات ریز سبز رنگ روی برگهای سوزنی ظاهر و برگها چسبناك شده‌اند: هر 14 روز یكبار با یك سم حشره‌كش نفوذی طبق دستور سمپاشی نمایید تاعلایم برطرف گردند.


شاخه‌ها بطرف پایین خم شده‌اند: هوا خیلی سرد است، گیاه را به محل گرمتری منتقل نمایید .برچسب‌ها: hamed aghazadeh
تاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 17:26 | نويسنده : Hamed Aghazadeh
به نام خدا 
نام نویسنده :
حامد افازاده
گزارش کار:
آزمایشگاه فیزیولوژی 

   زمان آزمایش :
دوشنبه 1/7/92 ساعت 15:15 
 
بررسی انتقال مایعات از سلول های آوند چوبیتئوری آزمایشآوند چوبی نوعی بافت هادی در گیاهان است که وظیفهٔ ترابری آب و مواد محلول در آن را بر عهده دارد.آوندهای چوبی هدایت آب و مواد معدنی (شیرهٔ خام) را ازریشه‌های گیاه به برگ‌های آن بر عهده دارد.سلول‌های آوندهای چوبی ضخیم هستند و قبل از آن که هدایت آب و مواد معدنی را بر عهده بگیرند، غشای سلولی، هسته و سیتوپلاسم خود را از دست می‌دهند. تنها قسمت باقی‌ماندهٔ این سلول‌ها دیوارهٔ سلولی است.از انواع آوندهای چوبی می‌توان به تراکئید‌ها اشاره کرد که در همهٔ گیاهان آوندییافت می‌شوند. این نوع از آوندهای چوبی باریک و طویل هستند و در قسمت انتهایی شکل مخروطی پیدا می‌کنند.گیاهان گلدار نوع دیگری از آوندهای چوبی را نیز دارند که عناصر آوندی نامیده می‌شوند. عناصر آوندی گشادتر از تراکئیدها هستند و در پایانهٔ خود دارای منافذ بزرگی هستند که این منافذ امکان جریان سریع‌تر آب را بین عناصر آوندی فراهم می‌کنند.
 مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشساقه کرفستیغمتیلن بلومیکروسکوپلاملاملآب ژاولآب مقطر
 شرح آزمایشابتدا یک برش ضخیم (حدودا 1 سانتی متر) از ساقه کرفس گرفتیم. در شیشه ساعت مقداری رنگ متیلن بلو ریختیم. سپس برش ساقه کرفس را به نحوی در شیشه ساعت گذاشتیم که در متیلن بلو غوطه ور نشود و بخش کمتری از ساقه وارد محلول رنگی شود.پس از گذشت 30دقیقه برش های نازکی از ساقه کرفس گرفتیم و همین طور که از قسمت انتهایی به قسمت ابتدایی بررسی کردیم شاهد رنگی بودن آوند های چوبی بودیم.همان طور که در عکس هایی که در ادامه آورده شده است مشخص است . در برش هایی که مربوط به قسمتی است که کامل در محلول متیلن بلو قرار گرفته است کل سطح کرفس رنگی است اما قسمت های انتهایی تر(بالاتر) را که مشاهده می کنیم، فقط دسته آوند های چوبی رنگی است.
 
(برش عرضی قسمت های انتهایی)نتیجه گیریآن چه که پس از گذر زمان مشخص می شود سرعت بیش تر انتقال مواد در آوند چوبی است
 
 
بررسی ساختار بلوری شکل اگزالات کلسیم در پوست موزتئوری آزمایشبه طور کلی عمل واکوئل ها حفظ سلول می باشد. واکوئل ها همانند لیزوزوم ها، کیسه های غشاداری هستند که به دستگاه غشایی درونی تعلق دارند. واکوئل ها شکل ها و اندازه های متفاوت و همچنین اعمال گوناگون دارند. واکوئل غذایی با لیزوزوم همکاری دارد. واکوئل مرکزی در سلول گیاهی را به عنوان یک لیزوزوم بزرگ عمل می کند. واکوئل مرکزی بزرگ به رشد سلول گیاهی از طریق جذب آب کمک می کند و نیز می تواند مواد شیمیایی حیاتی و یا محصولات دفعی متابولیسم سلولی را در خود، ذخیره نماید. واکوئل های مرکزی در گلبرگ های گل ممکن است رنگدانه هایی را داشته باشند که در جذب حشرات گرده افشان، نقش دارند. در برخی از گیاهان این واکوئل ها دارای سم هایی هستند که گیاه را در برابر جانوران گیاه خوار حفاظت می کند.از جمله ترکیباتی که در شیره ی واکوئل وجود دارد می توان به اگزالات کلسیم اشاره کرد که به شکل دسته ای بلوری(کریستالی)هستند.
 مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشپوست موزتیغمیکروسکوپ
 شرح آزمایشابتدا یک برش نازک از پوست موز تهیه کردیم. و زیر میکروسکوپ مشاهده کردیم. در ادامه شکل مشاهده شده با بزرگنمایی 10برابر آمده است.   
 
سنجش پتانسیل اسمزیتئوری آزمایشاسمز هم مشابه انتشار است. اما مربوط به آب (مولکول های حلال) می شود. در واقع نیرویی که مولکول های آب  به واحد سطح  غشا وارد می کنند را پتانسیل اسمزی گویند.برای محاسبه پتانسیل اسمزی از فرمول وانت هوف استفاده می کنیم:

ü   = 273+ 20
 مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشظرف شیشه ای (پلیت)ساکارزآبکلم قرمزتیغعصاره ی کلم
 شرح آزمایشبرای ساختن محلول با غلظت های مختلف از رابطه زیر استفاده می کنیم:
 
 
  برای بدست آوردن رابطه غلظت و پتانسیل اسمزی در 6 ظرف شیشه ای اپی درم کلم قرمز را قرار دادیم که یکی از ظرف های نمونه شاهد بود و 5 ظرف دیگر به ترتیب غلظت های 0.3، 0.4،0.5،0.6 و 0.9 مولار بودند.تصویر نمونه ها در ادامه آمده است:
 
 پاسخ به سوالات:در کدام غلظت، واکوئل ها مشابه نمونه شاهد است؟همان طور که از فرمول وانت هوف می توان نتیجه گرفت و در عکس ها مشخص است با افزایش غلظت محیط، سلول ها کوچک تر می شوند. بنابراین کم ترین غلظت(0.3مولار) مشابه نمونه شاهد است.کدام غلظت، ایزوتونیک است؟غلظت ایزوتونیک متعلق به عصار کلم قرمز (شاهد) است. اما از بین 5 نمونه غلظت موجود در آزمایش هر چه غلظت کم تر باشد به ایزوتونیک نزدیک تر است(0.3 مولار).
 
 
 
