تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:49 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

 به نام خدا

هدف از ازمایش

تشخیص وجود پروتئین در محلول

ازمایش کیفی بیوره

"پروتئینها"

 

وسایل  و محلول های مورد نیاز ازمایش

 

محلول سولفلت مس. اب مقطر. محلول سود . محلول بروتیین استاندارد. لوله ازمایش. سود.سولفات مس.بن ماری.

 

نام استاد مربوطه

اقای دکتر مهتابی پور

نام استاد یار مربوطه

خانم نقوی

نام فرد نویسنده

حامد اقازاده

تاریخ

بیست و چهارم اذر

1391 

بیش نیاز

 

پروتئینها ، زنجیره‌های خطی یا پلیمرهایی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند. اسید آمینه‌ها ، حروف الفبایی پروتئینها را تشکیل می‌دهند و چون امکانات بالقوه نامحدودی در طرز توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئینها وجود دارد، از اینرو انواع بی‌شماری از پروتئینها نیز می‌توانند وجود داشته باشند.

 اختلاف هر اسید با سایر اسیدهای آمینه ، در زنجیره جانبی هر یک از اسیدهای آمینه است. اسیدهای آمینه در آغاز تشکیل زمین ، به همراه سایر مواد آلی پیدا شدند. اسیدهای آمینه‌ای که در حضور پرتوهای فرابنفش بوجود آمدند، گوناگونی بسیار داشته‌اند. اما به دلایلی ناشناخته تنها بیست اسید آمینه ، آن هم از نوع L ، در یاخته زنده کاربرد پیدا کرد

ساختار پروتئین، و یا ساختمان پروتئین به ساختاری گفته می‌شود که پروتئین به خود می‌گیرد. پروتئین دارای چهار ساختار می‌باشد.

ساختار اول: به توالی پروتئین که به صورت رشته‌ای از اسیدهای آمینه می‌باشد گفته می‌شود. پروتئین‌ها پلیمرهایی خطی از اسیدهای آمینه هستند که با پیوند پپتیدی بهم متصل شده‌اند.

ساختار دوم: به نظم‌های موضعی گفته می‌شود که پروتئین در حین تاشدگی به خود می‌گیرد. ساختار دوم پروتنئین‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شود:

مارپیچ آلفا ساده ترین و انعطاف پذیرترین ترتیب، کونفرماسیونی مارپیچی و راست گرد بود به نام مارپیچ آلفا. مارپیچ آلفا یکی از ساختارهای دوم رایج در پروتئین‌هاست. مارپیچ آلفا یک مارپیچ راستگرد است که ساختار آن هر ۴/۵ آنگستروم یکبار تکرار می‌شود. در هر دو مارپیچ آلفا، ۶/۳ اسید آمینه وجود دارد. یعنی هر ۵/۱ آنگستروم یک اسید آمینه در طول مارپیچ آلفا قرار می‌گیرد. هر گروه کربوکسیل و آمین در مارپیچ آلفا با اسید آمینه‌ای با فاصله چهار تا از خود، دارای باند هیدروژنی می‌باشد و این الگو در سراسر مارپیچ، غیر از چهار اسیدآمینه در دو انتهای آن تکرار شده‌است.

صفحه‌های بتا: ساختار صفحه‌های بتا، ساختار دوم بسیارکشیده و چین‌دار می‌باشد. یکی از تفاوت‌های مهم صفحه‌های بتا با مارپیچ آلفا این است که اسیدآمینه‌هایی که معمولاً در ساختار اول زنجیره پروتئینی با فاصله زیاد از هم قرارگرفته‌اند، برای تشکیل این ساختار در مجاورت یکدیگر قرار می‌گیرند بنابراین صفحه‌های بتا تمایل به سختی داشته و انعطاف‌پذیری ناچیزی دارند. پیوندهای هیدروژنی بین‌رشته‌ای که میان گروه‌های CO یک رشته بتا و NH رشته بتای مجاور ایجاد می‌شوند، به صفحات بتا پایداری می‌بخشند و باعث می‌شوند که این صفحات ظاهری زیگزاگ داشته باشند.

ساختار سوم: حالت سه‌بعدی که پروتئین بعد از پیچش به خود می‌گیرد گفته می‌شود.

ساختار چهارم: حالت قرارگیری چند پروتئین در فضا کنار یکدیگر. بیشتر پروتئین‌ها از پیوند زنجیرهای پلی پپتیدی مشابه و یا متفاوت ساخته شده‌اند، اتصال بین زنجیرها توسط پیوندهای ضعیف تری برقرار می‌گردد. این ساختارترتیب قرارگرفتن زیر واحدهای یک پروتئین را شرح می‌دهد و نقش مهمی در توضیح چگونگی شرکت پروتئین در واکنش‌های شیمیایی دارد. پروتئین متنوع‌ترین ماکرومولکول‌ها در سیستم‌های زنده‌اند و اعمال حیاتی متعددی را بر عهده دارند.این ماکرومولکول‌ها به عنوان‌ آنزیم یا کاتالیزکننده‌ی واکنش‌های بیوشیمیایی‌ مختلف،به عنوان انتقال‌دهنده و ذخیره‌کننده‌ی‌ مولکول‌های دیگر مثل اکسیژن و اسیدهای چرب، تولید و انتقال ایمپالس‌های عصبی،کنترل رشد و تمایز،در هماهنگی بین سلولی به عنوان هورمون، در ایجاد ساختمان‌های سلولی و بافتی به عنوان‌ اجزای تشکیل‌دهنده،در فعالیت‌های حرکتی به‌ عنوان پروتئین‌های انقباضی،در سیستم انعقاد خود به عنوان‌ فاکتور انعقادی و در سیستم ایمنی به عنوان آنتی‌بادی ایفای نقش‌ می‌کنند.هم‌چنین ارتباط مستقیمی بین بیماری‌های مختلف نظیر تالاسمی با ایجاد تغییرات در پروتئین‌ها در اثر جهش‌ ژنی و در نتیجه‌ی عملکرد غیر صحیح پروتئین‌ها وجود دارد.

هر اسید آمینه ، از یک کربن نامتقارن به نام کربن آلفا تشکیل یافته است که با چهار گروه مختلف کربوکسیل (COOH) اتم هیدروژن ، گروه آمینه بازی (NH2-) و یک زنجیره غیر جانبی (R-) پیوند برقرار می‌کند. ریشه R ممکن است یک زنجیره کربنی و یا یک حلقه کربنی باشد. عوامل دیگری مانند الکل ، آمین ، کربوکسیل و نیز گوگرد می‌توانند در ساختمان ریشه R شرکت کنند. زنجیره جانبی خود چندین اتم کربن دارد و آنها را به ترتیبی که از کربن آلفا ، فاصله می‌گیرند، با حروف بتا (β) ، گاما (γ) و دلتا (δ) نشان می‌دهند.

 اگر در حالی که عامل COOH روی کربن آلفا قرار داد عامل NH2 روی کربنهایی غیر آلفا قرار گیرد. نوع اسید آمینه به β، γیا δ تغییر خواهد کرد. اسیدهای آمینه آزاد به مقدار بسیار ناچیز در سلولها وجود دارند. بیشتر اسیدهای آمینه آلفا در سنتز پروتئین شرکت می‌کنند، در صورتی که اسیدهای آمینه بتا ، گاما و دلتا واسطه‌های شیمیایی هستند. بیشتر اسیدهای آمینه در PH هفت به صورت دو قطبی در می‌آیند یعنی گروه NH2 پروتون می‌گیرد و گروه COOH هیدروژن خود را از دست می‌دهد و به صورت COO- در می‌آید.

ایزومری در اسیدهای آمینه

مطابق قرار داد اگر ساختمان فضایی یک اسید آمینه را در نظر بگیریم، چنانچه عامل NH2 که به کربن آلفا متصل است در طرف چپ باشد، می‌گوییم که این اسید آمینه از نوع L است و هرگاه عامل NH2 در طرف راست کربن آلفا قرار گیرد، گوییم که این اسید آمینه از نوع است. برخلاف قندهای طبیعی که از نوع دلتا هستند، اسیدهای آمینه طبیعی همگی از نوع L می‌باشند. ایزومرها را انانتیومر می‌گویند.

شرح کار

اساس روش بیوره این است که یون مس دو ظرفیتی ( cu2) در محیط قلیایی با عامل آمین پیوند های پپتیدی، کمپلکس آبی رنگی ایجاد میکند که در طول موج 540nm جذب دارد.

 به دلیل اینکه مولکول بیوره نیز همین کمپلکس آبی را با cu2 تشکیل می دهد، این آزمایش بیوره نام دارد

 

 

پروتئینها ، زنجیره‌های خطی یا پلیمرهایی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند. اسید آمینه‌ها ، حروف الفبایی پروتئینها را تشکیل می‌دهند و چون امکانات بالقوه نامحدودی در طرز توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئینها وجود دارد، از اینرو انواع بی‌شماری از پروتئینها نیز می‌توانند وجود داشته باشند.

 اختلاف هر اسید با سایر اسیدهای آمینه ، در زنجیره جانبی هر یک از اسیدهای آمینه است. اسیدهای آمینه در آغاز تشکیل زمین ، به همراه سایر مواد آلی پیدا شدند. اسیدهای آمینه‌ای که در حضور پرتوهای فرابنفش بوجود آمدند، گوناگونی بسیار داشته‌اند. اما به دلایلی ناشناخته تنها بیست اسید آمینه ، آن هم از نوع L ، در یاخته زنده کاربرد پیدا کرد

ابتدا در 3 لوله ی ازمایش که در یکی 3 سی سی  محلول بروتیینی و در دیگری 3 سی سی محلول قندی ودر لوله دیگر 3سی سی محلول یک اسید امینه را اضافه می کنیمبعد2 سی سی سود 15 الی 10 درصد را به هر کدام اضافه کردم سبس لوله ها را به طور جداگانه مخلوط مکنیم سبس به هر کدام حدود 1 سی سی سولفات مس می افزاییم.این عمل را اهسته انجام دادیم تا منجر به واکنش تحریکی نشود.طوری که با مادهی اولیه لوله ها مخلوط نشود تا بشود حضور حلقه ی بنفش رنگ را که نتیجه ی وجود بروتیین باشد بین دو سطح به وجود امده را اثبات کنیم بعد این کار با تکان دادن لوله کل محتویات لوله بنفش رنگ میشود نکته اینکه اگر رنگ محلول ما کم رنگ بود نشان دهنده ی کمبود علظت محلول بروتیین داخل لوله است و در نتیجه قابل تشخیص نخواهد بود و این خطای ازمایش ماست.

 

 

تئوری آزمایش

از این آزمایش برای تشخیص وجود پروتئین در محلول استفاده می شود.

به طور کلی از آنجایی که پروتئین ها هم گروه آمین و هم گروه کربوکسیلشان اکثرا درگیر پیوند است، نمی توان از آزمایش های آمینو اسیدی برای تشخیصشان استفاده کرد.

درصورتی که رنگ مایل به بنفش ایجاد شود نشان از وجود پروتئین و مثبت بودن آزمایش است

ابتدا در 3 لوله ی ازمایش که در یکی 3 سی سی  محلول بروتیینی                و در دیگری 3 سی سی محلول قندی                   ودر لوله دیگر 3سی سی محلول یک اسید امینه                   را اضافه می کنیم بعد2 سی سی سود 15 الی 10 درصد             را به هر کدام اضافه کردم سبس لوله ها را به طور جداگانه مخلوط مکنیم سبس به هر کدام حدود 1 سی سی سولفات مس             می افزاییم.این عمل را اهسته انجام دادیم تا منجر به واکنش تحریکی نشود.طوری که با ماده ی اولیه لوله ها مخلوط نشود تا بشود حضور حلقه ی بنفش رنگ را که نتیجه ی وجود بروتیین باشد بین دو سطح به وجود امده را اثبات کنیم بعد این کار با تکان دادن لوله کل محتویات لوله بنفش رنگ میشود نکته اینکه اگر رنگ محلول ما کم رنگ بود نشان دهنده ی کمبود علظت محلول بروتیین داخل لوله است و در نتیجه قابل تشخیص نخواهد بود و این خطای ازمایش ماست.

نتیجه:

درست شدن حلقه ی بنفش رنگ بین دو فاز بیانگرو نشان دهنده ی وجود یون مس در بیوندهای ببتیدی است و وجود حداقل دو بیوند ببتیدی را در محلول مد نظر ازمایش را به اثبات رساند

 

 


برچسب‌ها: hamed aghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:48 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

 به نام خدا

هدف از ازمایش

تشخیص وجور اسید امینه در محلول مجهول لوله ازمایش

نین هیدرین

"اسید های امینه"

 

وسایل و محلول های لازم در ازمایش

لوله ازمایش.. بن ماری .اب مقطر.معرف نیل هیدرین . استون . محلول اسید امینه مجهول.

 

نام استاد مربوط

اقای دکتر مهتابی پور

نام استاد یار مربوط

خانم نقوی

نام فرد نویسنده

حامد اقازاده

تاریخ

بیست و چهارم اذر 1391

شرح کار

در این آزمایش ترکیبی به نام نین هیدرین با آمینواسید وارد واکنش می شود. در صورت برخورد و مجاورت این دو با یکدیگر ،گروه آمینی و کربوکسیل آمینواسید آزاد می شود و خود آمینواسید به شکل به شکل یک ترکیب آلدهید R-CHO در می آید و خود نین هیدرین به ماده ای به نام هیدرین دانتین تبدیل می شود.

این واکنش برای هر اسیدآمینه ای پیش می رود، اما در اسیدآمینه پرولین تا حدی پیش می رود زیرا گروه متیل موجود در پرولین مانع از کامل شدن آزمایش می شود، به همین دلیل پرولین رنگ زرد ایجاد می کند.

ابتدا در 4 عدد لوله ازمایش که در یکی 2سی سی از محلول مجهول مشکوک به وجود اسید امینه که دارای الفا امین ازاد است اضافه مکنیممانند گالایسین ودر دیگری 2سی سی تیروزین اضافه می کنیم و دیدیم که هر دو به نیل هیدرین جواب مثبت دادند ودر لوله سوم مقداری بروتیین مریزیم و دیدیم که رنگ بنفش ایجاد نشد و در لوله ی چهارم نیز یک محلول قندی مانند گلوگز افزودیم بعد و بر روی ان ها 4 الی 5 قطره معرف نیل هیدرین اضافه کردیم این معرف که اگر  1 گرم نیل هیدرین را در یک لیتر استون یا اب مقطر حل کنیم به ای صورت معرف 0.1  درصد نیل هیدرین بدست می اید این معرف نابایدار است و به این علت باید بعد از تولید انی مصرف شود سبس 10 الی 5 دقیقه محلول داخل لوله را در بن ماری حرارت دادیم اگ مادهای ی مجهول دارای اسید امینه با الفا امین ازاد باشد رنگ بنفش متمایل به ابی ایجاد می کند که در گلایسین و تیروزین جواب مثبت داد ولی در گلوگز و بروتیین جواب منفی و رنگ بنفش ایجاد نشد

  

 

تئوری آزمایش

 

یعنی  به طور خلاصه داریم :

همه آمینواسیدها  +  نین هیدرین کمپلکس ارغوانی

پرولین + نین هیدرین زرد

ابتدا در 4 عدد لوله ازمایش که در یکی 2سی سی از محلول مجهول مشکوک به وجود اسید امینه که دارای الفا امین ازاد است اضافه مکنیممانند گالایسین ودر دیگری 2سی سی تیروزین اضافه می کنیم و دیدیم که هر دو به نیل هیدرین جواب مثبت دادند ودر لوله سوم مقداری بروتیین مریزیم و دیدیم که رنگ بنفش ایجاد نشد و در لوله ی چهارم نیز یک محلول قندی مانند گلوگز افزودیم بعد و بر روی ان ها 4 الی 5 قطره معرف نیل هیدرین اضافه کردیم این معرف که اگر  1 گرم نیل هیدرین را در یک لیتر استون یا اب مقطر حل کنیم به ای صورت معرف 0.1  درصد نیل هیدرین بدست می اید این معرف نابایدار است و به این علت باید بعد از تولید انی مصرف شود سبس 10 الی 5 دقیقه محلول داخل لوله را در بن ماری حرارت دادیم اگ مادهای ی مجهول دارای اسید امینه با الفا امین ازاد باشد رنگ بنفش متمایل به ابی ایجاد می کند که در گلایسین و تیروزین جواب مثبت داد ولی در گلوگز و بروتیین جواب منفی و رنگ بنفش ایجاد نشد

 

نتیجه

رنگ بنفش در گلایسین و تیروزین ایجاد شد که نشان میده اسید امینه اند ولی در گلوگز و بروتیین رنگ بنفش درست نشد که نشان دهنده ی ممانعت ای اصل است.