بافت اپیدرمی (سنجش تاثیر غلظت محیط بر روی روزنه ها)تئوری آزمایشدر بسیاری از گیاهان خشکی وجود کوتیکول بر روی اپیدرم، آنها را نسبت به آب و گازها غیر قابل نفوذ کرده است که ارتباط آنها تنها از طریق روزنه ها صورت می گیرد. گیاهان در اندام های هوایی خود یعنی برگ ها و ساقه منافذی را جهت عبور جریان هوا دارند. این منافذ در برگ ها (و ساقه های جوان) به صورت روزنه و در ساقه با ساختار دیگری به نام عدسک شناخته می شوند. این منافذ محل هایی هستند که در واقع باعث خروج بخار آب و ورود CO2 می شوند. دیواره سلول های گیاهی از سلولز، سایر پلی ساکارید ها و پروتئین ساخته شده است که همانند حصیری عمل می کند. با برخورد نور به سلول ها آب از سطح آنها بخار می شود و به فضای میان سلول ها می رود که در بالا یا پایین این فضاها (بیشتر پایین) روزنه ها قرار دارند و محل تبادل این گازها خواهند بود.هر روزنه از دو سلول نگهبان روزنه (Guard cell) تشکیل شده است که معمولا توسط سلول های همراه احاطه شده اند. این سلولها از سلولهای اپیدرمی منشاء گرفته و از آنها کوچکتر است . دارای سیتوپلاسم فراوان ، هسته درشت ، واجد نشاسته و کلروفیل فراوان ، لوبیایی شکل و دارای یک روزنه یا منفذ (Ostiole) میباشد. در واقع سلولهای روزنه از نظر فیزیولوژی بسیار فعال می باشند . زیر روزنه فضای خالی وجود دارد که توسط بافت پارانشیمی احاطه می گردد که به آن اتاق زیر روزنه (Substomatal chamber) میگویند . در شرایط محیطی مرطوب سلولهای روزنه در اثر جذب رطوبت متورم شده (تورژسانس) و منفذ آن باز می شود . در شرایط محیطی خشک سلولهای روزنه آب خود را از دست داده و پلاسمولیز می شود که نهایتاً منجر به بسته شدن منفذ می گردد. دلیل باز و بسته شدن معکوس سلولهای روزنه عدم یکنواختی ضخامت دیواره سلولی می باشد . ضخامت در دیواره های داخلی سلولهای روزنه بیشتر از دیواره های خارجی آن می باشد . در برخی از گونه های گیاهی روزنه نسبت به سطح اپیدرم بیرون زدگی دارد مانند سرخس آنمیا و برخی دیگر در بشره فرو رفته می باشند همانند گونه صبرزرد و در اغلب گونه ها هم سطح با اپیدرم گیاه می باشد.
 مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشظرف شیشه ای (پلیت)قندآباسفناجتیغ
 شرح آزمایشابتدا با برش های طولی نازکی از اپیدرم برگ گیاه اسنفناج تهیه کردیم. سپس با توجه به رابطه ی زیر:غلظت های 0، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8 و 1 مولار را تهیه کردیم.برش های برگ اسفناج را در محلول های تهیه شده قرار دادیم. پس از گذشت زمان مورد نظر با بزرگنمایی 40برابر لام های تهیه شده را مشاهده کردیم.شرح نتایج به دست آمده در جدول زیر است:
غلظت(مولاریته)
درصد روزنه های بسته 

....
جهت محاسبه درصد های جدول بالا تعداد 10عدد از روزنه های هر لام را شمارش کردیم و با توجه به فرمول زیر به دست آوردیم:
 پرسش آزمایشآیا تغییر غلظت باعث بسته و یا باز شدن روزنه ها می شود؟آن چه که از نتیجه آزمایش انجام شده می شود استنباط کرد، عدم وابستگی این دو متغیر یعنی غلظت و بازوبسته بودن روزنه به هم دیگر است. و می توان گفت مهم ترین عوامل تاثیرگذار نور و دماست.
 
 
 
 
بررسی تـــــــــــــعرّقتئوری آزمایشخروج آب از قسمتهای هوایی گیاه به صورت بخار آب تعرق نامیده می‌شود. اما تعرق انواع مختلف دارد. برگ اندام اصلی و عمده تعرق است و قسمت اعظم تعرق از میان روزنه‌های آن انجام می‌شود، لذا این نوع تعرق را تعرق روزنه‌ای می‌نامند. مقدار کمی بخار آب از برگها و ساقه‌ها بوسیله تبخیر مستقیم از طریق یاخته‌های اپیدرمی و از میان کوتیکول خیلی نازک آنها خارج می‌شود که این پدیده را تعرق کوتیکولی می‌گویند. مقدار آبی که از طریق روزنه خارج می‌شود، خیلی زیاد است. همچنین خروج بخار آب می‌تواند از طریق عدسکهای ساقه‌های چوبی یا عدسکهای میوه انجام شود که تعرق عدسکی نامیده می‌شود.نقش تعرق در جذب آب از ریشه تعرق باعث می‌شود که پتانسیل آب برگ به پتانسیل آب ریشه کاهش یابد. حوالی ظهر اختلاف پتانسیل آب ‌برگ نسبت به ریشه به بیشترین مقدار خود می‌رسد. در این هنگام سرعت و شدت جذب آب توسط ریشه نیز بیشترین مقدار را دارا است. اگر منحنی تعرق و منحنی جذب آب در ساعات مختلف شبانه روز را با هم مقایسه کنیم خواهیم دید که تغییرات هماهنگی را نشان می‌دهد. یعنی هر چقدر تعرق بالاتر باشد به همان اندازه هم شدت جذب آب نیز بالاتر است. زمانی که تعرق صورت می‌گیرد، پتانسیل آب ریشه منفی تر از خاک است و پتانسیل برگ منفی‌ تر از ریشه و پتانسیل جو منفی تر از برگ است. در نتیجه جریان آبی از خاک به طرف اتمسفر ، از طریق گیاه برقرار می‌شود که باعث انتقال مواد محلول مورد نیاز گیاه همراه با صعود آب می‌شود. هر گاه پتانسیل آب جو افزایش یابد و جو از آب اشباع شود، جذب آب توسط سیستم ریشه‌ای و انتقال شیره خام در آوندهای چوبی به حداقل رسیده و یا متوقف می‌شود. در موقع شب نیز که روزنه‌ها بسته‌اند، تعرق به حداقل می‌رسد و انتقال شیره خام نیز تقریبا متوقف می‌شود. تعرق در واقع باعث ایجاد یک فشار منفی می‌شود که می‌تواند صعود شیره خام را حتی تا ارتفاع بیش از 100 متر در درخت غول موجب شود.مکانیسم تعرق در برگها واکوئلهای تمام یاخته‌های زنده برگ پر از آب هستند. همچنین پروتوپلاسم و دیواره یاخته نیز از آب اشباع است. آب از راه آوندهای چوبی رگبرگها به برگ می‌رسد. آب دیواره‌های مرطوب یاخته‌های بخار شده به جو درونی فضاهای بین یاخته‌ای وارد می‌شود. این حالت ممکن است از هر سطحی که مرطوب باشد، به جو پیرامون رخ دهد. فضاهای بین یاخته‌ای شبکه ، ارتباطی درونی با ساختار بعدی برگ ایجاد می‌کند که بوسیله بخار آب اشباع می‌شوند و یاخته آخری بخار آب را در هوایی که کمتر اشباع شده ، پخش می‌کند. تعرق روزنه‌ای از طریق تبخیر سطحی دیواره‌های یاخته‌ای که در محدوده فضاهای بین یاخته‌ای قرار دارند و همچنین از بخار آبی که از فضاهای بین یاخته‌ای از طریق روزنه وارد می‌شود، انجام می‌گردد.اهمیت تعرق نیروی مکشی ایجاب شده در صعود شیره خام کمک می‌نماید.با تاثیر بر روی فشار انتشار ، بطور غیر مستقیم پدیده انتشار در یاخته‌ها را کمک می‌کند.در جذب آب و مواد کانی توسط ریشه‌ها موثر است.در تبخیر آب اضافی کمک می‌کند.نقش مهمی در انتقال مواد غذایی از قسمتی به قسمت دیگر گیاه دارد.دمای مناسب جهت برگها را حفظ می‌کند.با تاثیر بر باز و بسته شدن روزنه‌ها ، بطور غیر مستقیم در فتوسنتز و تنفس اثر می‌کند.در پراکندگی انرژی اضافی دریافت شده از خورشید توسط گیاهان موثر است.
 