برچسب‌ها: hamedaghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:46 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

 به نام خدا

هدف از ازمایش

تشخیص بلی ساکارید بودن قند و حضور قند هایی مانند نشاسته وامیلوز

          ازمایش ید

"کربو هیدرات ها"

 

وسایل ازمایش

لوله ازمایش. نشاسته. چسب نشاسته . محلول یدیدوره. بن ماری .اب مقطر.بودر نشاسته

 

نام استاد مربوط

اقای دکتر مهتابی پور

نام استاد یار وربوط

خانم نقوی

نام اعضای نویسنده

حامد اقازاده

تاریخ

----

 

شرح کار

این ازمایش را برای این انجام دادیم که بفهمیم قند مورد نظر نشاسته است یا ساکارز.

در این مرحله می توانیم از ید ( محلول های ید دار مثل لوگل ) استفاده کنیم چون بر همگان واضح است که ید معرف نشاسته است و نشاسته را بنفش می کند مثلا اگر کمی محلول ید دار به سیب زمینی که سرشار از ید است ریخته شود سیب زمینی بنفش می شود. پس برای مشخص شدن نوع قند یک آزمایش دیگر لازم بود و آن هم آزمایش ید بود. چون معرف لوگل دارای ید است از آن استفاده می کنیم. ید جذب سطحی نشاستهC6(H2O)5 می شود و اگر نمونه مجهول نشاسته باشد محلول بنفش می شود و در غیر این صورت محلول به رنگ لوگل باقی می ماند. که در این فرآیند واکنش شیمیایی رخ نمی دهد

این ازمایش برای تشخیص بلی ساکارید ها می باشد به خاطر همین اگر قند ما چیزی به غیر از بلی ساکارید باشد ازمایش ما منفی خواهد بود و تغییر رنگ نمیدهد اما اگر نشاسته و امیلوز باشد چون بلی ساکارید است تغییر رنگ می دهد برای مثال اگر به نشاسته یک قطره محلول یدیدوره اضافه کنیم رنگ ابی متمایل به بنفش مشاهده میشود

ابتدا در 3 لوله ازمایش که در یکی به ترتیب محلول نشاسته یا چسب نشاسته و در دیگری یک دی ساکارید و در لوله دیگر یک منو ساکارید اضافه کردیم البته چسب نشاسته قبلا اماده بود چسب نشاسته از بودر نشاسته و اب مقطر به مقدار 100 سی سی با جوشیدنش بدست می اید سبس بر هر لوله 1 قطره معرف ید یدوره اضافه کردم و رنگ ان به بنفش تغییر یافت که نشان دهنده ی وجود بلی ساکارید یعنی نشاسته است توجه اینکه ار محلول داخل لوله را اگ در بن ماری حرارت دهیم این محلول بی رنگ شده و سبس از سرد شدن مجددا به بنفش مایل به ابی می گراید  

 

 

تئوری آزمایش

يد با پلي ساکاريدها ايجاد کمپلکس رنگي ميکند. براي ايجاد کمپلکس رنگي وجود حداقل 8 مولکول گلوکز در يک زنجير خطي لازم است. رنگ ايجاد شده به طول زنجيره مولکولها بستگي دارد. مثلا آميلوز، رنگ آبي تيره، آميلوپکتين، رنگ ارغواني و گليکوژن، رنگ قهوه اي مايل به قرمز توليد ميکند.

ابتدا در 3 لوله ازمایش که در یکی به ترتیب محلول نشاسته یا چسب نشاسته و در دیگری یک دی ساکارید و در لوله دیگر یک منو ساکارید اضافه کردیم البته چسب نشاسته قبلا اماده بود چسب نشاسته از بودر نشاسته و اب مقطر به مقدار 100 سی سی با جوشیدنش بدست می اید سبس بر هر لوله 1 قطره معرف ید یدوره اضافه کردم و رنگ ان به بنفش تغییر یافت که نشان دهنده ی وجود بلی ساکارید یعنی نشاسته است توجه اینکه ار محلول داخل لوله را اگ در بن ماری حرارت دهیم این محلول بی رنگ شده و سبس از سرد شدن مجددا به بنفش مایل به ابی می گراید 

 

 

نتیجه

گلوکز تغییر رنگ نداد. ساکاروز زرد شد. نشاسته آبی شد<بعد از حرارت<بیرنگ شد<بعد از خنک کردن<دوباره آبی شد


برچسب‌ها: hamedaghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:43 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

 به نام خدا

هدف از ازمایش

تشخیص کتوز یا الدوز بودن منو ساکارید

seliwanoof s test  ازمایش سلیوانف

"کربوهیدرات ها"

 

وسایل ازمایش

رزورسینول. اسید کلریدریک. معرف سلیوانف. لوله ازمایش .محلول قندی شامل گلوگز. فروکتوز. لاکتوز. ساکاروز.بن ماری.

نام استاد مربوطه

اقای دکتر مهتابی 

پور

 

 

 

نام استاد یار مربوطه

خانم نقوی

نام فرد نویسنده

حامد اقازاده

تاریخ

 

 

 

شرح کار

در بین مونوساکاریدها فوروکتوز یا گلوکز و گالاکتوز یا پنتوزها را داریم که برای افتراق آنها از آزمایش سلیوانوف به شرح زیر استفاذه می کنیم:

آزمایش سلیوانف (کتوهگزوزها جواب مثبت میدهند): در این آزمایش کتوهگزوزها در مجاورت اسید کلریدریک آب از دست داده، به هیدروکسی متیل فورفورال تبدیل میشوند. این ترکیبات با رزورسینول ترکیب شده به کمپلکس قرمزرنگی تبدیل میگردند. آلدوزها در شرایط سخت تری با رزورسینول واکنش میدهند.

ابتدا معرف سلییوانف که ان نیز در ازمایشگاه فراهم بود را به وسیله ی مخلوط کردن 0.05 گرم رزورسینول با 100 سی سی اسید کلریدریک 3 مولار بدست می اوریم این معرف نیز مانند معرفبیال به نور حساس است بس دور از نور نگهداری میشود کتوز در کنار این معرف بعد از ابگیری به فورفورال تبدیل وبه صورت زیر کمبلکس قرمز ایجاد میکند "

 

بعد 4 تا لوله ی ازمایش که قبلا کر داده بودم را انتخاب و در هر یک 2 سی سی از معرف بلا اضافه مکنیم بعد در هرکدام از  لوله ازمایش  0.2 ملی لیتر از محلول ها ی قندی گلوگز                  فروکتوز                     لاکتوز                                       

                        و محلول ساکاروز                                           را به طور جداگانه در لوله ی ازمایش خودش که با برچسب مشخص کرده بودم ریختمم بعد محلول لوله ها را به طور جدا از هم مخلوط مکنیم و 5 دقیقه در بن ماری که ابش در حالت جوشیدن است قرار میدهیم بعد مشاهده کردیم که رسوب قرمز رنگی به وجود امد که نشانگر وجود کتوهگزوز است مانند فروکتوز نکته اینکهمحلول میتوانست بعد از حرارت به رنگ قرمز نمایان  نیز کند.ولی اگ ر محلول قندی دارای منوساکاریدی از کتوز ها نبود ای مهم روی نمی داد.

 

تئوری آزمایش

معرف سلیوانف در ای ازمایش دارای ملکولی به اسم رزورسینول است که باعت می شود این ترکیب حلقوی شود و در برابر اسیدی مانن کلریدریک حل شود

مونو ساکاريد ها

 اين دسته از قندها پرمصرفترين نمونه از آنها مي باشند. شکري که به همراه چايي شيرين مصرف مي کنيم به اين گروه تعلق دارد. دانشمندان در حدود 200 نوع از اين قندها را در طبيعت شناسايي کرده و آنها را ثبت نموده اند که در اين مقاله فقط به نمونه هاي معروف و شناخته شده آنها اشاره مي کنيم:

 گلوکوز: اين قند به طور طبيعي و به وفور در غذاهاي آدمي يافت مي شود. اين قند همچنين به نام قند دکستروز و يا قند خون نيز شناخته مي شود. اين قند در نوشابه هاي شيرين و در مکملهاي نگهدارنده و افزاينده وزن و همچنين در مکملهاي حاوي کراتين به وفور يافت مي شود. هر شيشه نوشابه معمولي حاوي تقريبا 13 قاشق از اين قند مي باشد. اين در حالي است که ميزان مجاز مصرف اين قند در حدود 10 قاشق در روز است! با اين تفاسير در مي يابيم در صورتي که شما در طول روز، صرف نظر از ساير منابع غني اين قند، حتي يک نوشابه قندي ميل کنيد، در مصرف اين قند دچار افراط شده ايد. اين در حالي است که برخي از هموطنان ما به جاي شيشه هاي 300 ميلي ليتري، از بطريهاي يک و نيم ليتري خانوادگي استفاده مي کنند و در بسياري از موارد نيز به جاي آب و يا دوغ از اين قبيل نوشابه ها استفاده مي کنند. البته ناگفته نماند که حد مجاز مصرف ذکر شده براي افراد عادي محاسبه شده است. ورزشکاراني که در طول روز، ساعتها وقت خود را به تمرين با وزنه سپري مي کنند، مسلما به مقادير زيادي از قند نيز نياز دارند.

 فروکتوز : اين قند را به نام قند ميوه نيز مي شناسيم. فروکتوز را مي توان در ميوه ها و عسل يافت. اين قند همچنين در نوشابه هاي انرژي زايي که براي مصرف ورزشکاران ساخته مي شود نيز به فراواني يافت مي شود. اين قند را مي توان شيرين ترين قند موجود در بين مونو ساکاريدها دانست و از اين رو نيز در اغلب موارد براي شيرين کردن مکملهاي پروتئيني در صنعت مکمل سازي از اين قند استفاده مي شود. سرعت جذب و ورود اين قند به خون در مقايسه با گلوکوز بسيار پايين تر است.

 فروکتوز همانند ديگر قندها قدرت احيا ذخاير تهي شده گليکوژن عضلات را ندارد اما در عوض، اين قند به خوبي از پس احياي ذخاير تهي شده گليکوژن موجود در کبد بر مي آيد. ذخاير گليکوژن کبد در شرايطي که ذخاير موجود در عضلات به اتمام برسند، از ارزش بسياز بالايي برخوردار است. مغز نيز بيشتر انرژي مورد نياز خود را از طريق گليکوژن موجود در کبد تامين مي کند. برخلاف ساير قندهاي ساده، اين قند، تنها در ميوه ها و به مقدار کمي نيز در شير يافت مي شود.

ابتدا معرف سلییوانف که ان نیز در ازمایشگاه فراهم بود را به وسیله ی مخلوط کردن 0.05 گرم رزورسینول با 100 سی سی اسید کلریدریک 3 مولار بدست می اوریم این معرف نیز مانند معرفبیال به نور حساس است بس دور از نور نگهداری میشود کتوز در کنار این معرف بعد از ابگیری به فورفورال تبدیل وبه صورت زیر کمبلکس قرمز ایجاد میکند "

 

بعد 4 تا لوله ی ازمایش که قبلا کر داده بودم را انتخاب و در هر یک 2 سی سی از معرف بلا اضافه مکنیم بعد در هرکدام از  لوله ازمایش  0.2 ملی لیتر از محلول ها ی قندی گلوگز                  فروکتوز                     لاکتوز                                       

                        و محلول ساکاروز                                           را به طور جداگانه در لوله ی ازمایش خودش که با برچسب مشخص کرده بودم ریختمم بعد محلول لوله ها را به طور جدا از هم مخلوط مکنیم و 5 دقیقه در بن ماری که ابش در حالت جوشیدن است قرار میدهیم بعد مشاهده کردیم که رسوب قرمز رنگی به وجود امد که نشانگر وجود کتوهگزوز است مانند فروکتوز نکته اینکهمحلول میتوانست بعد از حرارت به رنگ قرمز نمایان  نیز کند.ولی اگر محلول قندی دارای منوساکاریدی از کتوز ها نبود این مهم روی نمی داد.

 

نتیجه:

فروکتوز  که منوساکاریدی از کتوزها می باشد مشاهده کردیم که تغییر رنگ داد و قرمز اجری شد اما گلوگز و بقییه تغییر رنگ نداد.

 

 


برچسب‌ها: hamed aghazade
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:42 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

bial s test  ازمایش بیال

"کربوهیدرات ها"

 

وسایل ازمایش

معرف بیال. اورسینول. فریک کلراید .اسید کلریدریک غلیظ. لوله ازمایش .محلول قند. بن ماری.اب مقطر. امیل الکل

 

نام استاد مربوطه

اقای دکتر مهتابی پور

 

نام استاد یار مربوطه

خانم نقوی

نامفرد نویسنده

حامد اقازاده

 

تاریخ

291391/8/

شرح کار

آزمایش بیال (پنتوزها جواب مثبت میدهند)

آزمایش بیال برای پنتوزها: پنتوزها در مجاورت اسید کلریدریک غلیظ آب از دست داده، فورفورال تولید میکنند. فورفورال با اورسینول به کمپلکس با رنگ سبز مایل به آبی تبدیل میشود. در این آزمایش در اثر حرارت طولانی و اسید کلریدریک غلیظ، هگزوزها نیز هیدروکسی متیل فورفورال تولید میکنند که با اورسینول میتواند کمپلکس رنگی (زرد مایل به قهوه ای) تولید کند.

ابتدا برای تهیه ی معرف بیال که ان نیز به صورت اماده بود .0.3 گرم اور سینول و0.05 گرم فریک کلراید را در 100 سی سی اسید کلریدریک غلیظ حل مکنیم چون محلول به نور حساس است باید دور از نور نگهداری شود سبس در لوله ی ازمایشمان 2 سی سی از این معرف را ریخته بعد به ان 0.1 سی سی از محلول قندیمان را اضافه کردم وباهم مخلوط مکنیم لوله را در بن ماری به مدت 2 دقیقه حرارت میدهیم البته باید قبلا اب بجوشد سبس دیدیم که تغییر رنگ ایجاد شد رنگ سبز تا سبز متمایل به ابی وجود بنتوز را در محلول به ما نشان داد و شش کربنه های موجود در محلول ازمایش نیز رنگ رنگ سبز متمایل به زرد و دی ساکارید هایی موجود در محلول رنگ زرد درست کرد نکته اینکه اگر رنگ سبز در مرحله ی اول زیاد قابل رویت نباشد متوان  یک حجم از مخلوط اول را با 3 برابر حجمش اب مقطر رقیق کرده سبس 1 سی سی امیل الکل به ان اضافه و مخلوط مکنیم  تا رنگ ابی به امیل الکل منتقل شود .در این ازمایش رنگ گلوگز قهوهای ورنگ فروکتوز قهوه ای سوخته متمایل به سیاه و رنگ ساکاروز که در انر هیدرولیذ گلوگز و فروکتوز است به رنگ شرابی در امد و رنگ بنتوز ابی سیاه رنگ شد یعنی کمبلکس ابی زمانی ایجاد شد که 5 کربنه باشد و فورفورال باشد.

 

طبقه بندی :

1-     مونو ساکارید ها

2-    الیگو ساکارید ها

3-    پلی ساکارید ها

مونو ساکارید ها : mono saccharrides

قند های ساده هستند و به قند هایی گفته می شوند که در اثر هیدرولیز به قند کوچکتری تبدیل نشوند .

٣ کربنه = تریوز (مثل گلیسیرآلدئید)،4 کربنه = تتروز  (اریتروز) ( 5 کربنه = پنتوز مثل ریبوز  ، 6 کربنه = هگزوز مثل گلوکز و فروکتوز ç مهمترین مونو ساکارید ها)

7 کربنه = هپتوز (می توان سدو هپتوز ها را نام برد )

 مونو ساکارید ها به آسانی متبلور می شوند،در آب محلول اند و همگی خاصیت احیا کنندگی دارند .

طبق تعریف کربوهیدرات ها دارای یک عامل آلدئیدی یا ستونی می باشند ( قند دارای عامل آلدئیدی ، آلدوز و قند دارای عامل ستونی ، ستوز یا کتوز خوانده می شود . )

دی ساکارید ها : Disaccharides

از باند شدن دو قند ساده یا مونو ساکارید بدست می آیند مثل لاکتوز

الیگو ساکارید ها :Oligosaccharides

بین 8 تا 12 مونو مر ( مونو ساکارید ) دارد

پلی ساکارید ها : polysaccharides

çHomo polysaccharides   از یک مونو مر ساخته شده است مثل نشاسته

çHetro polysaccharides    علاوه بر کربوهیدرات های اصلی ، شامل برخی دیگر از کربوهیدرات ها است مثل همی سلولز

لیگنین ساختمان کربوهیدراتی ندارد اما در دسته بندی جزء کربوهیدرات ها محسوب می شود

                                    گلیسرول آلدئید                                                        دی هیدروکسی استون    Dihydroxyaceton                                                  glycerylaldehyde                              

به طور کلی کربوهیدرات ها یا دارای عامل کتونی اند یا آلدئیدی و الکلی

اکثر کربوهیدرات ها دارای کربن نا متقارن هستند (کربنی که چهار استخلاف ان یکسان نیست کاریال carial) از خواص کربوهیدرات ها داشتن ایزومری است و همین طور تاثیر بر نور پلاریزه . نور پلاریزه نوری است که فقط در یک بعد منتشر می شود . دستگاه شناسایی قند ها پلاریمتر است . ساختمان این دستگاه به این شکل است . این دستگاه دارای یک منبع نوری است که در جلوی آن منشوری به نام polyser پلایزر قرار گرفته است که از جنس نیکل است و در جلوی آن معمولاً لوله ای قرار دارد که کربوهیدرات ها را داخل ان می ریزند و مجدداً منشوری که متحرک است و نهایتاً در این مسیر چشم انسان قرار گرفته است .

مکانیزم عمل : نور به منشور بر خورد کرده و از آن عبور کرده و اگر به چیزی بر خورد نکند از منشور بعدی عبور و به راحتی قابل رویت است . اگر در لوله ی آزمایش قندی وجود داشته باشد ، وقتی نور از پلاریزه عبور کند به محلول قند برخورد کرده ، نور منحرف شده  و از طریق آنالایزر قابل رویت نیست برای همین منظور بر روی دستگاه پلارایزر درجه ای وجود دارد که آن را تنظیم می کنیم تا نور رویت شود و درجه را یا به سمت مثبت یا منفی می چرخانیم تا نور رویت شود . بر همین اساس این مثبت و منفی در کنار اسم آن قرار خواهد گرفت .

 

تئوری آزمایش

برای افتراق بین گلوکوز یا گالاکتوز و پنتوز از آزمایش بیال که اختصاصا  پنتوز ها را مشخص می کند استفاده می کنیم.

قندها در مجاورت اسیدها (مثلا اسید کلریدریک 10 تا 20 درصد) آب از دست میدهند. در نتیجۀ این عمل پنتوزها به فورفورال، کتوهگزوزها و آلدوهگزوزها به اسید لوولینیک و هیدروکسی متیل فورفورال تبدیل میشوند. البته آلدوهگزوزها مقدار اندکی هیدروکسی متیل فورفورال تولید مینمایند. بنابراین با این روش میتوان سه نوع مونو ساکارید را از هم تمیز داد. فورفورال و هیدروکسی متیل فورفورال بی رنگ و در آب محلول هستند و در مجاورت فنلها به کمپلکس رنگی تبدیل میشوند.

ابتدا برای تهیه ی معرف بیال که ان نیز به صورت اماده بود .0.3 گرم اور سینول و0.05 گرم فریک کلراید را در 100 سی سی اسید کلریدریک غلیظ حل مکنیم چون محلول به نور حساس است باید دور از نور نگهداری شود سبس در لوله ی ازمایشمان 2 سی سی از این معرف را ریخته بعد به ان 0.1 سی سی از محلول قندیمان را اضافه کردم وباهم مخلوط مکنیم لوله را در بن ماری به مدت 2 دقیقه حرارت میدهیم البته باید قبلا اب بجوشد سبس دیدیم که تغییر رنگ ایجاد شد رنگ سبز تا سبز متمایل به ابی وجود بنتوز را در محلول به ما نشان داد و شش کربنه های موجود در محلول ازمایش نیز رنگ رنگ سبز متمایل به زرد و دی ساکارید هایی موجود در محلول رنگ زرد درست کرد نکته اینکه اگر رنگ سبز در مرحله ی اول زیاد قابل رویت نباشد متوان  یک حجم از مخلوط اول را با 3 برابر حجمش اب مقطر رقیق کرده سبس 1 سی سی امیل الکل به ان اضافه و مخلوط مکنیم  تا رنگ ابی به امیل الکل منتقل شود

 

 

 

 

 

نتیجه:

در این ازمایش رنگ گلوگز قهوهای ورنگ فروکتوز قهوه ای سوخته متمایل به سیاه و رنگ ساکاروز که در انر هیدرولیذ گلوگز و فروکتوز است به رنگ شرابی در امد و رنگ بنتوز ابی سیاه رنگ شد یعنی کمبلکس ابی زمانی ایجاد شد که 5 کربنه باشد و فورفورال باشد.

 

 

 

 

center font


برچسب‌ها: hamedaghazadeh1
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:40 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

   barfoed s test    ازمایش بارفورد

"کربوهیدرات ها"

 

وسایل ازمایش

استات مس. اسید استیک گلاسیال. اب مقطر. لوله ازمایش. معرف بارفورد.محلول قندی شامل منو ساکارید و دی ساکارید .بن ماری .

 

نام استاد مربوطه

اقای دکتر مهتابی پور

نام استاد یار مربوطه

خانم نقوی

نامفرد نویسنده

حامد اقازاده

تاریخ

291391/8/

شرح کار

آزمایش بارفود (فقط به مونوساکاریدها جواب مثبت میدهند): این آزمایش برای تشخیص مونو ساکاریدها از دی ساکاریدهای احیا کننده است. چنانچه آزمایش احیا قندها در محیط اسید ضعیف صورت گیرد و مدت زمان حرارت دادن کنترل شود، فقط مونو ساکاریدها به علت قدرت احیا کنندگی قوی به این آزمایش جواب مثبت میدهند.

ابتدا برای تهیه ی معرف بارفورد که به صورت اماده استفاده کردیم 0.66 گرم استات مس             و 0.18 سی سی اسید استیک گلاسیال خالص را در 10 میلی اب مقطر حل کردیم بعد از تهیه معرف در لوله ازمایشمان حدود 3 سی سی از این معرف ریخته و بعد 1.5 سی سی از محلول قندمان که شامله منو ساکارید و دی ساکارید ها به صصورت اماده بود را به ان افزودم لوله را به مدت 5 دقیقه در بن ماری جوشاندم بعد لوله را به وسیله اب یخ سرد کردم تا به دمای 25 درجه سلسیوس رسید بعد از این کار در ته لوله رسوبی قرمز رنگ کوعیوروساید درست شد که نشان میداد محلول ما منو ساکارید است البته دی ساکارید ها هم در تجزیه خود رسوب درست مکنند.

    چون"

اگر رسوب قرمز در فاصله دو دقیقه تشکیل گردید، قند مورد آزمایش مونو ساکارید است. دی ساکاریدها را باید مدت بیشتری (مثلا 10 دقیقه) جوشانید تا رسوب قرمز رنگ ایجاد شود.

مونوساکاریدها را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد: اگر مونوساکاریدها دارای عامل آلدئیدی باشند آنها را آلدوز و چنانچه عامل کتونی داشته باشند آنها را کتوز مینامند.

 

تئوری آزمایش

برای افتراق بین مونوساکارید و دی ساکارید احیا از آزمایش بارفورد استفاده می کنیم

مونو ساکارید ها : mono saccharrides

قند های ساده هستند و به قند هایی گفته می شوند که در اثر هیدرولیز به قند کوچکتری تبدیل نشوند .

٣ کربنه = تریوز (مثل گلیسیرآلدئید)،4 کربنه = تتروز  (اریتروز) ( 5 کربنه = پنتوز مثل ریبوز  ، 6 کربنه = هگزوز مثل گلوکز و فروکتوز ç مهمترین مونو ساکارید ها)

7 کربنه = هپتوز (می توان سدو هپتوز ها را نام برد )

 مونو ساکارید ها به آسانی متبلور می شوند،در آب محلول اند و همگی خاصیت احیا کنندگی دارند .

طبق تعریف کربوهیدرات ها دارای یک عامل آلدئیدی یا ستونی می باشند ( قند دارای عامل آلدئیدی ، آلدوز و قند دارای عامل ستونی ، ستوز یا کتوز خوانده می شود . )

 

این تست برای تشخیص مونوساکارید ها می باشد . به این صورت که چون در این تست محیط اسیدی است قدرت احیاکنندگی بیشتری برای احیا مس+2 به مس +1 احتیاج است وچون مونوساکاریدها  احیا کننده تر هستند ،‌بنابراین در محیط اسیدی فقط مونوساکاریدها به این تست جواب می دهند .

ابتدا برای تهیه ی معرف بارفورد که به صورت اماده استفاده کردیم 0.66 گرم استات مس             و 0.18 سی سی اسید استیک گلاسیال خالص را در 10 میلی اب مقطر       حل کردیم بعد از تهیه معرف در لوله ازمایشمان حدود 3 سی سی از این معرف           ریخته و بعد 1.5 سی سی از محلول قندمان که شامله منو ساکارید و دی ساکارید ها به صورت اماده بود را به ان افزودم لوله را به مدت 5 دقیقه در بن ماری جوشاندم بعد لوله را به وسیله اب یخ سرد کردم تا به دمای 25 درجه سلسیوس رسید بعد از این کار در ته لوله رسوبی قرمز رنگ کوعیوروساید درست شد که نشان میداد محلول ما منو ساکارید است البته دی ساکارید ها هم در تجزیه خود رسوب درست مکنند.

کربوهیدرات به پلی هیدروکسی آلدئید یا پلی هیدروکسی کتون و یا ترکیباتی که به این دو گروه هیدرولیز میشوند اطلاق میگردد. دسته ای از کربوهیدراتها را که نمیتوانند به ترکیب ساده تری شکسته شوند. مونوساکارید میگویند. گروهی را که در اثر هیدرولیز به دو مولکول مونوساکارید تجزیه شوند دی ساکارید و بالاخره کربوهیدراتهایی که به چندین واحد مونو ساکارید تجزیه میشوند را اولیگوساکارید گویند و چنانچه تعداد واحدهای تشکیل دهندة آن بیش از شش عدد باشد پلی ساکارید نامیده میشود

 

 

نتیجه:

اگر رسوب قرمز در فاصله دو دقیقه تشکیل گردید، قند مورد آزمایش مونو ساکارید است. دی ساکاریدها را باید مدت بیشتری (مثلا 10 دقیقه) جوشانید تا رسوب قرمز رنگ ایجاد شود. این تست برای تشخیص مونوساکارید ها می باشد . به این صورت که چون در این تست محیط اسیدی است قدرت احیاکنندگی بیشتری برای احیا مس+2 به مس +1 احتیاج است وچون مونوساکاریدها  احیا کننده تر هستند ،‌بنابراین در محیط اسیدی فقط مونوساکاریدها به این تست جواب می دهند .

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: hamedaghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:38 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

 

تهیه ی معرف بند یکت

"کربو هیدرات ها"

وسایل ازمایش

تری سدیم سیترات . سدیم کربنات بی اب . سولفات مس .گلوگز .فروکتوز .ساکاروز .محلول غیر قندی. بن ماری .

 

نام استاد گرامی

اقای مهتابی و خانم نقوی

 

نام فرد نویسنده

حامد اقازاده

 

تاریخ

1391/8/19

شرح کار

 

قند ها به صورت مونو ساکارید ، دی ساکارید و پلی ساکارید در بدن دیده می شوند که واحد ساختاری همه آنها مونوساکارید می باشد. قند ها میتوانند با سایر هیدروکربن ها ترکیب شده و موادی مثل گلیکو پروتیین و ... را تولید کنند. ازقند ها در واکنش های زیادی استفاده می شود مثلا در تولید مواد احیا کننده یا ساخت قند شرکت میکنند DANو RNA

برای تهیه ی معرف بندیکت در یک بشر که کر داده ایم 1.73 گرم تری سدیم سیترات یا دی هیدرات را و 1.0 گرم سدیم کربنات بی اب ر یا انیدروس را در 8 سی سی اب مقطر حل مکنیم سبس در یک بشر تمیز جداگانه 1.73 گرم سولفات مس یا بنتاهیدرات را در 20 سی سی اب مقطر حل کردیم  به این ترتیب این معرف را با مخلوط کردن 0.8 ملی لیتر محلول بشر اول با 0.2 سی سی از محلول بشر دوم برست می اوریم.

ابتدا 4 تا لوله ازمایش که قبلا کر داده ایم را تهیه کردم بعد در هر لوله ازمایش 2.5 سی سی از معرف بالا مریزیم سبس به ترتیب از محلول قندهای گلوگز و ففروکتوز و ساکاروز و محلول غیر قندی در لوله ازمایش همان قند که رویش نوشته بودم به مقدار حجم 0.5 ملی لیتر ریختم بعد 5 دقیقه لوله ها را در بن ماری که قبلا دمای اب را به نقطه ی جوشش اورده بودم قرار دادم سبس لوله ها را از لحاظ تشکیل رسوب زرد اجری یا متمایل به سبز بررسی کردیم.

کربوهیدرات ها :

قند ها فراوان ترین مواد آلی موجود در کره ی زمین هستند . یک واحد قندی از نظر شیمیایی ، پلی الکلی است که دارای یک عامل آلدئیدی یا ستونی باشد .

قند = گلوسید  = ساکارید= هیدرات کربن = اوز

این ترکیبات نقش ساختمانی ( سلولز) و ذخیره ای ( گلیکوژن و نشاسته ) دارند .

طبقه بندی :

1-     مونو ساکارید ها

2-     الیگو ساکارید ها

3-     پلی ساکارید ها

مونو ساکارید ها : mono saccharrides

قند های ساده هستند و به قند هایی گفته می شوند که در اثر هیدرولیز به قند کوچکتری تبدیل نشوند .

٣ کربنه = تریوز (مثل گلیسیرآلدئید)،4 کربنه = تتروز  (اریتروز) ( 5 کربنه = پنتوز مثل ریبوز  ، 6 کربنه = هگزوز مثل گلوکز و فروکتوز ç مهمترین مونو ساکارید ها)

7 کربنه = هپتوز (می توان سدو هپتوز ها را نام برد )

 مونو ساکارید ها به آسانی متبلور می شوند،در آب محلول اند و همگی خاصیت احیا کنندگی دارند .

طبق تعریف کربوهیدرات ها دارای یک عامل آلدئیدی یا ستونی می باشند ( قند دارای عامل آلدئیدی ، آلدوز و قند دارای عامل ستونی ، ستوز یا کتوز خوانده می شود . )

دی ساکارید ها : Disaccharides

از باند شدن دو قند ساده یا مونو ساکارید بدست می آیند مثل لاکتوز

الیگو ساکارید ها :Oligosaccharides

بین 8 تا 12 مونو مر ( مونو ساکارید ) دارد

پلی ساکارید ها : polysaccharides

ç Homo polysaccharides   از یک مونو مر ساخته شده است مثل نشاسته

ç Hetro polysaccharides    علاوه بر کربوهیدرات های اصلی ، شامل برخی دیگر از کربوهیدرات ها است مثل همی سلولز

لیگنین ساختمان کربوهیدراتی ندارد اما در دسته بندی جزء کربوهیدرات ها محسوب می شود

                                    گلیسرول آلدئید                                                        دی هیدروکسی استون    Dihydroxyaceton                                                  glycerylaldehyde                             

به طور کلی کربوهیدرات ها یا دارای عامل کتونی اند یا آلدئیدی و الکلی

اکثر کربوهیدرات ها دارای کربن نا متقارن هستند (کربنی که چهار استخلاف ان یکسان نیست کاریال carial) از خواص کربوهیدرات ها داشتن ایزومری است و همین طور تاثیر بر نور پلاریزه . نور پلاریزه نوری است که فقط در یک بعد منتشر می شود . دستگاه شناسایی قند ها پلاریمتر است . ساختمان این دستگاه به این شکل است . این دستگاه دارای یک منبع نوری است که در جلوی آن منشوری به نام polyser پلایزر قرار گرفته است که از جنس نیکل است و در جلوی آن معمولاً لوله ای قرار دارد که کربوهیدرات ها را داخل ان می ریزند و مجدداً منشوری که متحرک است و نهایتاً در این مسیر چشم انسان قرار گرفته است .

مکانیزم عمل : نور به منشور بر خورد کرده و از آن عبور کرده و اگر به چیزی بر خورد نکند از منشور بعدی عبور و به راحتی قابل رویت است . اگر در لوله ی آزمایش قندی وجود داشته باشد ، وقتی نور از پلاریزه عبور کند به محلول قند برخورد کرده ، نور منحرف شده  و از طریق آنالایزر قابل رویت نیست برای همین منظور بر روی دستگاه پلارایزر درجه ای وجود دارد که آن را تنظیم می کنیم تا نور رویت شود و درجه را یا به سمت مثبت یا منفی می چرخانیم تا نور رویت شود . بر همین اساس این مثبت و منفی در کنار اسم آن قرار خواهد گرفت .

ایزومری:

به دو یا چند ترکیب که فرمول بسته یکسانی دارند ولی فرمول گسترده آن ها متفاوت است ، ایزومر اطلاق می شود . در قند ها سه نوع ایزومری عامل ، حلقه و نوری از اهمیت بالایی بر خور دارند.