 
 
 مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشیک گلدان گیاهمحلول کلرید کبالتچند تکه کاغذسوزنشیشه ساعتپاکت پلاستیکیآونکلرید کلسیمترازو
 شرح آزمایشما به دو روش به بررسی تعرق پرداختیم:1. جمع کردن و توزین بخار آب حاصل از تعرق 2. روش کلرید کبالت جمع کردن و توزین بخار آب حاصل از تعرق با این روش می‌توان میزان تعرق به مقدار کم را در گیاهان که در هوای بسته و هوای آزاد رشد می‌کنند، اندازه گرفت. در روش هوای بسته گیاهی را با گلدان در زیر سرپوش می‌گذارند که در آن ظرف کوچکی حاوی مقدار کلرید کلسیم (CaCL2) با وزن مشخصی قرار دارد. افزایش وزن کلرید کلسیم ، مقدار آب خارج شده از گیاه را معلوم می‌کند. در روش هوای آزاد ، گیاه در محفظه‌ای قرار دارد که هوای مرطوب از آن عبور می‌کند. هوای مرطوب پس از ورود به محفظه از یک طرف از داخل ظرفی حاوی کلرید کلسیم بی آب عبور می‌کند. رطوبت آن بوسیله کلرید کلسیم جذب می‌گردد و از طرف دیگر از بخش واجد گیاه نیز عبور می‌کند و سپس وارد ظرف دیگری می‌شود که محتوی کلرید کلسیم است. با توجه به اینکه وزن کلرید کلسیم قبل از شروع آزمایش تعیین شده است، می‌توان مقداری از آب خارج شده از گیاه را که بوسیله کلرید کلسیم جذب گردیده ، تعیین کرد. ضمنا با عبور دادن هوای آزاد و مرطوب ، شرایط طبیعی گیاه نیز رعایت شده است. در این آزمایش که مقدار کلرید کلسیم اولیه 5 گرم بود پس از قرار دادن شیشه ساعت محتوی ماده مذکور زیر محفظه و دوباره وزن کردن وزن آن به 5.05 گرم تغییر کرد.روش کلرید کبالت اساس این روش استفاده از کاغذ آغشته به کلرید کبالت (CoCL2) است (تهیه شده با محلول 3% کلرید کبالت). این کاغذ اگر خشک باشد، آبی رنگ است و وقتی مرطوب گردد، صورتی رنگ می‌شود. هنگام آزمایش ، رنگ کاغذ ابتدا آبی است و به تدریج صورتی رنگ می‌شود و میزان تغییر رنگ آن معیاری برای اندازه گیری تعرق است.
 
بررسی نفوذ پذیری غشاءتئوری آزمایش
ابتدا به طور مختصر  به مساله ی نفوذ پذیری و نقل و انتقالات سلول ها می پردازیم:سهولت نسبتا زیادی که برای نفود مواد محلول در محیط خارج به سلول وجود دارد، معمولا با تراوایی سلولی بیان می‌کنند. اهمیت موضوع بسیار زیاد است. تراوایی سلول اعمال تغذیه و دفع ، تبادلات مواد بین سلولی و محیط خارج را شامل می‌شوند. دو لایه لیپیدی عاری از پروتئین ، اساسا نسبت به مولکولهای بزرگ قطبی و یونها ناتراوا هستند و نقل و انتقال این ترکیبات از خلال غشا در جهت یا خلاف جهت شیب الکتروشیمیایی بوسیله پروتئینهای غشا انجام می‌شود که نقش کانال ، پمپ یا حامل غشایی را عهده‌دار هستند.انتقال از خلال غشا غیر فعال یا فعال است. انتقال غیر فعال نوعی انتشار است که طی آن یک یون یا مولکول در جهت شیب الکتروشیمیایی و یا غلظتش حرکت می‌کند. در این نوع انتقال انرژی مصرف نمی‌شود. این نوع انتقال به دو صورت انتشار ساده و انتشار تسهیل شده صورت می‌گیرد. در انتقال فعال از انرژی جهت انتقال یون یا مولکول در جهت عکس شیب الکتروشیمیایی آن استفاده می‌شود. شیب یونی در انجام بسیاری از فرایندهای زیست شناختی اهمیت دارد. مثلا تمرکز شیبهای ترانس ممبران یونهای سدیم و پتاسیم برای هدایت تحریکهای الکتریکی در اکسون یک سلول عصبی ضروری است.
  مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشظرف شیشه ای (پلیت)گلیسرینNaClدرصدپیاز قرمزگلوکزلاملاملقطره چکانمیکروسکوپ
 شرح آزمایشدر این جلسه سه آزمایش را جهت بررسی نفوذ پذیری انجام دادیم. ابتدا چنیدن برش از اپیدرم پیاز قرمز تهیه کردیم.در مورد گلیسرین، پس از قرار دادن اپیدرم پیاز قرمز روی لام یکی، دوقطره از گلیسرین روی آن ریختیم و پس از گذشت 5 دقیقه مشاهده کردیم.
 در مرحله بعدی پس از 15 دقیقه مشاهده کردیم. و باز هم مثل مرحله قبل شاهد بی رنگ شدن برخی واکوئل های رنگی اپیدرم بودیم. پس از آن چند قطره آب به آن اضافه کردیم . و عکس زیر را شاهد بودیم که بیانگر ورود چربی به داخل سلول هاست.
 در مورد گلوکز و NaCl4درصد،  ابتدا چند در ظرف شیشه ای برش هایی از اپیدرم پیاز را برای 5دقیقه قرار می دهیم. و همین طور در آب مقطر هم که حالت تورژسانس شده هم مشاهده کرده باشیم.(عکس اول صفحه بعد)
 
 
 بعد از گذشت 5 دقیقه پلاسمولیز را در گلوکز و NaCl4درصد مشاهده کردیم. ابتدا برای گلوکز:
 سپس برای NaCl4درصد:
 پس از مشاهده دوباره در گلوکز و NaCl4درصد قرار دادیم تا دپلاسمولیزه شود.(عکس سمت راست: NaCl4درصد و عکس سمت چپ متعلق به گلوکز است)
 نتیجهنفوذپذیری NaCl بیش تر است.
اثر اسید و باز بر آنتوسیانینتئوری آزمایشآنتوسیانین در پرتقال خونی، گیلاس، توت فرنگی و سایر خوراکی‌های قرمز وبنفش رنگ مانند چای ترش یافت می‌شود، ممکن است میزان خطر ابتلا به عوارض قلبی و چاقی مفرط را کاهش دهد. انواع مختلفی از رژیم‌های غذایی ویژه لاغری وجود دارد که در همه آنها ادعا شده رعایت آنها باعث می‌شود افراد وزن کم کنند. ماده‌ای که در این دست از خوراکی‌ها به طور طبیعی پیدا می‌شود آنتوسیانین به انگلیسی: (Anthocyanin)، نام دارد. این ماده در همه گیاهانی که قد می‌کشند و اغلب گل‌ها و میوه‌ها دیده می‌شود. اما همچنین در برگ‌ها، ساقه‌ها و ریشه‌ها نیز پیدا می‌شود. در این قسمت‌ها، آنتوسیانین‌ها عمدتا" در غشای خارجی سلول‌ها متمرکز است. مقدار آنتوسیانین نسبتا" بالاست: برای مثال یک کیلوگرم تمشک حاوی حدود یک گرم و لوبیاهای قرمز و سیاه حدود ۲۰میلی گرم است.رنگ آنتوسیانین‌ها بستگی به ساختار و میزان اسید ماده خوراکی دارد. بسیاری از آنتوسیانین‌ها در شرایط اسیدی قرمز رنگ هستند و هر چه میزان اسیدیته کمتر شود به رنگ آبی-بنفش نزدیک تر می‌شود.این ماده همچنین در برخی ذرت‌ها یافت می‌شود.هنگامی که موش‌های آزمایشگاهیتحت رژیم غذایی قرمز و بنفش قرار می‌گیرند، آسیب به قلب این حیوانات به میزان سی درصد کاهش یافته و چربی بدن آنها نیز کم شده‌است.
 