ایزومری عامل :

ستوز ها و آلدوز هایی که تعداد کربن برابر داشته باشند ، ایزومر عامل تلقی می شوند مانند گلوکز ، فروکتوز. معمولاً با قرار دادن میان وند ul  بین نام قند و کلمه اوز ، از نام یک ایزومر آلدوزی ، نام ایزومر ستونی همان قند بدست می آید .

مثلاً Ribose è Riboluse     

 ایزومری حلقه :

قندهای 5 و 6 کربنه در محیط عمدتاً به صورت حلقوی وجود دارند . در اثر اتصال کربن شماره 1 و شماره 5 در گلوکز کربن شماره 2 و شماره 6 در فروکتوز ، حلقه ای 6 ضلعی به نام پیرانوز را  بوجود می آید . در اثر اتصال کربن شماره 1 و 4 در گلوکز و کربن شماره 2 و 5 در فروکتوز ، حلقه های 5 ضلعی بوجود می آیند که فورانوز خوانده می شود. 

گلوکوپیرانوز و گلوکوفورانوز نسبت به یکدیگر ایزومر حلقه محسوب می شوند . گلوکز معمولاً به صورت گلوکوپیرانوز و فروکتوز به شکل فروکتو فورانوز وجود دارند .

خصوصیات قند ها :

از برخی از این خصوصیات می توان برای شناسایی قند ها استفاده کرد

1-     مزه ی شیرین : درجه ی شیرینی

مالتوز= 0.32   گالاکتوز = 0.22  لاکتوز = 0.16   ساکارز = 1 فروکتوز = 1.73   اینورت = 1.3   گلوکز = 0.7 

2-     تولید استال و نیمه استال

معمولاً هنگام تبدیل مونو مر ها به اسید های آمینه یا کربو هیدرات ها  یا ... آبی تولید می شود که می تواند مقداری از نیاز بدن به آب را تامین کند .

     ٣- حلقوی شدن : قند هایی که بیش از 5 کربن دارند عمدتاً حلقوی و قند های ٣ یا 4 کربنی به صورت خطی هستند و هیچوقت پایدار نیستند و به انها intermediate metabolite  گفته می شود

 نحوه ی حلقوی شدن : عامل الکلی با عامل استونی می تواند باند شود

نکته : در ساختمان گلوکز ، چنانچه عامل OH در کربن شماره 1 به طرف پایین باشد آن را آلفا گلوکز می گویند و اگر به سمت بالا باشد بتا گلوکز گویند .  در نشاسته پیوند بین مونو مر ها آلفا 1و4 گلوکوزوئیدی است و در سلولز پیوند بین مونومر ها بتا 1 و 4 گلوکوزوئیدی است .

4-     خاصیت اکسید شوندگی یا احیا کنندگی :

قند ها می توانند اکسید شده و مواد دیگر را احیا کنند . یکی از روش های  تشخیص قند ها ی احیا کننده آزمایش Benedict است .در این آزمایش سولفات مس ( کات کبود آبی رنگ )  و قند مورد نظر را حرارت می دهند اگر قند احیا کننده باشد ماده ی حرارت داده شده به رنگ نارنجی در می آید یعنی مس احیا شده . از این آزمایش برای تشخیص گلوکز در ادرار و خون بیماران دیابتی استفاده می شود .

آزمایش ترکیب مونو ساکارید ها با فنیل هیدرازین ç فقط برای تشخیص مونوساکارید ها

واکنش با اوزاوزان ç ساختار قند ها و کربوهیدرات ها

واکنش با Br ç کتون و آلدئید ها را از هم باز می شناسد

اکسیداسیون ç از اسید نیتریک استفاده می شود . اسیدی قوی است و تک تک کربن ها را اکسیده می کند و به شکل عامل اسیدی در می آورد

ترکیب با نیترات نقره ç آمونیاک ، قند و نیترات نقره

نقره با قند ایجاد واکنش می کند و احیا می شود ، نقره باعث ایجاد حالت آیینه بر روی ظرف می شود .

سنتز گلوکز به ویتامین C در بدن انسان ، میمون و بعضی از جانداران انجام نمی شود .

سنتز گلوکورونیک اسید : نقش مهمی در دفع مواد سمی از بدن دارد .

قند ها تحت تاثیر عوامل احیا کننده به پلی الکل تبدیل می شوند .

گلوکوزوئید ها :

بعضی از ترکیبات می توانند با قند باند گلوکوزوئیدی تشکیل بدهند . این ماده ممکن است قند باشد و یا نباشد . گلوکوزوئید ها معمولاً در بیشتر ادویه جات ، دارو ها و بافت های حیوانی وجود دارند . اگر پیوند بین یک گلوکز با یک گلوکز دیگر باشد به ان گلوکوزوئیدی گوییم . اگر بین گلوکز و گالاکتوز باشد ، گالاکتوزوئیدی می نامیم . اگر قند با ترکیب غیر قندی پیوند بدهد ، ان ترکیب غیر قندی را Aglycon  گوییم .

بعضی از این ترکیبات گالاکتوزوئیدی ممکن است که سمی باشند . مثلاً دردانه ی کلزا که دانه ای روغنی است ، بعد از استخراج روغن ، دانه و کنجاله دارای ترکیباتی هستند که به عنوان مواد ضد تغذیه ای یا آنتی نوتریشنال ANF (anti nutritional factor) نامیده می شوند که مصرف کنجاله را کاهش می دهند .

مشتقات قندی :

قند هایی که در ساختمان خود ترکیبات دیگری مثل گروه عاملی داشته باشند .

مثل گلوکزی که کربن شماره ی 2 آن یک گروه امینی داشته باشد که به آن گلوکز آمین می گویند یا گالاکتوزی که در ساختار ش یک گروه آمینی باشد ç گالاکتوز آمین

این ترکیبات ( مشتقات قندی ) نقش های بیولوژیکی متعددی دارند .برخی از آنتی بیوتیک ها مثل اریترومایسین یا کرومایسین وجود دارند که در ترکیباتشان دارای قند های آمینی هستند .یا به عنوان مثال پکتین که جزء دیواره ی سلولی حیوانات سخت پوست است حاوی تعداد زیادی از ترکیبات گلوکز آمین است

از دیگر مشتقات قندی دزوکسی قند  ها هستند مثلاً ریبوز یا دزوکسی گالاکتوز و دزوکسی مانوز  صورت L  رامنوز نامیده می شوند . اسید اسکوربیک = ویتامین C از گلوکز سنتز می شود . در انسان ، میمون و خوکچه ی هندی و نوزاد نشخوار کنندگان تا دو سه هفته ی اول زندگی قابلیت سنتز ندارد. اما بعد از هفته های پنجم و ششم سنتز می شود .

دی ساکارید ها :

از مهمترین دی ساکارید ها ، مالتوز است که از 2 مولکول گلوکز تشکیل شده است و تحت اثر آنزیم مالتاز به دو مولکول گلوکز تبدیل می شود . وقتی 2 مولکول گلوکز به شکل دو پیوند بتا به هم وصل شوند ، سلولز را تشکیل می دهند که جانداران به جز باکتری ها و قارچ ها آنزیمی برای تجزیه ی این مولکول ندارند .

لاکتوز :

از 2 مولکول گلوکز و گالاکتوز تشکیل شده است . آنزیم تجزیه کننده ی این ماده لاکتاز است . افراد به دو دلیل ممکن است که نتوانند این آنزیم را ترشح کنند : یک دسته از افراد به صورت ژنتیکی نمی توانند این ماده را ترشح کند و بعضی از افراد هم بدلیل جراحات وارده در دستگاه گوارش از جمله سرطان ، انواع انگل ها و ... نمی توانند این آنزیم را در بدن خود تولید کنند . در نتیجه این افراد بر اثر استفاده از شیر و فراورده های لبنی دچار دل درد و  اسهال و .. می شوند .لاکتوز قندی است که خاصیت اسمتیک زیادی دارد و آب را جذب می کند و درون دیواره های عضلانی انقباضاتی را بوجود می آورد که موجب اسهال و همین طور دل پیچه در فرد می شود .

ساکارز  قندی شامل گلوکز و فروکتوز است

 

قند های احیا کننده و قند های غیر احیا کننده

قند هایی که گروه فعال آنها آزاد و قابلیت احیا کنندگی داشته باشند ( مثل قند های لاکتوز ، سلوبیوز و مالتوز ) به عنوان قند های احیا کننده مطرح می شوند . و قند هایی که کربن آنها با مولکول مجاور طوری باند شود که واکنشی نتواند انجام بدهد به عنوان قند های غیر احیا  کننده ( مثل ساکارز) مطرح می شوند .

Invert sugar: قند ساکارزی که وقتی هیدرولیز می شود ، فروکتوز آن که شدیداً چپ گرا است. بتواند خاصیت راست گرایی قند را مهار کند .

الیگوساکارید ها :

شامل تری ساکارید ها و ...

تری ساکارید ها : از سه قند تشکیل شده اند مثل رامینوز (گلوکز + فروکتوز + گالاکتوز)

                                                            کستوز   ( فروکتوز + فروکتوز + گلوکز)

تترا ساکارید ها : از چهار قند تشکیل شده اند مثل Stachyose ( گالاکتوز +گالاکتوز + گلوکز+ فروکتوز)

پلی ساکارید ها :

نشاسته : اولین پلی ساکارید مطرح است . از دو قسمت تشکیل شده است :

1-                           Amylose  زنجیره ی خطی گلوکوزوئیدی که پیوند های آن به صورت آلفا 1 و 4 است

2-                           Amylopectin   قسمت دیگر که پیوند بین انها 1 و 6 گلوکوزوئیدی است

گیاه فقط در هنگام جوانه زدن از ان استفاده می کند در غیر این صورت برای استفاده ی حیوانات است .

در مولکول نشاسته زنجیر آمیلوز طوری دور خودش پیچیده است که ایجاد حفره ای در درون خود می کند . غالباً برای شناسایی نشاسته از عنصر ید استفاده می کنند که در این حفره ها گیر می کند و نتیجه ی آن مشاهده ی رنگ ابی است .

گلیکوژن ç ساختاری مشابه نشاسته دارد و دارای تعدادی شاخه ی جانبی می باشد ß به تعداد هر 15 مولکول گلوکز خطی یک شاخه ی جانبی از آن جدا می شود . میزان گلیکوژن ذخیره ای بسیار اندک است و نقش اندکی در تامین انرژی بدن دارد .

Inolin   ç ساختاری مشابه نشاسته دارد ولی واحد های ساختمانی اش فروکتوز است

Dexterin ç قندی که از هضم ناقص نشاسته باقی می ماند

Cellulose ç پلی مری از گلوکز با پیوند بتا 1 و 4 که پیوند جانبی در آن وجود ندارد

سلولاز ç    1- exoglosidase       2- Endoglosidase     ٣- cellobyase    

 

همی سلولز: جزء هترو پلی ساکارید هاست  . این ترکیب از ترکیبات مختلفی مثل گلوکز ، زایلوز ، گالاکتوز ، فروکتوز و آرابینوز  تشکیل شده است .

پکتین: زنجیره ای از glocronic acid  ها است . که ممکن است قند هایی مثل آرابان ، گالاکتان و .. در ساختار آن وجود داشته باشد . پکتین ترکیبی بسیار محلول در آب است  و معمولاً با شستن خارج می شود . از پکتین بدست آمده در صنایع غذایی مثل تولید ژله استفاده می کنند .

لیگنین : ترکیبی است که جزء پلی ساکارید ها محسوب نمی شود و لیکن به دلیل اینکه جزء دیواره ی ساختمانی است و همواره با کربوهیدرات ها مورد بررسی قرار می گیرد گاهی جزء پلی ساکارید ها دسته بندی می شود .ساختمان آن کاملاً مشخص نیست و از ترکیبات نا همگونی بر خوردار است و عمدتاً ترکیباتی مثل الکل کومارین و الکل سیناپین دارد .

ساپونین : ترکیبی در گیاهان لگومین ( مثل یونجه )  است . تلخ مزه است . وجود آن در یونجه باعث کاهش خوراک مصرفی می شود . بعضی می گوین عامل نفخ آوری است باعث کاهش کلسترول می شود

 

 

 

تئوری آزمایش

برای تهیه ی معرف بندیکت در یک بشر که کر داده ایم 1.73 گرم تری سدیم سیترات یا دی هیدرات را و 1.0 گرم سدیم کربنات بی اب ر یا انیدروس را در 8 سی سی اب مقطر حل مکنیم سبس در یک بشر تمیز جداگانه 1.73 گرم سولفات مس                  یا بنتاهیدرات را در 20 سی سی اب مقطر حل کردیم  به این ترتیب این معرف را با مخلوط کردن 0.8 ملی لیتر محلول بشر اول با 0.2 سی سی از محلول بشر دوم بدست می اوریم.

ابتدا 4 تا لوله ازمایش که قبلا کر داده ایم را تهیه کردم بعد در هر لوله ازمایش 2.5 سی سی از معرف بالا                  مریزیم سبس به ترتیب از محلول قندهای گلوگز و فروکتوز و ساکاروز و محلول غیر قندی در لوله ازمایش همان قند که رویش نوشته بودم به مقدار حجم 0.5 ملی لیتر ریختم بعد 5 دقیقه لوله ها را در بن ماری که قبلا دمای اب را به نقطه ی جوشش اورده بودم قرار دادم سبس لوله ها را از لحاظ تشکیل رسوب زرد اجری یا متمایل به سبز بررسی کردیم.

 

 

 

نتیجه

لوله اول پس از 5 دقیقه به رنگ سبز مایل به زرد کدر در می آید که در ته آن رسوب اندک قرمز رنگی بجا میماند.اما در لوله2 که حاوی قند غیر احیاکننده فروکتز است تغیر رنگی رخ نمیدهد(البته بدلیل ناخالصی و خطا در آزمایش رنگ آن کمی بسمت سبز متمایل شد،اما در پایین لوله رسوب قرمزی ایجاد نشد)


برچسب‌ها: hamedaghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:38 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

 

تهیه ی معرف بند یکت

"کربو هیدرات ها"

وسایل ازمایش

تری سدیم سیترات . سدیم کربنات بی اب . سولفات مس .گلوگز .فروکتوز .ساکاروز .محلول غیر قندی. بن ماری .

 

نام استاد گرامی

اقای مهتابی  

نام فرد نویسنده

حامد اقازاده

 

تاریخ

1391/8/19

شرح کار

 

قند ها به صورت مونو ساکارید ، دی ساکارید و پلی ساکارید در بدن دیده می شوند که واحد ساختاری همه آنها مونوساکارید می باشد. قند ها میتوانند با سایر هیدروکربن ها ترکیب شده و موادی مثل گلیکو پروتیین و ... را تولید کنند. ازقند ها در واکنش های زیادی استفاده می شود مثلا در تولید مواد احیا کننده یا ساخت قند شرکت میکنند DANو RNA

برای تهیه ی معرف بندیکت در یک بشر که کر داده ایم 1.73 گرم تری سدیم سیترات یا دی هیدرات را و 1.0 گرم سدیم کربنات بی اب ر یا انیدروس را در 8 سی سی اب مقطر حل مکنیم سبس در یک بشر تمیز جداگانه 1.73 گرم سولفات مس یا بنتاهیدرات را در 20 سی سی اب مقطر حل کردیم  به این ترتیب این معرف را با مخلوط کردن 0.8 ملی لیتر محلول بشر اول با 0.2 سی سی از محلول بشر دوم برست می اوریم.

ابتدا 4 تا لوله ازمایش که قبلا کر داده ایم را تهیه کردم بعد در هر لوله ازمایش 2.5 سی سی از معرف بالا مریزیم سبس به ترتیب از محلول قندهای گلوگز و ففروکتوز و ساکاروز و محلول غیر قندی در لوله ازمایش همان قند که رویش نوشته بودم به مقدار حجم 0.5 ملی لیتر ریختم بعد 5 دقیقه لوله ها را در بن ماری که قبلا دمای اب را به نقطه ی جوشش اورده بودم قرار دادم سبس لوله ها را از لحاظ تشکیل رسوب زرد اجری یا متمایل به سبز بررسی کردیم.

کربوهیدرات ها :

قند ها فراوان ترین مواد آلی موجود در کره ی زمین هستند . یک واحد قندی از نظر شیمیایی ، پلی الکلی است که دارای یک عامل آلدئیدی یا ستونی باشد .

قند = گلوسید  = ساکارید= هیدرات کربن = اوز

این ترکیبات نقش ساختمانی ( سلولز) و ذخیره ای ( گلیکوژن و نشاسته ) دارند .

طبقه بندی :

1-     مونو ساکارید ها

2-     الیگو ساکارید ها

3-     پلی ساکارید ها

مونو ساکارید ها : mono saccharrides

قند های ساده هستند و به قند هایی گفته می شوند که در اثر هیدرولیز به قند کوچکتری تبدیل نشوند .

٣ کربنه = تریوز (مثل گلیسیرآلدئید)،4 کربنه = تتروز  (اریتروز) ( 5 کربنه = پنتوز مثل ریبوز  ، 6 کربنه = هگزوز مثل گلوکز و فروکتوز ç مهمترین مونو ساکارید ها)

7 کربنه = هپتوز (می توان سدو هپتوز ها را نام برد )

 مونو ساکارید ها به آسانی متبلور می شوند،در آب محلول اند و همگی خاصیت احیا کنندگی دارند .

طبق تعریف کربوهیدرات ها دارای یک عامل آلدئیدی یا ستونی می باشند ( قند دارای عامل آلدئیدی ، آلدوز و قند دارای عامل ستونی ، ستوز یا کتوز خوانده می شود . )

دی ساکارید ها : Disaccharides

از باند شدن دو قند ساده یا مونو ساکارید بدست می آیند مثل لاکتوز

الیگو ساکارید ها :Oligosaccharides

بین 8 تا 12 مونو مر ( مونو ساکارید ) دارد

پلی ساکارید ها : polysaccharides

çHomo polysaccharides   از یک مونو مر ساخته شده است مثل نشاسته

çHetro polysaccharides    علاوه بر کربوهیدرات های اصلی ، شامل برخی دیگر از کربوهیدرات ها است مثل همی سلولز

لیگنین ساختمان کربوهیدراتی ندارد اما در دسته بندی جزء کربوهیدرات ها محسوب می شود

                                    گلیسرول آلدئید                                                        دی هیدروکسی استون    Dihydroxyaceton                                                  glycerylaldehyde                             

به طور کلی کربوهیدرات ها یا دارای عامل کتونی اند یا آلدئیدی و الکلی

اکثر کربوهیدرات ها دارای کربن نا متقارن هستند (کربنی که چهار استخلاف ان یکسان نیست کاریال carial) از خواص کربوهیدرات ها داشتن ایزومری است و همین طور تاثیر بر نور پلاریزه . نور پلاریزه نوری است که فقط در یک بعد منتشر می شود . دستگاه شناسایی قند ها پلاریمتر است . ساختمان این دستگاه به این شکل است . این دستگاه دارای یک منبع نوری است که در جلوی آن منشوری به نام polyser پلایزر قرار گرفته است که از جنس نیکل است و در جلوی آن معمولاً لوله ای قرار دارد که کربوهیدرات ها را داخل ان می ریزند و مجدداً منشوری که متحرک است و نهایتاً در این مسیر چشم انسان قرار گرفته است .

مکانیزم عمل : نور به منشور بر خورد کرده و از آن عبور کرده و اگر به چیزی بر خورد نکند از منشور بعدی عبور و به راحتی قابل رویت است . اگر در لوله ی آزمایش قندی وجود داشته باشد ، وقتی نور از پلاریزه عبور کند به محلول قند برخورد کرده ، نور منحرف شده  و از طریق آنالایزر قابل رویت نیست برای همین منظور بر روی دستگاه پلارایزر درجه ای وجود دارد که آن را تنظیم می کنیم تا نور رویت شود و درجه را یا به سمت مثبت یا منفی می چرخانیم تا نور رویت شود . بر همین اساس این مثبت و منفی در کنار اسم آن قرار خواهد گرفت .

ایزومری:

به دو یا چند ترکیب که فرمول بسته یکسانی دارند ولی فرمول گسترده آن ها متفاوت است ، ایزومر اطلاق می شود . در قند ها سه نوع ایزومری عامل ، حلقه و نوری از اهمیت بالایی بر خور دارند.

ایزومری عامل :

ستوز ها و آلدوز هایی که تعداد کربن برابر داشته باشند ، ایزومر عامل تلقی می شوند مانند گلوکز ، فروکتوز. معمولاً با قرار دادن میان وند ul  بین نام قند و کلمه اوز ، از نام یک ایزومر آلدوزی ، نام ایزومر ستونی همان قند بدست می آید .

مثلاً Ribose è Riboluse     

 ایزومری حلقه :

قندهای 5 و 6 کربنه در محیط عمدتاً به صورت حلقوی وجود دارند . در اثر اتصال کربن شماره 1 و شماره 5 در گلوکز کربن شماره 2 و شماره 6 در فروکتوز ، حلقه ای 6 ضلعی به نام پیرانوز را  بوجود می آید . در اثر اتصال کربن شماره 1 و 4 در گلوکز و کربن شماره 2 و 5 در فروکتوز ، حلقه های 5 ضلعی بوجود می آیند که فورانوز خوانده می شود. 

گلوکوپیرانوز و گلوکوفورانوز نسبت به یکدیگر ایزومر حلقه محسوب می شوند . گلوکز معمولاً به صورت گلوکوپیرانوز و فروکتوز به شکل فروکتو فورانوز وجود دارند .

خصوصیات قند ها :

از برخی از این خصوصیات می توان برای شناسایی قند ها استفاده کرد

1-     مزه ی شیرین : درجه ی شیرینی

مالتوز= 0.32   گالاکتوز = 0.22  لاکتوز = 0.16   ساکارز = 1 فروکتوز = 1.73   اینورت = 1.3   گلوکز = 0.7 

2-     تولید استال و نیمه استال

معمولاً هنگام تبدیل مونو مر ها به اسید های آمینه یا کربو هیدرات ها  یا ... آبی تولید می شود که می تواند مقداری از نیاز بدن به آب را تامین کند .

     ٣- حلقوی شدن : قند هایی که بیش از 5 کربن دارند عمدتاً حلقوی و قند های ٣ یا 4 کربنی به صورت خطی هستند و هیچوقت پایدار نیستند و به انها intermediate metabolite  گفته می شود

 نحوه ی حلقوی شدن : عامل الکلی با عامل استونی می تواند باند شود

نکته : در ساختمان گلوکز ، چنانچه عامل OH در کربن شماره 1 به طرف پایین باشد آن را آلفا گلوکز می گویند و اگر به سمت بالا باشد بتا گلوکز گویند .  در نشاسته پیوند بین مونو مر ها آلفا 1و4 گلوکوزوئیدی است و در سلولز پیوند بین مونومر ها بتا 1 و 4 گلوکوزوئیدی است .

4-     خاصیت اکسید شوندگی یا احیا کنندگی :

قند ها می توانند اکسید شده و مواد دیگر را احیا کنند . یکی از روش های  تشخیص قند ها ی احیا کننده آزمایش Benedict است .در این آزمایش سولفات مس ( کات کبود آبی رنگ ) و قند مورد نظر را حرارت می دهند اگر قند احیا کننده باشد ماده ی حرارت داده شده به رنگ نارنجی در می آید یعنی مس احیا شده . از این آزمایش برای تشخیص گلوکز در ادرار و خون بیماران دیابتی استفاده می شود .

آزمایش ترکیب مونو ساکارید ها با فنیل هیدرازین ç فقط برای تشخیص مونوساکارید ها

واکنش با اوزاوزان ç ساختار قند ها و کربوهیدرات ها

واکنش با Brç کتون و آلدئید ها را از هم باز می شناسد

اکسیداسیون ç از اسید نیتریک استفاده می شود . اسیدی قوی است و تک تک کربن ها را اکسیده می کند و به شکل عامل اسیدی در می آورد

ترکیب با نیترات نقره ç آمونیاک ، قند و نیترات نقره

نقره با قند ایجاد واکنش می کند و احیا می شود ، نقره باعث ایجاد حالت آیینه بر روی ظرف می شود .

سنتز گلوکز به ویتامین C در بدن انسان ، میمون و بعضی از جانداران انجام نمی شود .

سنتز گلوکورونیک اسید : نقش مهمی در دفع مواد سمی از بدن دارد .

قند ها تحت تاثیر عوامل احیا کننده به پلی الکل تبدیل می شوند .

گلوکوزوئید ها :

بعضی از ترکیبات می توانند با قند باند گلوکوزوئیدی تشکیل بدهند . این ماده ممکن است قند باشد و یا نباشد . گلوکوزوئید ها معمولاً در بیشتر ادویه جات ، دارو ها و بافت های حیوانی وجود دارند . اگر پیوند بین یک گلوکز با یک گلوکز دیگر باشد به ان گلوکوزوئیدی گوییم . اگر بین گلوکز و گالاکتوز باشد ، گالاکتوزوئیدی می نامیم . اگر قند با ترکیب غیر قندی پیوند بدهد ، ان ترکیب غیر قندی را Aglycon  گوییم .

بعضی از این ترکیبات گالاکتوزوئیدی ممکن است که سمی باشند . مثلاً دردانه ی کلزا که دانه ای روغنی است ، بعد از استخراج روغن ، دانه و کنجاله دارای ترکیباتی هستند که به عنوان مواد ضد تغذیه ای یا آنتی نوتریشنال ANF (anti nutritional factor) نامیده می شوند که مصرف کنجاله را کاهش می دهند .

مشتقات قندی :

قند هایی که در ساختمان خود ترکیبات دیگری مثل گروه عاملی داشته باشند .

مثل گلوکزی که کربن شماره ی 2 آن یک گروه امینی داشته باشد که به آن گلوکز آمین می گویند یا گالاکتوزی که در ساختار ش یک گروه آمینی باشد ç گالاکتوز آمین

این ترکیبات ( مشتقات قندی ) نقش های بیولوژیکی متعددی دارند .برخی از آنتی بیوتیک ها مثل اریترومایسین یا کرومایسین وجود دارند که در ترکیباتشان دارای قند های آمینی هستند .یا به عنوان مثال پکتین که جزء دیواره ی سلولی حیوانات سخت پوست است حاوی تعداد زیادی از ترکیبات گلوکز آمین است

از دیگر مشتقات قندی دزوکسی قند  ها هستند مثلاً ریبوز یا دزوکسی گالاکتوز و دزوکسی مانوز  صورت L  رامنوز نامیده می شوند . اسید اسکوربیک = ویتامین C از گلوکز سنتز می شود . در انسان ، میمون و خوکچه ی هندی و نوزاد نشخوار کنندگان تا دو سه هفته ی اول زندگی قابلیت سنتز ندارد. اما بعد از هفته های پنجم و ششم سنتز می شود .

دی ساکارید ها :

از مهمترین دی ساکارید ها ، مالتوز است که از 2 مولکول گلوکز تشکیل شده است و تحت اثر آنزیم مالتاز به دو مولکول گلوکز تبدیل می شود . وقتی 2 مولکول گلوکز به شکل دو پیوند بتا به هم وصل شوند ، سلولز را تشکیل می دهند که جانداران به جز باکتری ها و قارچ ها آنزیمی برای تجزیه ی این مولکول ندارند .

لاکتوز :

از 2 مولکول گلوکز و گالاکتوز تشکیل شده است . آنزیم تجزیه کننده ی این ماده لاکتاز است . افراد به دو دلیل ممکن است که نتوانند این آنزیم را ترشح کنند : یک دسته از افراد به صورت ژنتیکی نمی توانند این ماده را ترشح کند و بعضی از افراد هم بدلیل جراحات وارده در دستگاه گوارش از جمله سرطان ، انواع انگل ها و ... نمی توانند این آنزیم را در بدن خود تولید کنند . در نتیجه این افراد بر اثر استفاده از شیر و فراورده های لبنی دچار دل درد و  اسهال و .. می شوند .لاکتوز قندی است که خاصیت اسمتیک زیادی دارد و آب را جذب می کند و درون دیواره های عضلانی انقباضاتی را بوجود می آورد که موجب اسهال و همین طور دل پیچه در فرد می شود .

ساکارز  قندی شامل گلوکز و فروکتوز است

 

قند های احیا کننده و قند های غیر احیا کننده

قند هایی که گروه فعال آنها آزاد و قابلیت احیا کنندگی داشته باشند ( مثل قند های لاکتوز ، سلوبیوز و مالتوز ) به عنوان قند های احیا کننده مطرح می شوند . و قند هایی که کربن آنها با مولکول مجاور طوری باند شود که واکنشی نتواند انجام بدهد به عنوان قند های غیر احیا  کننده ( مثل ساکارز) مطرح می شوند .

Invert sugar: قند ساکارزی که وقتی هیدرولیز می شود ، فروکتوز آن که شدیداً چپ گرا است. بتواند خاصیت راست گرایی قند را مهار کند .

الیگوساکارید ها :

شامل تری ساکارید ها و ...

تری ساکارید ها : از سه قند تشکیل شده اند مثل رامینوز (گلوکز + فروکتوز + گالاکتوز)

                                                            کستوز   ( فروکتوز + فروکتوز + گلوکز)

تترا ساکارید ها : از چهار قند تشکیل شده اند مثل Stachyose ( گالاکتوز +گالاکتوز + گلوکز+ فروکتوز)

پلی ساکارید ها :

نشاسته : اولین پلی ساکارید مطرح است . از دو قسمت تشکیل شده است :

1-                           Amylose  زنجیره ی خطی گلوکوزوئیدی که پیوند های آن به صورت آلفا 1 و 4 است

2-                           Amylopectin   قسمت دیگر که پیوند بین انها 1 و 6 گلوکوزوئیدی است

گیاه فقط در هنگام جوانه زدن از ان استفاده می کند در غیر این صورت برای استفاده ی حیوانات است .

در مولکول نشاسته زنجیر آمیلوز طوری دور خودش پیچیده است که ایجاد حفره ای در درون خود می کند . غالباً برای شناسایی نشاسته از عنصر ید استفاده می کنند که در این حفره ها گیر می کند و نتیجه ی آن مشاهده ی رنگ ابی است .

گلیکوژنç ساختاری مشابه نشاسته دارد و دارای تعدادی شاخه ی جانبی می باشد ß به تعداد هر 15 مولکول گلوکز خطی یک شاخه ی جانبی از آن جدا می شود . میزان گلیکوژن ذخیره ای بسیار اندک است و نقش اندکی در تامین انرژی بدن دارد .

Inolin   ç ساختاری مشابه نشاسته دارد ولی واحد های ساختمانی اش فروکتوز است

Dexterinç قندی که از هضم ناقص نشاسته باقی می ماند

Celluloseç پلی مری از گلوکز با پیوند بتا 1 و 4 که پیوند جانبی در آن وجود ندارد

سلولازç    1- exoglosidase       2- Endoglosidase     ٣- cellobyase    

 

همی سلولز: جزء هترو پلی ساکارید هاست  . این ترکیب از ترکیبات مختلفی مثل گلوکز ، زایلوز ، گالاکتوز ، فروکتوز و آرابینوز  تشکیل شده است .

پکتین: زنجیره ای از glocronic acid  ها است . که ممکن است قند هایی مثل آرابان ، گالاکتان و .. در ساختار آن وجود داشته باشد . پکتین ترکیبی بسیار محلول در آب است  و معمولاً با شستن خارج می شود . از پکتین بدست آمده در صنایع غذایی مثل تولید ژله استفاده می کنند .

لیگنین : ترکیبی است که جزء پلی ساکارید ها محسوب نمی شود و لیکن به دلیل اینکه جزء دیواره ی ساختمانی است و همواره با کربوهیدرات ها مورد بررسی قرار می گیرد گاهی جزء پلی ساکارید ها دسته بندی می شود .ساختمان آن کاملاً مشخص نیست و از ترکیبات نا همگونی بر خوردار است و عمدتاً ترکیباتی مثل الکل کومارین و الکل سیناپین دارد .

ساپونین : ترکیبی در گیاهان لگومین ( مثل یونجه )  است . تلخ مزه است . وجود آن در یونجه باعث کاهش خوراک مصرفی می شود . بعضی می گوین عامل نفخ آوری است باعث کاهش کلسترول می شود

 

 

 

تئوری آزمایش

برای تهیه ی معرف بندیکت در یک بشر که کر داده ایم 1.73 گرم تری سدیم سیترات یا دی هیدرات را و 1.0 گرم سدیم کربنات بی اب ر یا انیدروس را در 8 سی سی اب مقطر حل مکنیم سبس در یک بشر تمیز جداگانه 1.73 گرم سولفات مس                  یا بنتاهیدرات را در 20 سی سی اب مقطر حل کردیم  به این ترتیب این معرف را با مخلوط کردن 0.8 ملی لیتر محلول بشر اول با 0.2 سی سی از محلول بشر دوم بدست می اوریم.

ابتدا 4 تا لوله ازمایش که قبلا کر داده ایم را تهیه کردم بعد در هر لوله ازمایش 2.5 سی سی از معرف بالا                  مریزیم سبس به ترتیب از محلول قندهای گلوگز و فروکتوز و ساکاروز و محلول غیر قندی در لوله ازمایش همان قند که رویش نوشته بودم به مقدار حجم 0.5 ملی لیتر ریختم بعد 5 دقیقه لوله ها را در بن ماری که قبلا دمای اب را به نقطه ی جوشش اورده بودم قرار دادم سبس لوله ها را از لحاظ تشکیل رسوب زرد اجری یا متمایل به سبز بررسی کردیم.