 
 
 مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشکلم قرمزپتاساسید استیکآب مقطرمیکروسکوپلام
 شرح آزمایشبه دلیل دارا بودن آنتوسیانین در کلم قرمز برای این آزمایش از کلم قرمز استفاده کردیم. قطعه هایی از اپی درم کلم بنفش را در KOH  و اسید استیک و آب مقطر قرار دادیم. پس از گذشت 10دقیقه زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی 40برابر مشاهده کردیم.تصویر نمونه ها در ادامه آمده است:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اندازه گیری پتانسیل آب در یک بافت گیاهی (سیب زمینی)تئوری آزمایشسیستمی که ماهیت آب و حرکت آن را در خاک و گیاه بیان می‌کند بر مبناء روابط انرژی پتانسیل استوار است. وقتی که آب از یک منطقه دارای انرژی پتانسیل زیاد به یک منطقه دارای انرژی پتانسیل کم حرکت می‌کند ، این آب دارای توان انجام کار است. انرژی پتانسیل یک سیستم آبکی (Aqueos) ، در مقایسه با انرژی پتانسیل آب خالص قیاس می‌شود. چون آب در گیاه و در خاک معمولاً به‌علت دارا بودن مواد محلول (Solutes) ، از نظر شیمیائی خالص نیست و از نظر فیزیکی به‌علت کشش‌های قطبی ، نیروی ثقل ، و فشار ، انرژی پتانسیل آن کمتر از آب خالص می‌باشد انرژی پتانسیل آب در گیاه و خاک را پتانسیل آب می‌نامند که با حروف یونانی سای (ψw) نشان داده می‌شود و به‌صورت نیرو بر واحد سطح بیان می‌شود. واحد اندازه‌گیری آن معمولاً بار یا پاسکال (Pa) ، می‌باشد. یک‌بار مساوی ۱۰ به توان ۵ پاسکال یا ۱۰ به توان ۶ دین بر سانتی‌متر مربع یا ۹۹/۰ اتمسفر و یا ۱۰ به توان ۲ ژول بر کیلوگرم می‌باشد. آب خالص دارای پتانسیل آب صفر بار می‌باشد. پتانسیل آب در خاک و گیاه معمولاً کمتر از صفر بار می‌باشد. یعنی مقدار آن منفی است. هر چقدر این مقدار بیشتر منفی باشد پتانسیل آن کمتر است.پتانسیل آب گیاه و خاک حاصل جمع چند پتانسیل به شرح زیر مى‌باشد:   
ψw = ψm + ψs + ψp + ψz ψm = پتانسیل ماتریک (Matrix potential)، نیروئى که توسط آن، آب به گیاه یا سطح ذرات خاک چسبیده است (به‌وسیله نیروى جذب سطحى Adsorption، یا شعریه‌اى Capillarity)، این جاذبه‌ها فقط از طریق اعمال نیروى دیگرى مى‌توان خنثى کرد. بنابراین مقدار آن همواره منفى است.ψs = پتانسیل مواد محلول (پتانسیل اسمزی). انرژى پتانسیل آب است که تحت تأثیر غلظت مواد حل شده قرار مى‌گیرد. مواد حل شده انرژى پتانسیل آب را کاهش مى‌دهند و در نتیجه محلول داراى پتانسیل منفى مى‌گردد.ψp = پتانسیل فشارى (فشار آماس Turgor pressurer)، نیروئى که توسط فشار هیدرواستاتیکى حاصل مى‌شود. از آنجائى که این نیرو توسط آب به گیاه وارد مى‌شود بنابراین داراى مقدار مثبت مى‌‌باشد. معمولاً این پتانسیل در خاک اهمیت کمى دارد ولى در سلول‌هاى گیاهى داراى اهمیت زیادى است.ψz = پتانسیل ثقلى که همیشه در گیاهان وجود داشته لیکن در مقایسه با ۳ پتانسیل دیگر در گیاهان کوتاه‌ قامت، داراى اهمیت ناچیزى است. در درختان بلند پتانسیل ثقلى داراى اهمیت است.      
 مواد و وسایل مورد نیازلوله آزمایشسیب زمینیمحلول ساکارزمتیلن بلوتیغرک لوله آزمایشقطره چکان
 شرح آزمایشدر 10 لوله ی آزمایش محلول هایی با غلظت های 0.15 مولار تا 0.6 مولار تهیه کردیم. و در 10 لوله ی آزمایش دیگر به عنوان شاهد همان غلظت ها را به علاوه دو قطره متیلن بلو تهیه کردیم.بعد از آن خلال هایی از سیب زمینی تهیه کردیم و در لوله های آزمایشمان انداختیم. پس از گذشت 30دقیقه سیب زمینی ها را از لوله های خارج کردیم. و یک قطره از محلول شاهدمان در آن می انداختیم و رفتار قطره را مشاهده می کردیم. با توجه به تئوری آزمایش در غلظت های ایزوتونیک قطره پخش می شود، در صورتی که قطره بالا رود غلظت هیپوتونیک است و پایین رفتنش معنی هیپرتونیک بودن را دارد. با توجه به جدول نتایج آزمایش که در ادامه آمده است، غلظت 0.3 مولار، غلظت ایزوتونیک است.
غلظت (مولار)
رفتار قطره
---- تونیک
0.15
بالا رفت
هیپوتونیک
0.20
ابتدا پخش ولی در نهایت مقداری بالا رفت
هیپوتونیک
0.25
تقریبا ثابت ماند ولی با سرعت بسیار کم بالا رفت
هیپوتونیک
0.30
پخش شد
ایزوتونیک
0.35
پایین رفت
هیپرتونیک
0.40
پایین رفت
هیپرتونیک
0.45
پایین رفت
هیپرتونیک
0.50
پایین رفت
هیپرتونیک
0.55
پایین رفت
هیپرتونیک
0.60
پایین رفت
هیپرتونیک
 نتیجهبا توجه به جدول بالا، در این آزمایش غلظت 0.3 مولار، غلظت ایزوتونیک است.
 
بررسی عناصر معدنی در عصاره گیاه اسفناجتئوری آزمایشاسفناج گیاه بومی ایران است و از اوائل قرن اول میلادی کم کم به نقاط دیگر دنیا راه یافت . بطوریکه در تاریخ مسطور است اسفناج در قرن هفتم در چین و در قرن دوازدهم در اسپانیا کشت می شده است . کشت اسفناج در سال ۱۸۰۶ در آمریکا شروع شد . اسفناج گیاهی است یکساله درای ساقه ای راست به ارتفاع نیم متر که برگهای آن پهن و نرم مثلثی شکل برنگ سبز می باشد . اسفناج نسبت به سرمای زمستان مقاوم است . دو نوع اسفناج وجود دارد که بنام پائیزه و بهاره نامیده می شود . اسفناج بهاره در فصل بهار کاشته می شود و به اسفناج انگلیسی معروف است . نوع پائیزه آن که به خاک بسیار غنی احتیاج دارد در پائیز کاشته می شود . گلهای اسفناج برنگ سبز کمرنگ می باشد . اسفناج چون دارای مواد غذایی فراوانی است کشت آن امروز در تمام نقاط دنیا معمول است .
 مواد و وسایل مورد نیازاسفناجهاونلوله آزمایشدی فنیل آمیننیترات نقرهاسید کلریدریک
 شرح آزمایشبه روش تخریب بافت گیاهی که ساده ترین و ابتدایی ترین روش عصاره گیری است عصاره برگ گیاه اسفناج را تهیه کردیم. سپس به سه قسمت در سه لوله آزمایش تقسیم کردیم تا وجود سه عنصر کلر، نیترات و آهن را این گیاه آزمایش کنیم.در لوله آزمایش اول به خاطر تشخیص کلر، نیترات نقره اضافه کردیم. نیترات نقره به دلیل وجود کلر سریعا جایگزین می شود و کلرید نقره() را تولید می کند که رسوبی سفید رنگ می دهد.در لوله آزمایش دوم هم دی فنیل آمین اضافه کردیم که در صورت وجود نیترات() تشکیل ماده آبی رنگی روی سطح به نام تترا فنیل هیدرازین می دهد. که سطح محلولمان در این آزمایش آبی رنگ شد و گواهی بر حضور یون نیترات در گیاهمان بود.در لوله آزمایش سوم هم برای تشخیص یون آهن محیطمان را به کمک اسید کلریدریک (HCl)  اسیدی کردیم و به وسیله ی واکنش فروسیانات پتاسیم در محیط اسیدی وجود آهن را در گیاهمان با ظاهر شدن رنگ آبی تیره در وسط لوله آزمایش آگاه شدیم.
 نتیجهدر این آزمایش وجود سه ماده را در برگ گیاه اسفناج آگاه شدیم:کلریون نیتراتیون آهن
 