 

 

 

نتیجه

لوله اول پس از 5 دقیقه به رنگ سبز مایل به زرد کدر در می آید که در ته آن رسوب اندک قرمز رنگی بجا میماند.اما در لوله2 که حاوی قند غیر احیاکننده فروکتز است تغیر رنگی رخ نمیدهد(البته بدلیل ناخالصی و خطا در آزمایش رنگ آن کمی بسمت سبز متمایل شد،اما در پایین لوله رسوب قرمزی ایجاد نشد)


برچسب‌ها: hamedaghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:37 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

ازمایش فهلینگ اساس احیا کننده گی

"کربو هیدرات ها"

وسایل ازمایش

لوله ی ازمایش. محلول فهلینگ الف . محلول فهلینگ ب .گلوگز . فروکتوز .لاکتوز . ساکاروز .بن ماری.

 

نام استاد گرامی

اقای مهتابی و خانم نقوی

 

نام اعضای نویسنده

حامد اقازاده

 

تاریخ

1391/8/19

شرح کار

نکته"محلول فهلینگ دارای دو محلول است محلول الف دارایسولفات مسمتبلور موجود در اب ومحلول ب دارای تار تارات سدیم بتاسیمدر محیط بازی یا قلیلیی است

ابتدا 4 تا لوله ی ازمایش که قبلا کر داده بودم را انتخاب و در هر لوله 1 سی سی از محلول الف و 1 سی سی از محلول ب میریزیم بعد به وسیله بیبت  در حدود 2 سی سی  از قندهای گلوگز که یک منو ساکارید است در یک لوله ودر لوله دیگر 2 سی سی فروکتوز که این هم یک منو ساکارید میباش مریزیم و در لوله دیگر 2 سی سی لاکتوز که یک دی ساکارید است می ریزیم ودر لوله چهارم نیز 2 میلی ساکاروز که ان هم دی ساکارید است ریخته و لوله ی ازمایش مربوط به هر قند را روی ان می نویسم بعد لوله ها را خوب هم میزنیم و 5 الی 3 دقیقه در بنماری گرم مکنیم دقت شود که اب به جوش امده باشدسبس لوله ها را از نظر تغییر رنگ بررسی مکنیمکه رنگشان از ابی فیروزه ای به  رسوب زرد و قرمز تا قهوای اجری نشان دهنده ی قند کاهنده یا احیا کننده در ازمایشمان است با این نکته که رنگ سبز قابل قبول نیست

مونوساکاریدها

 

در مونوساکاریدها بعلت پیوند دو گانه بین کربن و اکسیژن در مواجهه با ترکیبات می توانند با باز شدن پیوند دو گانه آنها خاصیت احیا کنندگی را نشان می دهند

مونوساکاریدها بعنوان بیشترین خاصیت احیا کنندگی شناخته شده اند

دی ساکارید ها

در صورتی که در دی ساکارید ها عامل پیوند دو گانه کربن با اکسیژن ( عامل الدئیدی یا کتونی)از یک مونو ساکارید با عامل هیدروکسیل از مونوساکارید دیگر ترکیب شود  دی ساکارید بوجود آمده خاصیت احیا کنندگی خور را از دست نمی دهد.اما در دی ساکارید های غیر احیا کننده مثل ساکارز و ترهالوز عامل دوگانه ی آنها با هم ترکیب شده است و پیوند دو گانه صرف ایجاد ساختمان جدید شده است.

ابتدا در یک لو له ازما یش که قبلا کر داده ام 1 سی سی محلول مورد ازمایش که که محلول قندی 1 درصد است می افزاییم و بر روی ان 02.  سی سی یعنی 2 تا 4 قطره الفا نفتول میریزیم و با دست لوله ازمایش را تکان می دهیم تا مواد مخلوط شوند نکته اینکه این معرف الفا نفتول 5. گرم الفا نفتول در 10 سی سی اتانول 95% درصد می باشد بعد با استفاده از بیبت یا قطره چکان به اهستگی 5. میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را به نرمی و قطره قطره  مافزاییم ولی دیگر هم نمیزنیم و میگزاریم راکت بماند تا عمل اب گیری که  در ابتدای شرح ازمایش گفتم صورت گیرد بعد از مدتی فاز اسیدی در ته لوله قرار میگیرد قسمت بنفش رنگ در بین دو فاز درست شد چون این واکنش گرمازا میباشد وقتی رسوب بنفش را دیدم اضافه کردن اسید را قطع کردم بس چون کمبلکس بنفش رنگ ایجاد شد بس در محلول ما مادهی قندی وجود دارد و اگر تشکیل نمی شد ماده ی قندی وجود نداشت ...

 

 

 

تئوری آزمایش

اساس کار به این صورت است که یون مس در محیط قلیایی و در حضور قندهای احیاکننده رسوب اکسید مس می دهد که رنگ آن قرمز آجری می باشد. این واکنش وابسته به pH است و حضور یونOH به پیشرفت واکنش کمک می کند. ولی از طرف دیگر این یون با مس ترکیب شده و وقتی قند احیا را اضافه می کنیم دیگر یون مسی وجود ندارد برای جلوگیری از این کار از تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم استفاده می کنند. یون تارتارات با یون مس ترکیب شده و آن را پوشش می دهد. در موقع اضافه کردن قند احیا از آن جدا شده و یون مس را در اختیار قند احیا قرار می گیرد.


قرمز آجری
cu2o↓→ قند احیا کننده + cu⁺⁺

ابتدا 4 تا لوله ی ازمایش که قبلا کر داده بودم را انتخاب و در هر لوله 1 سی سی از محلول الف                     و 1 سی سی از محلول ب                         میریزیم بعد به وسیله بیبت  در حدود 2 سی سی  از قندهای گلوگز که یک منو ساکارید است در یک لوله ودر لوله دیگر 2 سی سی فروکتوز که این هم یک منو ساکارید میباش مریزیم و در لوله دیگر 2 سی سی لاکتوز که یک دی ساکارید است می ریزیم ودر لوله چهارم نیز 2 میلی ساکاروز که ان هم دی ساکارید است ریخته و لوله ی ازمایش مربوط به هر قند را روی ان می نویسم بعد لوله ها را خوب هم میزنیم و 5 الی 3 دقیقه در بن ماری گرم مکنیم دقت شود که اب به جوش امده باشدسبس لوله ها را از نظر تغییر رنگ بررسی مکنیم که رنگشان از ابی فیروزه ای به  رسوب زرد و قرمز تا قهوای اجری نشان دهنده ی قند کاهنده یا احیا کننده در ازمایشمان است با این نکته که رنگ سبز قابل قبول نیست

 

نتیجه

در لوله آزمایش اگر رسوب داشت پس تست خطا داشته و دور می ریزیم و اگر رسوب نداشت چند قطره محلول قندی (ml2) اضافه می کنیم و min5 اجازه می دهیم بجوشد و در صورت تشکیل رسوب قرمز آجری نمونه حاوی قند احیا می باشد.

 


برچسب‌ها: hamedaghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:35 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

molisch test  ازمایش مولیش

"کربو هیدرات ها"

وسایل ازمایش

الفانفتول . اتانول . لوله ازمایش . محلول قند. قطره جکان . بیبت .اسید سولفوریک .اب مقطر

 

نام استاد گرامی

اقای دکتر مهتابی پور

 

نام اعضای نویسنده

حامد اقازاده

 

تاریخ

1391/8/19

شرح کار

             در این آزمایش اسید سولفوریک غلیظ باعث می شود که اتصال بین مونو ساکارید ها در دی ساکارید یا پلی ساکارید  شکسته شود و مونوساکارید خالص ایجاد می کند. این مونو ساکارید در محیط آزمایش آب خود را از دست می دهد و به فورفورال و مشتقات آن تبدیل می شود که این ترکیب با مولیش ایجاد حلقه بنفش می کند.

تست موليش براي تشخيص همه ي قندها به كار مي رود ( تست عمومي ) . كليه قندها در مجاورت اسيد غليظ آب از دست مي دهند و تبديل به فورفورال ويا مشتقات آن تبدیل میشوند .

. فورفورال ها در مقابل تركيبات فنولي مانند آلفا نفتول كمپلكس رنگي ميدهند

کربوهیدرات ها :

قند ها فراوان ترین مواد آلی موجود در کره ی زمین هستند . یک واحد قندی از نظر شیمیایی ، پلی الکلی است که دارای یک عامل آلدئیدی یا ستونی باشد .

قند = گلوسید  = ساکارید= هیدرات کربن = اوز

این ترکیبات نقش ساختمانی ( سلولز) و ذخیره ای ( گلیکوژن و نشاسته ) دارند .

طبقه بندی :

1-     مونو ساکارید ها

2-     الیگو ساکارید ها

3-     پلی ساکارید ها

مونو ساکارید ها : mono saccharrides

قند های ساده هستند و به قند هایی گفته می شوند که در اثر هیدرولیز به قند کوچکتری تبدیل نشوند .

٣ کربنه = تریوز (مثل گلیسیرآلدئید)،4 کربنه = تتروز  (اریتروز) ( 5 کربنه = پنتوز مثل ریبوز  ، 6 کربنه = هگزوز مثل گلوکز و فروکتوز ç مهمترین مونو ساکارید ها)

7 کربنه = هپتوز (می توان سدو هپتوز ها را نام برد )

 مونو ساکارید ها به آسانی متبلور می شوند،در آب محلول اند و همگی خاصیت احیا کنندگی دارند .

طبق تعریف کربوهیدرات ها دارای یک عامل آلدئیدی یا ستونی می باشند ( قند دارای عامل آلدئیدی ، آلدوز و قند دارای عامل ستونی ، ستوز یا کتوز خوانده می شود . )

دی ساکارید ها : Disaccharides

از باند شدن دو قند ساده یا مونو ساکارید بدست می آیند مثل لاکتوز

الیگو ساکارید ها :Oligosaccharides

بین 8 تا 12 مونو مر ( مونو ساکارید ) دارد

پلی ساکارید ها : polysaccharides

çHomo polysaccharides   از یک مونو مر ساخته شده است مثل نشاسته

çHetro polysaccharides    علاوه بر کربوهیدرات های اصلی ، شامل برخی دیگر از کربوهیدرات ها است مثل همی سلولز

لیگنین ساختمان کربوهیدراتی ندارد اما در دسته بندی جزء کربوهیدرات ها محسوب می شود

                                    گلیسرول آلدئید                                                        دی هیدروکسی استون    Dihydroxyaceton                                                  glycerylaldehyde                             

به طور کلی کربوهیدرات ها یا دارای عامل کتونی اند یا آلدئیدی و الکلی

اکثر کربوهیدرات ها دارای کربن نا متقارن هستند (کربنی که چهار استخلاف ان یکسان نیست کاریال carial) از خواص کربوهیدرات ها داشتن ایزومری است و همین طور تاثیر بر نور پلاریزه . نور پلاریزه نوری است که فقط در یک بعد منتشر می شود . دستگاه شناسایی قند ها پلاریمتر است . ساختمان این دستگاه به این شکل است . این دستگاه دارای یک منبع نوری است که در جلوی آن منشوری به نام polyser پلایزر قرار گرفته است که از جنس نیکل است و در جلوی آن معمولاً لوله ای قرار دارد که کربوهیدرات ها را داخل ان می ریزند و مجدداً منشوری که متحرک است و نهایتاً در این مسیر چشم انسان قرار گرفته است .

مکانیزم عمل : نور به منشور بر خورد کرده و از آن عبور کرده و اگر به چیزی بر خورد نکند از منشور بعدی عبور و به راحتی قابل رویت است . اگر در لوله ی آزمایش قندی وجود داشته باشد ، وقتی نور از پلاریزه عبور کند به محلول قند برخورد کرده ، نور منحرف شده  و از طریق آنالایزر قابل رویت نیست برای همین منظور بر روی دستگاه پلارایزر درجه ای وجود دارد که آن را تنظیم می کنیم تا نور رویت شود و درجه را یا به سمت مثبت یا منفی می چرخانیم تا نور رویت شود . بر همین اساس این مثبت و منفی در کنار اسم آن قرار خواهد گرفت .

ایزومری:

به دو یا چند ترکیب که فرمول بسته یکسانی دارند ولی فرمول گسترده آن ها متفاوت است ، ایزومر اطلاق می شود . در قند ها سه نوع ایزومری عامل ، حلقه و نوری از اهمیت بالایی بر خور دارند.

ایزومری عامل :

ستوز ها و آلدوز هایی که تعداد کربن برابر داشته باشند ، ایزومر عامل تلقی می شوند مانند گلوکز ، فروکتوز. معمولاً با قرار دادن میان وند ul  بین نام قند و کلمه اوز ، از نام یک ایزومر آلدوزی ، نام ایزومر ستونی همان قند بدست می آید .

مثلاً Ribose è Riboluse     

 ایزومری حلقه :

قندهای 5 و 6 کربنه در محیط عمدتاً به صورت حلقوی وجود دارند . در اثر اتصال کربن شماره 1 و شماره 5 در گلوکز کربن شماره 2 و شماره 6 در فروکتوز ، حلقه ای 6 ضلعی به نام پیرانوز را  بوجود می آید . در اثر اتصال کربن شماره 1 و 4 در گلوکز و کربن شماره 2 و 5 در فروکتوز ، حلقه های 5 ضلعی بوجود می آیند که فورانوز خوانده می شود. 

گلوکوپیرانوز و گلوکوفورانوز نسبت به یکدیگر ایزومر حلقه محسوب می شوند . گلوکز معمولاً به صورت گلوکوپیرانوز و فروکتوز به شکل فروکتو فورانوز وجود دارند .

خصوصیات قند ها :

از برخی از این خصوصیات می توان برای شناسایی قند ها استفاده کرد

1-     مزه ی شیرین : درجه ی شیرینی

مالتوز= 0.32   گالاکتوز = 0.22  لاکتوز = 0.16   ساکارز = 1 فروکتوز = 1.73   اینورت = 1.3   گلوکز = 0.7 

2-     تولید استال و نیمه استال

معمولاً هنگام تبدیل مونو مر ها به اسید های آمینه یا کربو هیدرات ها  یا ... آبی تولید می شود که می تواند مقداری از نیاز بدن به آب را تامین کند .

     ٣- حلقوی شدن : قند هایی که بیش از 5 کربن دارند عمدتاً حلقوی و قند های ٣ یا 4 کربنی به صورت خطی هستند و هیچوقت پایدار نیستند و به انها intermediate metabolite  گفته می شود

 نحوه ی حلقوی شدن : عامل الکلی با عامل استونی می تواند باند شود

نکته : در ساختمان گلوکز ، چنانچه عامل OH در کربن شماره 1 به طرف پایین باشد آن را آلفا گلوکز می گویند و اگر به سمت بالا باشد بتا گلوکز گویند .  در نشاسته پیوند بین مونو مر ها آلفا 1و4 گلوکوزوئیدی است و در سلولز پیوند بین مونومر ها بتا 1 و 4 گلوکوزوئیدی است .

4-     خاصیت اکسید شوندگی یا احیا کنندگی :

قند ها می توانند اکسید شده و مواد دیگر را احیا کنند . یکی از روش های  تشخیص قند ها ی احیا کننده آزمایش Benedict است .در این آزمایش سولفات مس ( کات کبود آبی رنگ ) و قند مورد نظر را حرارت می دهند اگر قند احیا کننده باشد ماده ی حرارت داده شده به رنگ نارنجی در می آید یعنی مس احیا شده . از این آزمایش برای تشخیص گلوکز در ادرار و خون بیماران دیابتی استفاده می شود .

آزمایش ترکیب مونو ساکارید ها با فنیل هیدرازین ç فقط برای تشخیص مونوساکارید ها

واکنش با اوزاوزان ç ساختار قند ها و کربوهیدرات ها

واکنش با Brç کتون و آلدئید ها را از هم باز می شناسد

اکسیداسیون ç از اسید نیتریک استفاده می شود . اسیدی قوی است و تک تک کربن ها را اکسیده می کند و به شکل عامل اسیدی در می آورد

ترکیب با نیترات نقره ç آمونیاک ، قند و نیترات نقره

نقره با قند ایجاد واکنش می کند و احیا می شود ، نقره باعث ایجاد حالت آیینه بر روی ظرف می شود .

سنتز گلوکز به ویتامین C در بدن انسان ، میمون و بعضی از جانداران انجام نمی شود .

سنتز گلوکورونیک اسید : نقش مهمی در دفع مواد سمی از بدن دارد .