بررسی وجود آنزیم آلفا آمیلازتئوری آزمایشآلفا امیلاز زنجیره کربوهیدراتی نشاسته را در مکان‌های تصادفی هیدرولیزکرده و تولید الیگوساکاریدهای کوتاه، مالتوز و گلوکز می‌کند. واکنش بوسیله افزایش میزان قندهای احیا و یا کاهش رنگ آبی و تولید رنگ زرد قهوه‌ای در کمپلکس ید و نشاسته پایش می‌شود. براساس سیستم طبقه‌بندی که براساس شباهت توالی آمینو اسیدی می‌باشد اکثر آنزیم‌های تجزیه کننده نشاسته از جمله آلفا امیلازها در خانواذه ۱۳ Glycosyl hydrolases قرار می‌گیرند. مکانیسم فعالیت آلفا امیلازها از نوع α- retaining (مکانیسم جایگزینی دوگانه) می‌باشد که ارایش فضایی کربن آنومری بعد از فعالیت آنزیم تغییر نمی‌کند و به شکل آلفا باقی می‌ماند. آلفا امیلازها دارای چهار ناحیه حفاظت شده در توالی اولیهٔ خود می‌باشند، برخی از این نواحی حفاظت شده مربوط به جایگاه فعال‌اند وبرخی در پایداری ساختار سوم حفاظت شده نقش دارند. آلفا امیلازها دارای یک ساختار)β/α)۸یا TIM barrel (لولهβ/α) می‌باشند. یک سری قوس‌های β-α-β طوری آرایش می‌یابند که نتیجه آن ایجاد یک ساختمان لوله‌ای پایدار می‌باشد، این موتیف را لولهβ/α می‌نامند.آلفا آمیلاز یک آنزیم القاپذیر است که معمولاً در حضور نشاسته و محصولات هیدرولیزی نشاسته مانند مالتوز القا می‌شود. آلفا آمیلاز همانند سایر آنزیم‌های القاپذیر در حضور گلوکز و سایر قندها تحت تاثیر مهار کاتابولیک قرار می‌گیرد. آلفا آمیلاز درجانوران، گیاهان ومیکروارگانیسم‌ها وجود دارد.
 وسایل مورد نیازجوانه گندمآب مقطرلوله آزمایشبن مارینشاستهلوگولهاون
 شرح آزمایش15گرم جوانه گندم را با 15سی سی آب مقطر 5 تا 10 دقیقه ساییدیم و عصاره را در دو لوله آزمایش ریختیم. در لوله دیگری هم نشاسته ریختیم به عنوان شاهد ریختیم. از دو لوله ای که حاوی نشاسته است یکی را داخل بن ماری گذاشتیم و دیگری را در محیط آزمایشگاه گذاشتیم. با استفاده از معرف لوگول که با تغییر رنگش از قهوه ای به آبی بیانگر وجود نشاسته است و اضافه کردنش به لوله های آزمایش میزان آلفا آمیلاز موجود را مقایسه کردیم.
 نتیجهآن چه که از نتیجه آزمایش مشخص شد وجود نشاسته در لوله ای که داخل بن ماری بوده وتحت حرارت بوده بیش تر است زیرا رنگ آبی تیره تری پیدا کرد. شاید بتوان گفت تاثیری که دمای بالا روی آلفاآمیلاز دارد به این نحو است که میزان کم تری از نشاسته را به گلوکز تجزیه می کند بنابراین میزان نشاسته موجود در لوله حرارت دیده بیش تر بوده است.
 
 
 
 
بررسی عنصر ازت در خاک گلدانتئوری آزمایشدر خاک ترکیبات ازت دار به دو شکل دیده می شوند:کانیمعدنی
 وسایل مورد نیازخاک گلدانسود سوزآورکاغذ تورنسلبشرآب مقطرکاغذ صافیقیفتکه ای پنبه
 شرح آزمایشاز ترکیبات ازت دار موجود در خاک ما صرفا آن را که به شکل کانی است مورد مطالعه قرار می دهیم یعنی  . 4گرم خاک گلدان را با 20سی سی آب مقطر محلول کردیم. صاف کردیم، و بعد از آن 2سی سی  NaOH  اضافه کردیم. کاغذ تورنسل در لوله آزمایش گذاشتیم و با پنبه درب آن را می بندیم. چون گاز آمونیاک موجود قلیایی است با توجه به قلیایی شدن کاغذ تورنسل شاهد بر این است که آمونیاک در خاک وجود دارد.
 
بررسی نفوذ پذیری غشا در شرایط مختلف محیطیo       تئوری آزمایشغشا سلولی دارای پروتئین هایی است که در بخری سطحی(peritegral) و برخی درونی(integral) هستند.درونی هاپمپحامل
ü     یون پورت
ü     سیمپورت
ü     آنتی پورتکانالاز بافت کلم بنفش استفاده می کنیم. رنگ آن به دلیل وجود آنتوسیانین درون واکوئل است.گلوکز جز متابولیت اولیه است و آنتوسیانین ها و تانن ها و رزین ها و .... جز متابولیت های ثانویه است.
 o       مواد و وسایل لازم·        کلم·        آب/آب جوش·        یخچال·        بشر
 o       شرح آزمایش10 گرم کلم را در سه بشر ریختیم و در بشر 1و2 آب با دمای معمولی و در بشر3 آب جوش ریختیم. بشر 1 شاهد ابود و در دمای اتاق نگه داری شد و بشر 2 را درون یخچال گذاشتیم.پس از گذشت 30دقیقه نمونه ها را با هم مقایسه کردیم و بدین منظور کلم ها را از آب در آوردیم.نتیجهنتیجه این بود که با افزایش دما، تغییر رنگ افزایش می یابد زیرا فعالیت غشای سلولی در آب سرد کاهش می یابد پس دمای پایین از تخریب غشای سولی جلو گیری می کند.
 
 
 
 
بررسی تغییرات رنگ آنتوسیانین در برگ در شرایط مختلف pHo       تئوری آزمایشتغییر رنگ برگ ها بر اساس تغییر pH است که بر آنتو سیانین ها اثر می گذارند.رجوع کنید به توضیحات آنتوسیانین در تئوری آزمایش جلسه هفتم
 o       مواد و وسایل لازم·        کلم·        اسید کلریدریک·        کاغذ صافی·        سود سوز آور·        بشر
 o       شرح آزمایش20گرم کلم برداشتیم به آن 15سی سی HCl 5% اضافه کردیم. بعد با کاغذ صافی محلول را صاف کردیم. سپس به محلول صاف شده سود  2.5نرمال اضافه کردیم و تغییر رنگ را مشاهده کردیم.
 نتیجهابتدا با اضافه کردن HCl کلم قرمز شد و با اضافه کردن سود ابتدا آبی و در نهایت بنفش زنگ شد. بنابراین بر اثر قلیایی شدن برگ به رنگ بنفش در می آید.
 
 
 
 
 
نفوذپذیری غشای پلاسمایی تحت تاثیر کاتیون هاo       تئوری آزمایشجذب کاتیون ها آسان تر و سریع تر از آنیون هاست.·        ذرات خاک رس بار منفی دارند و در نتیجه در اثر بارندگی آنیون ها شسته می شوند پس کاتیون ها آسان تر جذب می شوند.
 o       مواد و وسایل لازم·        نمک طعام·        کلسیم کلرید·        بشر·        آب·        کلم قرمز
 o       شرح آزمایشدو کاتیون مختلف سدیم به صورت NaCl و کلسیم به صورت CaCl2 بررسی کردیم.4 بشر برداشتیم به شرح زیر:1: cc15  NaCl+ cc25  آب2: cc15  CaCl2+ cc25  آب3: cc15  NaCl+ cc15  CaCl2+cc 10  آب4: 40 سی سی آبدر تمام بشر ها 10گرم بافت کلم قرمز قرار دادیم.پس از گذشت 40دقیقه بر اساس تغییرات رنگ به میزان نفوذپذیری غشا پی بردیم. هرچه رنگ بیش تری خارج شده باشد نفوذ پذیری غشا بیش تر است.
 نتیجهتغییر رنگ حاصله: H2O>CaCl2+NaCl>NaCl>CaCl
بررسی هورمون جیبرلین روی جوانه زنی و رشد دانه رُستهاo       تئوری آزمایش·        از زمان جوانه زنی تا زمان رشد برگ قبل مرجله گل دهی را دانه رست می گویند.·        هورمون جیبرلین باعث افزایش جوانه زنی می شود. (روی بیان ژن آنزیم آلفا آمیلاز اثر می گذارد)·        آنزیم آلفا آمیلاز نشاسته نامحلول را به گلوکز نامحلول تبدیل می کند و باعث افزایش فشاز اسمزی و در نتیجه افزایش جوانه زنی می شود.
 o       مواد و وسایل لازم·        هورمون جیبرلین·        دانه ذرت·        پلیت (ظرف)·        آب·        خط کش
 o       شرح آزمایش·        دو عدد پلیت برداشتیم، یکی برای شاهد و دیگری برای تیمار.·        به هر کدام از پلیت ها 20عدد بذر اضافه کردیم و بعد از آن مقداری آب ریختیم.·        نمونه تیمار را به هورمون جیبرلین آغشته کردیم و برای بررسی نتایج یک هفته صبر کردیم.·    برای محاسبه درصد جوانه زنی از فرمول مقابل استفاده کردیم: ·        از هر ظرف 10نمونه را مقایسه کردیم.ظرف شاهد: درصد جوانه زنی 80%
نمونه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
طول ساقه
9
33
7
7
14
13
17
16
8
9
طول ریشه
12
20
2
1
12
21
7
7
18
9ظرف تیمار: درصد جوانه زنی 85%
نمونه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
طول ساقه
12
50
25
15
36
45
22
33
22
21
طول ریشه
22
56
10
30
20
35
30
40
12
13
 میانگین طول ساقه در ظرف شاهد 11.7 و در ظرف تیمار 28.3 بود.·        میانگین طول ریشه در ظرف شاهد 13 و در ظرف تیمار 28.5 بود.§        واحد میلی متر است!
 نتیجهبا اضافه کردن هورمون جیبرلین که هورمون محرک رشد است، ساقه و ریشه بیش تر رشد می کنند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بررسی طیف نوری رنگ دانه هاo       تئوری آزمایش·        برای رنگ دانه های مهم (کلروفیلa،b و کاروتنوئیدها) از استون استفاده می کنیم.·        نور مرئی در محدوده 400 تا 700 نانومتر است و بیش تر ین جذب برای کاروتنوئید ها در محدوده آبی و برای کلروفیل ها در محدوده ی قرمز است.
 o       مواد و وسایل لازم·        استون·        هاون·        اسفناج·        کاغذ صافی·        قیف·        بشر·        سانتریفوژ·        اسپکتروفوتومتر
 o       شرح آزمایش·        5سی سی استون به اسفناج اضافه کردیم و کوبیدیم.(اضافه کردن استون را تا 15 سی سی ادامه دادیم )·        سپس عصاره حاصل را صاف کردیم، و حدود 5دقیقه سانتریفوژ کردیم.·        2سی سی از محلول رویی را با 8 سی سی استون مخلوط کردیم و جذبش را در اسپکتروفوتومتر به دست آوردیم.
 
 
 
 نتیجه
 
طول موج
جذب
660
0.79
665
0.741
670
0.738
675
0.742
680
0.757
685
0.753
690
0.785
 
 
 
 
 
طول موج
جذب
410
1.094
415
1.104
420
1.101
425
1.079
430
1.053
435
1.03
 
 
 
 
 
 
 قله برای کلروفیل ها در طول موج 660نانومتر و برای کاروتنوئید ها در طول موج420نانومتر است.


برچسب‌ها: hamed aghazadeh
تاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 17:25 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

گزارش کار:

آزمایشگاه هماتولوژی

موضوع :

اندازه گیری فشار خون     

زمان آزمایش :

18/7/92 ساعت 15:15

تهیه کننده :

حامد افازاده

 

 


مقدمه :

فشار خون، نیروی است حاصل از انقباض بطن چپ قلب که به خون و در نتیجهء پمپاژ به دیوارهء شریان وارد می­شود. این فشار به صورت یک کسر بیان می­شود که صورت آن فشار سیستولی و مخرج آن فشار دیاستولی است.

فشار سیستولی حداکثر فشار ایجاد شده است که اولین صدا را در اندازه گیری ایجاد می­کند و توسط بطن به شریان و از شریان به خون وارد می­شود. این نیرو از قلب به آئورت وارد می­شود ولی اندازه گیری فشار مستقیم از آئورت امکان پذیر نیست. از آنجا که فشار در امتداد یک سطح یکسان است می­توان این فشار را از بازو نیز اندازه گیری کرد، که برای این منظور لازم است دست فرد هم سطح و در امتداد قلبش قرار داشته باشد.

فشار دیاستولی حداقل فشار ایجاد شده توسط قلب است که به آئورت وارد می­شود و دومین صدا در اندازه گیری را ایجاد می­کند. این نیرو در زمان استراحت قلب ایجاد می­شود و نتیجهء نیروی متقابلی است خون و دیواره شریان به یکدیگر وارد کرده و موجب ادامهء حرکت خون در رگ­ها می­شوند.

اندازه­گیری فشار خون با سه نوع دستگاه امکان پذیر است :

1- دستگاه فشار سنج جیوه­ای که فشار خون را به صورت ارتفاع ستون جیوه در استوانه مدرج نشان می­دهد.

 

2- دستگاه فشار سنج عقربه ای که فشار خون را به صورت حرکت یک عقربه در صفحهء دایره شکل مدرج نشان می­دهد.

3- دستگاه فشار سنج دیجیتال که فشار خون را به صورت عدد روی صفحه نمایشگر نشان می­دهد.

دستگاه مورد استفادهء ما در آزمایشگاه از نوع عقربه­ای است که از سه جزء اصلی تشکیل شده است. جزء اول پمپ هوا که یک حباب لاستیکی متصل به لوله ای از همان جنس می­باشد و یک پیچ برای تنظیم میزان ورود و خروج هوا دارد. جزء دوم کاف ، که یک تیوپ لاستیکی با روکش پارچه ای است که با یک لوله به پمپ و با لوله­ای دیگر به صفحهء نمایش عقربه دار متصل می­شود.

شرح آزمایش :

بازوی فرد داوطلب را در امتداد قلبش رو میز کار قرار دادیم و کاف را به دور بازو کمی بالاتر از چین آرنج بستیم. باید دقت کرد که لباس زیاد بین بازو و کاف نباشد و در صورت امکان کاف مستقیم و بدون مانع روی بازو بسته شود. سپس با لمس کردن نبض داوطلب را در محل خم آرنج پیدا کرده و دیافراگم گوشی پزشکی را در آن نقطه ثابت نگه داشتیم. در این مرحله با بستن پیچ تنظیم پمپ هوا و قرار دادن گوشی روی گوش­ها آمادهء اندازه گیری شدیم.

با فشار دادن پمپ، هوا را به داخل کاف پمپ کردیم و مشاهده شد که عقربه در صفحه شروع به حرکت کرد. این کار را تا جایی ادامه دادیم که مشاهده شد حرکت عقربه به سختی انجام می­گیرد. سپس پیچ تنظیم پمپ را به آرامی و خیلی کم باز کردیم تا هوا به آرامی خارج شده و عقربه به سمت صفر حرکت کند.زمانی که اولین صدا شنیده شد عددی که توسط عقربه نمایش داده می­شد را به حافظه سپردیم و منتظر ماندیم تا صداها کمتر و غیرواضح شوند. در زمان شنیدن آخرین صدای واضح باز هم عدد که توسط عقربه نمایش داده شد را خواندیم و به کار خود پایان دادیم.

مشاهدات :

اعداد نمایش داده شده توسط عقربه به ترتیب 12 و 8 بود که در اصطلاح به صورت 12 روی 8 بیان می­شود.


برچسب‌ها: hamed aghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:49 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

 به نام خدا

هدف از ازمایش

تشخیص وجود پروتئین در محلول

ازمایش کیفی بیوره

"پروتئینها"

 

وسایل  و محلول های مورد نیاز ازمایش

 

محلول سولفلت مس. اب مقطر. محلول سود . محلول بروتیین استاندارد. لوله ازمایش. سود.سولفات مس.بن ماری.