قند ها تحت تاثیر عوامل احیا کننده به پلی الکل تبدیل می شوند .

گلوکوزوئید ها :

بعضی از ترکیبات می توانند با قند باند گلوکوزوئیدی تشکیل بدهند . این ماده ممکن است قند باشد و یا نباشد . گلوکوزوئید ها معمولاً در بیشتر ادویه جات ، دارو ها و بافت های حیوانی وجود دارند . اگر پیوند بین یک گلوکز با یک گلوکز دیگر باشد به ان گلوکوزوئیدی گوییم . اگر بین گلوکز و گالاکتوز باشد ، گالاکتوزوئیدی می نامیم . اگر قند با ترکیب غیر قندی پیوند بدهد ، ان ترکیب غیر قندی را Aglycon  گوییم .

بعضی از این ترکیبات گالاکتوزوئیدی ممکن است که سمی باشند . مثلاً دردانه ی کلزا که دانه ای روغنی است ، بعد از استخراج روغن ، دانه و کنجاله دارای ترکیباتی هستند که به عنوان مواد ضد تغذیه ای یا آنتی نوتریشنال ANF (anti nutritional factor) نامیده می شوند که مصرف کنجاله را کاهش می دهند .

مشتقات قندی :

قند هایی که در ساختمان خود ترکیبات دیگری مثل گروه عاملی داشته باشند .

مثل گلوکزی که کربن شماره ی 2 آن یک گروه امینی داشته باشد که به آن گلوکز آمین می گویند یا گالاکتوزی که در ساختار ش یک گروه آمینی باشد ç گالاکتوز آمین

این ترکیبات ( مشتقات قندی ) نقش های بیولوژیکی متعددی دارند .برخی از آنتی بیوتیک ها مثل اریترومایسین یا کرومایسین وجود دارند که در ترکیباتشان دارای قند های آمینی هستند .یا به عنوان مثال پکتین که جزء دیواره ی سلولی حیوانات سخت پوست است حاوی تعداد زیادی از ترکیبات گلوکز آمین است

از دیگر مشتقات قندی دزوکسی قند  ها هستند مثلاً ریبوز یا دزوکسی گالاکتوز و دزوکسی مانوز  صورت L  رامنوز نامیده می شوند . اسید اسکوربیک = ویتامین C از گلوکز سنتز می شود . در انسان ، میمون و خوکچه ی هندی و نوزاد نشخوار کنندگان تا دو سه هفته ی اول زندگی قابلیت سنتز ندارد. اما بعد از هفته های پنجم و ششم سنتز می شود .

دی ساکارید ها :

از مهمترین دی ساکارید ها ، مالتوز است که از 2 مولکول گلوکز تشکیل شده است و تحت اثر آنزیم مالتاز به دو مولکول گلوکز تبدیل می شود . وقتی 2 مولکول گلوکز به شکل دو پیوند بتا به هم وصل شوند ، سلولز را تشکیل می دهند که جانداران به جز باکتری ها و قارچ ها آنزیمی برای تجزیه ی این مولکول ندارند .

لاکتوز :

از 2 مولکول گلوکز و گالاکتوز تشکیل شده است . آنزیم تجزیه کننده ی این ماده لاکتاز است . افراد به دو دلیل ممکن است که نتوانند این آنزیم را ترشح کنند : یک دسته از افراد به صورت ژنتیکی نمی توانند این ماده را ترشح کند و بعضی از افراد هم بدلیل جراحات وارده در دستگاه گوارش از جمله سرطان ، انواع انگل ها و ... نمی توانند این آنزیم را در بدن خود تولید کنند . در نتیجه این افراد بر اثر استفاده از شیر و فراورده های لبنی دچار دل درد و  اسهال و .. می شوند .لاکتوز قندی است که خاصیت اسمتیک زیادی دارد و آب را جذب می کند و درون دیواره های عضلانی انقباضاتی را بوجود می آورد که موجب اسهال و همین طور دل پیچه در فرد می شود .

ساکارز  قندی شامل گلوکز و فروکتوز است

 

قند های احیا کننده و قند های غیر احیا کننده

قند هایی که گروه فعال آنها آزاد و قابلیت احیا کنندگی داشته باشند ( مثل قند های لاکتوز ، سلوبیوز و مالتوز ) به عنوان قند های احیا کننده مطرح می شوند . و قند هایی که کربن آنها با مولکول مجاور طوری باند شود که واکنشی نتواند انجام بدهد به عنوان قند های غیر احیا  کننده ( مثل ساکارز) مطرح می شوند .

Invert sugar: قند ساکارزی که وقتی هیدرولیز می شود ، فروکتوز آن که شدیداً چپ گرا است. بتواند خاصیت راست گرایی قند را مهار کند .

الیگوساکارید ها :

شامل تری ساکارید ها و ...

تری ساکارید ها : از سه قند تشکیل شده اند مثل رامینوز (گلوکز + فروکتوز + گالاکتوز)

                                                            کستوز   ( فروکتوز + فروکتوز + گلوکز)

تترا ساکارید ها : از چهار قند تشکیل شده اند مثل Stachyose ( گالاکتوز +گالاکتوز + گلوکز+ فروکتوز)

پلی ساکارید ها :

نشاسته : اولین پلی ساکارید مطرح است . از دو قسمت تشکیل شده است :

1-                           LTRAmylose  زنجیره ی خطی گلوکوزوئیدی که پیوند های آن به صورت آلفا 1 و 4 است

2-                           Amylopectin   قسمت دیگر که پیوند بین انها 1 و 6 گلوکوزوئیدی است

گیاه فقط در هنگام جوانه زدن از ان استفاده می کند در غیر این صورت برای استفاده ی حیوانات است .

در مولکول نشاسته زنجیر آمیلوز طوری دور خودش پیچیده است که ایجاد حفره ای در درون خود می کند . غالباً برای شناسایی نشاسته از عنصر ید استفاده می کنند که در این حفره ها گیر می کند و نتیجه ی آن مشاهده ی رنگ ابی است .

گلیکوژنç ساختاری مشابه نشاسته دارد و دارای تعدادی شاخه ی جانبی می باشد ß به تعداد هر 15 مولکول گلوکز خطی یک شاخه ی جانبی از آن جدا می شود . میزان گلیکوژن ذخیره ای بسیار اندک است و نقش اندکی در تامین انرژی بدن دارد .

Inolin   ç ساختاری مشابه نشاسته دارد ولی واحد های ساختمانی اش فروکتوز است

Dexterinç قندی که از هضم ناقص نشاسته باقی می ماند

Celluloseç پلی مری از گلوکز با پیوند بتا 1 و 4 که پیوند جانبی در آن وجود ندارد

سلولازç   1- exoglosidase       2- Endoglosidase     ٣- cellobyase    

 

همی سلولز: جزء هترو پلی ساکارید هاست  . این ترکیب از ترکیبات مختلفی مثل گلوکز ، زایلوز ، گالاکتوز ، فروکتوز و آرابینوز  تشکیل شده است .

پکتین: زنجیره ای از glocronic acid  ها است . که ممکن است قند هایی مثل آرابان ، گالاکتان و .. در ساختار آن وجود داشته باشد . پکتین ترکیبی بسیار محلول در آب است  و معمولاً با شستن خارج می شود . از پکتین بدست آمده در صنایع غذایی مثل تولید ژله استفاده می کنند .

لیگنین : ترکیبی است که جزء پلی ساکارید ها محسوب نمی شود و لیکن به دلیل اینکه جزء دیواره ی ساختمانی است و همواره با کربوهیدرات ها مورد بررسی قرار می گیرد گاهی جزء پلی ساکارید ها دسته بندی می شود .ساختمان آن کاملاً مشخص نیست و از ترکیبات نا همگونی بر خوردار است و عمدتاً ترکیباتی مثل الکل کومارین و الکل سیناپین دارد .

ساپونین : ترکیبی در گیاهان لگومین ( مثل یونجه ) است . تلخ مزه است . وجود آن در یونجه باعث کاهش خوراک مصرفی می شود . بعضی می گوین عامل نفخ آوری است باعث کاهش کلسترول می شود

ابتدا در یک لو له ازما یش که قبلا کر داده ام 1 سی سی محلول مورد ازمایش که محلول قندی 1 درصد است می افزاییم و بر روی ان 02.  سی سی یعنی 2 تا 4 قطره الفا نفتول میریزیم و با دست لوله ازمایش را تکان می دهیم تا مواد مخلوط شوند نکته اینکه این معرف الفا نفتول 5. گرم الفا نفتول در 10 سی سی اتانول 95% درصد می باشد بعد با استفاده از بیبت یا قطره چکان به اهستگی 5. میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را به نرمی و قطره قطره  مافزاییم ولی دیگر هم نمیزنیم و میگزاریم راکت بماند تا عمل اب گیری که  در ابتدای شرح ازمایش گفتم صورت گیرد بعد از مدتی فاز اسیدی در ته لوله قرار میگیرد قسمت بنفش رنگ در بین دو فاز درست شد چون این واکنش گرمازا میباشد وقتی رسوب بنفش را دیدم اضافه کردن اسید را قطع کردم بس چون کمبلکس بنفش رنگ ایجاد شد بس در محلول ما مادهی قندی وجود دارد و اگر تشکیل نمی شد ماده ی قندی وجود نداشت ...

 

 

 

 

 

 

تئوری آزمایش

 

ابتدا در یک لو له ازما یش که قبلا کر داده ام 1 سی سی محلول مورد ازمایش             را که محلول قندی 1 درصد است می افزاییم و بر روی ان 02.  سی سی               یعنی 2 تا 4 قطره الفا نفتول میریزیم و با دست لوله ازمایش را تکان می دهیم تا مواد مخلوط شوند نکته اینکه این معرف الفا نفتول 5. گرم الفا نفتول در 10 سی سی اتانول 95% درصد می باشد بعد با استفاده از بیبت یا قطره چکان به اهستگی 5. میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ                  را به نرمی و قطره قطره  مافزاییم ولی دیگر هم نمیزنیم و میگزاریم راکت بماند تا عمل اب گیری که  در ابتدای شرح ازمایش گفتم صورت گیرد بعد از مدتی فاز اسیدی در ته لوله قرار میگیرد قسمت بنفش رنگ در بین دو فاز درست شد چون این واکنش گرمازا میباشد                              وقتی رسوب بنفش را دیدم اضافه کردن اسید را قطع کردم بس چون کمبلکس بنفش رنگ ایجاد شد بس در محلول ما ماده ی قندی وجود دارد و اگر تشکیل نمی شد ماده ی قندی وجود نداشت ...

به علت دیده شدن حلقه ی بنفش رنگ به این نتیجه رسیدیم که محلول مورد نظر حاوی قند می باشد

 

 

نتیجه

به علت دیده شدن حلقه ی بنفش رنگ به این نتیجه رسیدیم که محلول مورد نظر حاوی قند می باشد...

در لوله 1 پس از آزمایش یک حلقه بنفش در بخش پایین لوله ایجاد می شود که در اصل به موجب حضور قند در ترکیب است و نشاندهنده گلوکز در محلول است.

اما در لوله حاوی آب مقطر تغییری رخ نمیدهد.

  تست مولیش به تمامی کربوهیدرات ها پاسخ مثبت می دهد لذا به عنوان تست عمومی برای شناسایی کربوهیدرات ها استفاده می شود.

همه کربوهیدرات ها قندها  درحضوراسیدهای غلیظ،آب از دست می دهند،اگرمنو ساکارید هگزوز  قند 6کربنه  باشد پس از دست دادن آب ،تبدیل به هیدروکسی متیل فورفورال می شود و اگر مونوساکارید پنتوز قند  5کربن  باشد،در اثر آبگیری هیدراتاسیون  تبدیل به فورفورال می شود.  پلی ساکارید ها در حضور اسید غلیظ ابتدا به مونوساکاریدهای مربوطه هیدرولیز می شوند.فورال و مشتقات آن در مجاورت آلفانفتول کمپلکس قرمز مایل به بنفش ایجاد می کنند،یعنی درون لوله ی آزمایش دوفاز ایجاد می شود که فاز پائینی شفاف است و فاز بالایی کدر،این حلقه ی بنفش رنگ بین این دوفاز ایجاد شده که نشان دهنده ی وجود قند کربوهیدرات است. آلفا نفتول: یک ترکیب فنولی است که ساختار آروماتیکی دارد و از دو حلقه ی بنزن و یک گروه هیدروکسیل تشکیل شده که ترکیب رنگی ایجاد می کند...

 


برچسب‌ها: hamedaghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:33 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

مقایسه ی محیط های معمو لی و تامبون

وسایل ازمایش

بشر.اب مقطر.متیل اورانز.بورت.قطره چکان.اسید کلراید.فنیل فتالین.سود.اسید استیک.سدیم استات.

 

نام استاد گرامی

اقای مهتابی و خانم نقوی

 

نام فرد نویسنده

حامد اقازاده

 

 

تاریخ

1391/8/19

شرح کار

به مجموعه ی یک اسید ضعیف و نمک آن و یا یک اسید قوی و نمک آن با یک باز ضعیف ، بافر گفته می شود . این ترکیبات به علت داشتن یون مشترک از تغییرات شدید pH   جلوگیری می کنند.

به کمک معادله ی هندرسن هاسلباخ  می توان pH  یک بافر که PK   اسید آن معلوم است را در نسبت های مختلف غلظت اسید و باز تعیین کرد .

*      بهترین بافر : بافری است که PK   اسید آن برابر pH   مورد نظر است .

*      محدوده ی بافری ک به محدوده ای   از pH  گفته می شود که بافر بتواند خاصیت بافری خود را نشان بدهد این محدوده برابر است با PK +1  و PK 1 .

*      قدرت بافری ک به غلظت اجزای سازنده بافر گفته می شود . هر چه غلظت اجزای فوق بیشتر باشد مقدار بیشتری اسید و باز قوی را می تواند خنثی بکند .

ابتدا 4 بشر کر داده شده را بر می داریم در بشر اول و دوم 5 ملی اب مقطر ودر بشر های سوم و چهارم 4 میلی اب مقطر می افزاییم.سبس در بشر های اول و سوم 2 قطره متیل اورانز یا معرف هلیانتین و در بشر دوم چهارم 2 قطره فنیل فتالین مریزیم بعد انها را در بشر هایشان مخلوط میکنیم نکته اینکه متیل اوراتز در محیط های قلیلیی و حنثی نارنجی و در اسیدی قرمز رنگ است سبس در بشر اول به کمک بورت اسید کلراید را داخل بشر اول مریزیم این عمل باید با تکان دادن بشرصورت مگردد تا رنگ ایجاد شده محو گرددوقتی ای عمل با افزودن اسید ثابت ماند این عمل را متوقف مکنیم و حجم اسید مصرفی روی بورت را منویسیم چون

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند بعد در روی محلول  بشر دوم قره قطره با بورت این بار سود 1.  نرمال می ریزیم توجه به اینکه فنول در محیط های اسیدی و خنثی بیرنگ ودر قلیایی ارغوانی رنگ میشود مثل بشر اول وقتی ثبات رنگ بایدار ماند افزودن سود را متوقف مکنیم  و ثبت مکنیم در روی بشر سوم و محلول بشر چهارم نیز 5.  میلی لیتر اسید استیک و 5.  میلی لیتر استات سدیم ریخته و در بشر سوم مثل بشر اول با بورت اسید کلراید 1.  نرمال قطره قطره افزوده با ثبات رنگش عدد را ثبت مکنیم بر روی بشر چهارم نیز مانند بشر دوم به وسیله ی بورت سود 1.  نرمال  قطره قطره می افزاییم و به محظ مشاهده ثبات رنگ عدد روی بورت را ثبت مکنیم  ودر بایان بشر های دوم و چهارم را از نظر حجم سود مصرفی و اول و سوم را از نظر حجم اسید کلراید مصرفی را با هم مقایسه کردیم و نتیجهی زی را گرفتم   "

مقاومت محیط های تامبون در مقایسه با محیط های معمولی دارای مقاومت بسیار زیادی میباشند0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تئوری آزمایش

 

ابتدا 4 بشر کر داده شده را بر می داریم در بشر اول و دوم 5 ملی اب مقطر          ودر بشر های سوم و چهارم 4 میلی اب مقطر       می افزاییم.سبس در بشر های اول و سوم 2 قطره متیل اورانز یا معرف هلیانتین و در بشر دوم چهارم 2 قطره فنیل فتالین مریزیم بعد انها را در بشر هایشان مخلوط میکنیم نکته اینکه متیل اوراتز در محیط های قلیلیی و حنثی نارنجی و در اسیدی قرمز رنگ است سبس در بشر اول به کمک بورت اسید کلراید         را داخل بشر اول مریزیم این عمل باید با تکان دادن بشرصورت مگردد تا رنگ ایجاد شده محو گرددوقتی ای عمل با افزودن اسید ثابت ماند این عمل را متوقف مکنیم و حجم اسید مصرفی روی بورت را منویسیم چون

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند بعد در روی محلول  بشر دوم قره قطره با بورت این بار سود          1.  نرمال می ریزیم توجه به اینکه فنول در محیط های اسیدی و خنثی بیرنگ ودر قلیایی ارغوانی رنگ میشود مثل بشر اول وقتی ثبات رنگ بایدار ماند افزودن سود          را متوقف مکنیم  و ثبت مکنیم در روی بشر سوم و محلول بشر چهارم نیز 5.  میلی لیتر اسید استیک           و 5.  میلی لیتر استات سدیم            ریخته و در بشر سوم مثل بشر اول با بورت اسید کلراید           1.  نرمال قطره قطره افزوده با ثبات رنگش عدد را ثبت مکنیم بر روی بشر چهارم نیز مانند بشر دوم به وسیله ی بورت سود 1.  نرمال          قطره قطره می افزاییم و به محظ مشاهده ثبات رنگ عدد روی بورت را ثبت مکنیم  ودر بایان بشر های دوم و چهارم را از نظر حجم سود         مصرفی و اول و سوم را از نظر حجم اسید کلراید           مصرفی را با هم مقایسه کردیم و نتیجهی زی را گرفتم   "

مقاومت محیط های تامبون در مقایسه با محیط های معمولی دارای مقاومت بسیار زیادی میباشند0

نتیجه:

مقاومت محیط های تامبون در مقایسه با محیط های معمولی دارای مقاومت بسیار زیادی میباشند0

 

 


تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:30 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

 به نام خدا

هدف از ازمایش

تشخیص وجور اسید امینه در محلول مجهول لوله ازمایش

نین هیدرین

"اسید های امینه"

وسایل و محلول های لازم در ازمایش

لوله ازمایش.. بن ماری .اب مقطر.معرف نیل هیدرین . استون . محلول اسید امینه مجهول.