 

نام استاد مربوطه

اقای دکتر مهتابی پور

نام استاد یار مربوطه

خانم نقوی

نام فرد نویسنده

حامد اقازاده

تاریخ

بیست و چهارم اذر

1391 

بیش نیاز

 

پروتئینها ، زنجیره‌های خطی یا پلیمرهایی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند. اسید آمینه‌ها ، حروف الفبایی پروتئینها را تشکیل می‌دهند و چون امکانات بالقوه نامحدودی در طرز توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئینها وجود دارد، از اینرو انواع بی‌شماری از پروتئینها نیز می‌توانند وجود داشته باشند.

 اختلاف هر اسید با سایر اسیدهای آمینه ، در زنجیره جانبی هر یک از اسیدهای آمینه است. اسیدهای آمینه در آغاز تشکیل زمین ، به همراه سایر مواد آلی پیدا شدند. اسیدهای آمینه‌ای که در حضور پرتوهای فرابنفش بوجود آمدند، گوناگونی بسیار داشته‌اند. اما به دلایلی ناشناخته تنها بیست اسید آمینه ، آن هم از نوع L ، در یاخته زنده کاربرد پیدا کرد

ساختار پروتئین، و یا ساختمان پروتئین به ساختاری گفته می‌شود که پروتئین به خود می‌گیرد. پروتئین دارای چهار ساختار می‌باشد.

ساختار اول: به توالی پروتئین که به صورت رشته‌ای از اسیدهای آمینه می‌باشد گفته می‌شود. پروتئین‌ها پلیمرهایی خطی از اسیدهای آمینه هستند که با پیوند پپتیدی بهم متصل شده‌اند.

ساختار دوم: به نظم‌های موضعی گفته می‌شود که پروتئین در حین تاشدگی به خود می‌گیرد. ساختار دوم پروتنئین‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شود:

مارپیچ آلفا ساده ترین و انعطاف پذیرترین ترتیب، کونفرماسیونی مارپیچی و راست گرد بود به نام مارپیچ آلفا. مارپیچ آلفا یکی از ساختارهای دوم رایج در پروتئین‌هاست. مارپیچ آلفا یک مارپیچ راستگرد است که ساختار آن هر ۴/۵ آنگستروم یکبار تکرار می‌شود. در هر دو مارپیچ آلفا، ۶/۳ اسید آمینه وجود دارد. یعنی هر ۵/۱ آنگستروم یک اسید آمینه در طول مارپیچ آلفا قرار می‌گیرد. هر گروه کربوکسیل و آمین در مارپیچ آلفا با اسید آمینه‌ای با فاصله چهار تا از خود، دارای باند هیدروژنی می‌باشد و این الگو در سراسر مارپیچ، غیر از چهار اسیدآمینه در دو انتهای آن تکرار شده‌است.

صفحه‌های بتا: ساختار صفحه‌های بتا، ساختار دوم بسیارکشیده و چین‌دار می‌باشد. یکی از تفاوت‌های مهم صفحه‌های بتا با مارپیچ آلفا این است که اسیدآمینه‌هایی که معمولاً در ساختار اول زنجیره پروتئینی با فاصله زیاد از هم قرارگرفته‌اند، برای تشکیل این ساختار در مجاورت یکدیگر قرار می‌گیرند بنابراین صفحه‌های بتا تمایل به سختی داشته و انعطاف‌پذیری ناچیزی دارند. پیوندهای هیدروژنی بین‌رشته‌ای که میان گروه‌های CO یک رشته بتا و NH رشته بتای مجاور ایجاد می‌شوند، به صفحات بتا پایداری می‌بخشند و باعث می‌شوند که این صفحات ظاهری زیگزاگ داشته باشند.

ساختار سوم: حالت سه‌بعدی که پروتئین بعد از پیچش به خود می‌گیرد گفته می‌شود.

ساختار چهارم: حالت قرارگیری چند پروتئین در فضا کنار یکدیگر. بیشتر پروتئین‌ها از پیوند زنجیرهای پلی پپتیدی مشابه و یا متفاوت ساخته شده‌اند، اتصال بین زنجیرها توسط پیوندهای ضعیف تری برقرار می‌گردد. این ساختارترتیب قرارگرفتن زیر واحدهای یک پروتئین را شرح می‌دهد و نقش مهمی در توضیح چگونگی شرکت پروتئین در واکنش‌های شیمیایی دارد. پروتئین متنوع‌ترین ماکرومولکول‌ها در سیستم‌های زنده‌اند و اعمال حیاتی متعددی را بر عهده دارند.این ماکرومولکول‌ها به عنوان‌ آنزیم یا کاتالیزکننده‌ی واکنش‌های بیوشیمیایی‌ مختلف،به عنوان انتقال‌دهنده و ذخیره‌کننده‌ی‌ مولکول‌های دیگر مثل اکسیژن و اسیدهای چرب، تولید و انتقال ایمپالس‌های عصبی،کنترل رشد و تمایز،در هماهنگی بین سلولی به عنوان هورمون، در ایجاد ساختمان‌های سلولی و بافتی به عنوان‌ اجزای تشکیل‌دهنده،در فعالیت‌های حرکتی به‌ عنوان پروتئین‌های انقباضی،در سیستم انعقاد خود به عنوان‌ فاکتور انعقادی و در سیستم ایمنی به عنوان آنتی‌بادی ایفای نقش‌ می‌کنند.هم‌چنین ارتباط مستقیمی بین بیماری‌های مختلف نظیر تالاسمی با ایجاد تغییرات در پروتئین‌ها در اثر جهش‌ ژنی و در نتیجه‌ی عملکرد غیر صحیح پروتئین‌ها وجود دارد.

هر اسید آمینه ، از یک کربن نامتقارن به نام کربن آلفا تشکیل یافته است که با چهار گروه مختلف کربوکسیل (COOH) اتم هیدروژن ، گروه آمینه بازی (NH2-) و یک زنجیره غیر جانبی (R-) پیوند برقرار می‌کند. ریشه R ممکن است یک زنجیره کربنی و یا یک حلقه کربنی باشد. عوامل دیگری مانند الکل ، آمین ، کربوکسیل و نیز گوگرد می‌توانند در ساختمان ریشه R شرکت کنند. زنجیره جانبی خود چندین اتم کربن دارد و آنها را به ترتیبی که از کربن آلفا ، فاصله می‌گیرند، با حروف بتا (β) ، گاما (γ) و دلتا (δ) نشان می‌دهند.

 اگر در حالی که عامل COOH روی کربن آلفا قرار داد عامل NH2 روی کربنهایی غیر آلفا قرار گیرد. نوع اسید آمینه به β، γیا δ تغییر خواهد کرد. اسیدهای آمینه آزاد به مقدار بسیار ناچیز در سلولها وجود دارند. بیشتر اسیدهای آمینه آلفا در سنتز پروتئین شرکت می‌کنند، در صورتی که اسیدهای آمینه بتا ، گاما و دلتا واسطه‌های شیمیایی هستند. بیشتر اسیدهای آمینه در PH هفت به صورت دو قطبی در می‌آیند یعنی گروه NH2 پروتون می‌گیرد و گروه COOH هیدروژن خود را از دست می‌دهد و به صورت COO- در می‌آید.

ایزومری در اسیدهای آمینه

مطابق قرار داد اگر ساختمان فضایی یک اسید آمینه را در نظر بگیریم، چنانچه عامل NH2 که به کربن آلفا متصل است در طرف چپ باشد، می‌گوییم که این اسید آمینه از نوع L است و هرگاه عامل NH2 در طرف راست کربن آلفا قرار گیرد، گوییم که این اسید آمینه از نوع است. برخلاف قندهای طبیعی که از نوع دلتا هستند، اسیدهای آمینه طبیعی همگی از نوع L می‌باشند. ایزومرها را انانتیومر می‌گویند.

شرح کار

اساس روش بیوره این است که یون مس دو ظرفیتی ( cu2) در محیط قلیایی با عامل آمین پیوند های پپتیدی، کمپلکس آبی رنگی ایجاد میکند که در طول موج 540nm جذب دارد.

 به دلیل اینکه مولکول بیوره نیز همین کمپلکس آبی را با cu2 تشکیل می دهد، این آزمایش بیوره نام دارد

 

 

پروتئینها ، زنجیره‌های خطی یا پلیمرهایی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند. اسید آمینه‌ها ، حروف الفبایی پروتئینها را تشکیل می‌دهند و چون امکانات بالقوه نامحدودی در طرز توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئینها وجود دارد، از اینرو انواع بی‌شماری از پروتئینها نیز می‌توانند وجود داشته باشند.

 اختلاف هر اسید با سایر اسیدهای آمینه ، در زنجیره جانبی هر یک از اسیدهای آمینه است. اسیدهای آمینه در آغاز تشکیل زمین ، به همراه سایر مواد آلی پیدا شدند. اسیدهای آمینه‌ای که در حضور پرتوهای فرابنفش بوجود آمدند، گوناگونی بسیار داشته‌اند. اما به دلایلی ناشناخته تنها بیست اسید آمینه ، آن هم از نوع L ، در یاخته زنده کاربرد پیدا کرد

ابتدا در 3 لوله ی ازمایش که در یکی 3 سی سی  محلول بروتیینی و در دیگری 3 سی سی محلول قندی ودر لوله دیگر 3سی سی محلول یک اسید امینه را اضافه می کنیمبعد2 سی سی سود 15 الی 10 درصد را به هر کدام اضافه کردم سبس لوله ها را به طور جداگانه مخلوط مکنیم سبس به هر کدام حدود 1 سی سی سولفات مس می افزاییم.این عمل را اهسته انجام دادیم تا منجر به واکنش تحریکی نشود.طوری که با مادهی اولیه لوله ها مخلوط نشود تا بشود حضور حلقه ی بنفش رنگ را که نتیجه ی وجود بروتیین باشد بین دو سطح به وجود امده را اثبات کنیم بعد این کار با تکان دادن لوله کل محتویات لوله بنفش رنگ میشود نکته اینکه اگر رنگ محلول ما کم رنگ بود نشان دهنده ی کمبود علظت محلول بروتیین داخل لوله است و در نتیجه قابل تشخیص نخواهد بود و این خطای ازمایش ماست.

 

 

تئوری آزمایش

از این آزمایش برای تشخیص وجود پروتئین در محلول استفاده می شود.

به طور کلی از آنجایی که پروتئین ها هم گروه آمین و هم گروه کربوکسیلشان اکثرا درگیر پیوند است، نمی توان از آزمایش های آمینو اسیدی برای تشخیصشان استفاده کرد.

درصورتی که رنگ مایل به بنفش ایجاد شود نشان از وجود پروتئین و مثبت بودن آزمایش است

ابتدا در 3 لوله ی ازمایش که در یکی 3 سی سی  محلول بروتیینی                و در دیگری 3 سی سی محلول قندی                   ودر لوله دیگر 3سی سی محلول یک اسید امینه                   را اضافه می کنیم بعد2 سی سی سود 15 الی 10 درصد             را به هر کدام اضافه کردم سبس لوله ها را به طور جداگانه مخلوط مکنیم سبس به هر کدام حدود 1 سی سی سولفات مس             می افزاییم.این عمل را اهسته انجام دادیم تا منجر به واکنش تحریکی نشود.طوری که با ماده ی اولیه لوله ها مخلوط نشود تا بشود حضور حلقه ی بنفش رنگ را که نتیجه ی وجود بروتیین باشد بین دو سطح به وجود امده را اثبات کنیم بعد این کار با تکان دادن لوله کل محتویات لوله بنفش رنگ میشود نکته اینکه اگر رنگ محلول ما کم رنگ بود نشان دهنده ی کمبود علظت محلول بروتیین داخل لوله است و در نتیجه قابل تشخیص نخواهد بود و این خطای ازمایش ماست.

نتیجه:

درست شدن حلقه ی بنفش رنگ بین دو فاز بیانگرو نشان دهنده ی وجود یون مس در بیوندهای ببتیدی است و وجود حداقل دو بیوند ببتیدی را در محلول مد نظر ازمایش را به اثبات رساند

 

 


برچسب‌ها: hamed aghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:30 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

تیتراسیون اسید و تعیین نرمالیته ی اسید مجهول

 

وسایل ازمایش

ارلن. سود. فنیل فتالین . بورت . بیبت .اسید سولفوریک .

 

نام استاد گرامی

اقای دکتر مهتابی پور

 

نام  فرد نویسنده

حامد اقازاده

 

 

تاریخ

1391/8/19

شرح کار

روشی که توسط آن ، محلولی با غلظت مشخص به محلولی دیگراضافه می‌شود تاواکنششیمیایی بین دو ماده حل شده کامل گردد،تیتراسیوننامیدهمی‌شود.

تیتر کردن از روش‌هایتجزیهحجمیاست. درتجزیهحجمی ابتدا جسم راحل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همانمحلول استانداردنامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استانداردبه‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافهمی‌شود.

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظراکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ،مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر درمحلول مجهول است. این نقطه رانقطه پایانعملاز نظر تئوری یانقطه همارزینیز می‌گویند.

در روش تیتر کردن سلولی با غلظت مشخصی به محلول دیگر اضافه می‌شود تا واکنش شیمیایی بین دو ماده حل شده کامل گردد. محلولی که غلظت آن مشخص باشد، محلول استاندارد است. در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد که واکنش بین محلول استاندارد تیتر شونده کامل شود. پس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می‌کنند.

ابتدا در یک ارلن مایر که قبلا ان را کر دادم 10 سی سی سود 1.  نرمال میریزیم و 1 قطره با قطره چکان معرف فنیل فتلاین م افزاییم و ارلن را به هم مزنیم تا مخلوط شود و رنگی ایجاد می شود این معرف معرفی بازی است که در محیط های بازی ارغوانی رنگ بوده و در اسیدی و خنثی بی رنگ میشود بعد به وسیله بیبت یا یک بورت قطره قطره به اهستگی اسید سولفوریک دا که نرمالیته اش مجهول بو به ارلن اضافه کردیم دقت شود قبل از افزودن اسید از بورت به ارلن ان را تنظیم کردم به محظ نابدید شدن رنگ داخل ارلن بورت را قط مکنیم چون باید  "

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند.

سبس با استفاده از فرمول که در تعوری ازمایش نوشتم نرمالیته ی اسید مجهول را بدست می اوریم"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تئوری آزمایش

 

ابتدا در یک ارلن مایر که قبلا ان را کر دادم 10 سی سی                   سود 1.  نرمال میریزیم و 1 قطره با قطره چکان معرف فنیل فتلاین            می افزاییم و ارلن را به هم مزنیم تا مخلوط شود و رنگی ایجاد می شود این معرف معرفی بازی است که در محیط های بازی ارغوانی رنگ بوده و در اسیدی و خنثی بی رنگ میشود بعد به وسیله بیبت یا یک بورت قطره قطره به اهستگی اسید سولفوریک               را که نرمالیته اش مجهول بود را به ارلن اضافه کردیم دقت شود قبل از افزودن اسید             از بورت به ارلن ان را تنظیم کردم به محظ نابدید شدن رنگ داخل ارلن بورت را قطع مکنیم چون باید  "

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند.

بعد با استفاده از فرمول                                نرمالیته اسید مجهول را میابم.

 

 

 

 

 

 

نتیجه:

با استفاده از رابطه فوق با داشتن حجم اسید ، حجم و نرمالیته اسید می‌توان نرمالیته اسید را بدست آورد

 با معلوم بودن حجم اسید و نرمالیته و حجم اسید به‌راحتی می‌توان نرمالیته اسید را محاسبه کرد

در رابطه فوق برای حجم از هر واحدی می‌توان استفاده کرد، مشروط بر اینکه هر دو حجم یک واحد باشند

 دو محلول که دارای نرمالیته یکسان باشند، با حجم‌های مساوی بر یکدیگر اثر میکنند

 

 


برچسب‌ها: hamed aghazadeh