نام استاد مربوط

اقای دکتر مهتابی پور

نام استاد یار مربوط

خانم نقوی

نام فرد نویسنده

حامد اقازاده

تاریخ

بیست و چهارم اذر 1391

شرح کار

در این آزمایش ترکیبی به نام نین هیدرین با آمینواسید وارد واکنش می شود. در صورت برخورد و مجاورت این دو با یکدیگر ،گروه آمینی و کربوکسیل آمینواسید آزاد می شود و خود آمینواسید به شکل به شکل یک ترکیب آلدهید R-CHO در می آید و خود نین هیدرین به ماده ای به نام هیدرین دانتین تبدیل می شود.

این واکنش برای هر اسیدآمینه ای پیش می رود، اما در اسیدآمینه پرولین تا حدی پیش می رود زیرا گروه متیل موجود در پرولین مانع از کامل شدن آزمایش می شود، به همین دلیل پرولین رنگ زرد ایجاد می کند.

ابتدا در 4 عدد لوله ازمایش که در یکی 2سی سی از محلول مجهول مشکوک به وجود اسید امینه که دارای الفا امین ازاد است اضافه مکنیممانند گالایسین ودر دیگری 2سی سی تیروزین اضافه می کنیم و دیدیم که هر دو به نیل هیدرین جواب مثبت دادند ودر لوله سوم مقداری بروتیین مریزیم و دیدیم که رنگ بنفش ایجاد نشد و در لوله ی چهارم نیز یک محلول قندی مانند گلوگز افزودیم بعد و بر روی ان ها 4 الی 5 قطره معرف نیل هیدرین اضافه کردیم این معرف که اگر  1 گرم نیل هیدرین را در یک لیتر استون یا اب مقطر حل کنیم به ای صورت معرف 0.1  درصد نیل هیدرین بدست می اید این معرف نابایدار است و به این علت باید بعد از تولید انی مصرف شود سبس 10 الی 5 دقیقه محلول داخل لوله را در بن ماری حرارت دادیم اگ مادهای ی مجهول دارای اسید امینه با الفا امین ازاد باشد رنگ بنفش متمایل به ابی ایجاد می کند که در گلایسین و تیروزین جواب مثبت داد ولی در گلوگز و بروتیین جواب منفی و رنگ بنفش ایجاد نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تئوری آزمایش

 

یعنی  به طور خلاصه داریم :

همه آمینواسیدها  +  نین هیدرین کمپلکس ارغوانی

پرولین + نین هیدرین زرد

ابتدا در 4 عدد لوله ازمایش که در یکی 2سی سی از محلول مجهول مشکوک به وجود اسید امینه که دارای الفا امین ازاد است اضافه مکنیممانند گالایسین ودر دیگری 2سی سی تیروزین اضافه می کنیم و دیدیم که هر دو به نیل هیدرین جواب مثبت دادند ودر لوله سوم مقداری بروتیین مریزیم و دیدیم که رنگ بنفش ایجاد نشد و در لوله ی چهارم نیز یک محلول قندی مانند گلوگز افزودیم بعد و بر روی ان ها 4 الی 5 قطره معرف نیل هیدرین اضافه کردیم این معرف که اگر  1 گرم نیل هیدرین را در یک لیتر استون یا اب مقطر حل کنیم به ای صورت معرف 0.1  درصد نیل هیدرین بدست می اید این معرف نابایدار است و به این علت باید بعد از تولید انی مصرف شود سبس 10 الی 5 دقیقه محلول داخل لوله را در بن ماری حرارت دادیم اگ مادهای ی مجهول دارای اسید امینه با الفا امین ازاد باشد رنگ بنفش متمایل به ابی ایجاد می کند که در گلایسین و تیروزین جواب مثبت داد ولی در گلوگز و بروتیین جواب منفی و رنگ بنفش ایجاد نشد

 

نتیجه

رنگ بنفش در گلایسین و تیروزین ایجاد شد که نشان میده اسید امینه اند ولی در گلوگز و بروتیین رنگ بنفش درست نشد که نشان دهنده ی ممانعت ای اصل است.


برچسب‌ها: hamedaghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:30 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

تیتراسیون اسید و تعیین نرمالیته ی اسید مجهول

 

وسایل ازمایش

ارلن. سود. فنیل فتالین . بورت . بیبت .اسید سولفوریک .

 

نام استاد گرامی

اقای دکتر مهتابی پور

 

نام  فرد نویسنده

حامد اقازاده

 

 

تاریخ

1391/8/19

شرح کار

روشی که توسط آن ، محلولی با غلظت مشخص به محلولی دیگراضافه می‌شود تاواکنششیمیایی بین دو ماده حل شده کامل گردد،تیتراسیوننامیدهمی‌شود.

تیتر کردن از روش‌هایتجزیهحجمیاست. درتجزیهحجمی ابتدا جسم راحل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همانمحلول استانداردنامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استانداردبه‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافهمی‌شود.

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظراکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ،مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر درمحلول مجهول است. این نقطه رانقطه پایانعملاز نظر تئوری یانقطه همارزینیز می‌گویند.

در روش تیتر کردن سلولی با غلظت مشخصی به محلول دیگر اضافه می‌شود تا واکنش شیمیایی بین دو ماده حل شده کامل گردد. محلولی که غلظت آن مشخص باشد، محلول استاندارد است. در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد که واکنش بین محلول استاندارد تیتر شونده کامل شود. پس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می‌کنند.

ابتدا در یک ارلن مایر که قبلا ان را کر دادم 10 سی سی سود 1.  نرمال میریزیم و 1 قطره با قطره چکان معرف فنیل فتلاین م افزاییم و ارلن را به هم مزنیم تا مخلوط شود و رنگی ایجاد می شود این معرف معرفی بازی است که در محیط های بازی ارغوانی رنگ بوده و در اسیدی و خنثی بی رنگ میشود بعد به وسیله بیبت یا یک بورت قطره قطره به اهستگی اسید سولفوریک دا که نرمالیته اش مجهول بو به ارلن اضافه کردیم دقت شود قبل از افزودن اسید از بورت به ارلن ان را تنظیم کردم به محظ نابدید شدن رنگ داخل ارلن بورت را قط مکنیم چون باید  "

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند.

سبس با استفاده از فرمول که در تعوری ازمایش نوشتم نرمالیته ی اسید مجهول را بدست می اوریم"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تئوری آزمایش

 

ابتدا در یک ارلن مایر که قبلا ان را کر دادم 10 سی سی                   سود 1.  نرمال میریزیم و 1 قطره با قطره چکان معرف فنیل فتلاین            می افزاییم و ارلن را به هم مزنیم تا مخلوط شود و رنگی ایجاد می شود این معرف معرفی بازی است که در محیط های بازی ارغوانی رنگ بوده و در اسیدی و خنثی بی رنگ میشود بعد به وسیله بیبت یا یک بورت قطره قطره به اهستگی اسید سولفوریک               را که نرمالیته اش مجهول بود را به ارلن اضافه کردیم دقت شود قبل از افزودن اسید             از بورت به ارلن ان را تنظیم کردم به محظ نابدید شدن رنگ داخل ارلن بورت را قطع مکنیم چون باید  "

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند.

بعد با استفاده از فرمول                                نرمالیته اسید مجهول را میابم.

 

 

 

 

 

 

نتیجه:

با استفاده از رابطه فوق با داشتن حجم اسید ، حجم و نرمالیته اسید می‌توان نرمالیته اسید را بدست آورد

 با معلوم بودن حجم اسید و نرمالیته و حجم اسید به‌راحتی می‌توان نرمالیته اسید را محاسبه کرد

در رابطه فوق برای حجم از هر واحدی می‌توان استفاده کرد، مشروط بر اینکه هر دو حجم یک واحد باشند

 دو محلول که دارای نرمالیته یکسان باشند، با حجم‌های مساوی بر یکدیگر اثر میکنند

 

 


برچسب‌ها: hamed aghazadeh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:24 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

سنتز استانیلید از آنیلین و استیک آنیدرید

نام آیوپاک: N-(4-nitrophenyl)acetamide

وسایل ازمایش

انیلین. اسید کلریک. اب مقطر. زغال فعال. استات سدیم ..اسید انیدریک .اسید استیک .لوله ازمایش. بشر. کاغذ صافی .ارلن.قیف.چراغ بنزن.هیتر. .بن ماریبیبت و بووار. قیف بوخنر. حمام یخ .همزن شیشه ای

نام استاد گرامی

خانم دکتر ضیایی فر 

استاد بار 

سرکار خانم فرجی

 

نام گروه نویسنده

حامد اقازاده

تاریخ

261391/8/

شرح کار

استانیلید یا فنیل استامید نرمال یا استانیلین نرمال یک ماده ورقه ای (پرکی شکل) سفید یا کرم رنگ می باشد. این ماده در انواع بی رنگ، کریستالی براق نیز موجود است. از این ماده به عنوان تب بر و ضد درد استفاده می گردد. همچنین استانیلید به عنوان یک ماده میانی در ساخت رنگینه ها نقش حیاتی ایفا می کند.

استانیلید

 

استانیلید یا فنیل استامید نرمال یا استانیلین نرمال یک ماده ورقه ای (پرکی شکل) سفید یا کرم رنگ می باشد. این ماده در انواع بی رنگ، کریستالی براق نیز موجود است. از این ماده به عنوان تب بر و ضد درد استفاده می گردد. همچنین استانیلید به عنوان یک ماده میانی در ساخت رنگینه ها  نقش حیاتی ایفا می کند.

 

مشخصات و مکانیزم ساخت نیترواستانیلید

استانیلید می باشد که در آن گروه هی بر روی حلقه ی آروماتیکی وجود دارد. حال چنانچه بخواهیم یک گروه دیگر بر روی حلقه قرار دهیم، این گروه می تواند موقعیتهای ارتو، متا و پارا را اشغال نماید. یعنی گروه جدید همسایه ی گروه قبلی باشد (ارتو) و یا یک کربن از آن فاصله داشته باشد(متا) و یا دو کربن فاصله داشته باشد و در دورترین فاصله ی ممکن قرار گیرد (پارا).استانیلید دارای نقطه ذوب 113 تا 115 درجه ی سانتیگراد و نقطه جوش 304 درجه ی سانتیگراد می باشد. ارتو و پارا نیترواستانیلید بوسیله ی واکنش استانیلید با مخلوطی از نیتریک اسید و سولفوریک اسید بدست می آید. زیرا گروه نخست گروه حجیمی است، فرم پارا که در آن دو گروه فوق و نیترو از هم فاصله ی بیشتری دارند، پایدارتر بوده و قسمت بیشتر محصول را به خود اختصاص می دهد. اما جدا کردن ایزومرهای پارا و ارتو از طریق تقطیر جز به جز ممکن است، زیرا ابن دو ترکیب در نقطه ی جوش متفاوت هستند.واکنش استانیلید با نیتریک اسید غلیظ سبب تولید پارانیترواستانیلید می شود. برای بالا بردن بازده می توان از نسبت 3 به 1 از سولفوریک اسید و نیتریک اسید استفاده نمود. چون این واکنش گرمازا است، باید افزایش استانیلید به اسید نیتریک غلیظ بسیار آهسته و همراه با سردکردن محیط واکنش صورت گیرد.

خصوصیات

1)استانیلید یک پودر سفید رنگ یا کرم رنگ یا به صورت ورقه ای می باشد.

2)وزن مولکولی آن برابر 16/135 می باشد.

3)وزن مخصوص استانیلید 21/1 می باشد.

4)نقطه ذوب آن 2/114 درجه سانتیگراد می باشد.

5)نقطه جوش استانیلید 8/303 درجه سانتیگراد می باشد.

6)در الکل، اتر و بنزن حلالیت دارد.

7)حلالیت آن در آب ناچیز است.

8) در دمای 545 درجه سانتی گراد اشتعال پذیر است.

این فرایند از 3 مرحله تشکیل شده ابتدا در یک بشر یا ارلن که قبلا ان را کر دادیم مقدار 5 سی سی انیلین که بسیار به نور حساس است و باعت تغییر رنگ در ان می شود ریختیم و 4.5 ملی لیتر اسید کلریک به ان اضافه کرده وبا 125 سی سی اب مقطر که قبلا ان را به جوش اورده بودم مخلوط کردم سبس محلول را به وسیله چراغ حرارت دادم تا محلول بجوشد سبس به ان مقدار 1 گرم زغال ریختم نکته اینکه زغال به محلول اضافه کردم برای خالص سازی بیشتر بود وقتی دیدیم رنگ محلول موجود قهوهای رنگ شد ان را از روی حرارت برداشتم و تکان دادم بعد با کاغذ صافی محلول را جداسازی کردم سبس در بشر دوم که کر داده بودم 7.5 گرم استات سدیم به اضافه ی 25 سی سی اب مقطر ریختم و مخلوط کردم تا حل شود  سبس محلول بشر اول را به محلول بشر دوم ریخته و مخلوط کردمبعد مقدار 6.5 ملی لیتر  اسید استیک به ان افزودم و در حمام یخ ان را به  ارامی سرد کردیمدر صورتی که استانیلید رنگی باشد نشانه ناخالصی است. برای خالص سازی، آنرا در حداقل آب داغ تبلور مجدد نمائید.

 و دوباره ان را از کاغذ صافی گذراندیم . ومحلول سبز رنگ ان را از کف قهوه ای رنگش جدا کردیم.

تئوری آزمایش

این فرایند از 3 مرحله تشکیل شده ابتدا در یک بشر یا ارلن که قبلا ان را کر دادیم مقدار 5 سی سی انیلین که بسیار به نور حساس است و باعت تغییر رنگ در ان می شود ریختیم و 4.5 ملی لیتر اسید کلریک به ان اضافه کرده وبا 125 سی سی اب مقطر که قبلا ان را به جوش اورده بودم مخلوط کردم سبس محلول را به وسیله چراغ حرارت دادم تا محلول بجوشد سبس به ان مقدار 1 گرم زغال ریختم نکته اینکه زغال به محلول اضافه کردم برای خالص سازی بیشتر بود وقتی دیدیم رنگ محلول موجود قهوهای رنگ شد ان را از روی حرارت برداشتم و تکان دادم بعد با کاغذ صافی محلول را جداسازی کردم سبس در بشر دوم که کر داده بودم 7.5 گرم استات سدیم به اضافه ی 25 سی سی اب مقطر ریختم و مخلوط کردم تا حل شود  سبس محلول بشر اول را به محلول بشر دوم ریخته و مخلوط کردمبعد مقدار 6.5 ملی لیتر  اسید استیک به ان افزودم و در حمام یخ ان را به  ارامی سرد کردیمدر صورتی که استانیلید رنگی باشد نشانه ناخالصی است. برای خالص سازی، آنرا در حداقل آب داغ تبلور مجدد نمائید.

 و دوباره ان را از کاغذ صافی گذراندیم . ومحلول سبز رنگ ان را از کف قهوه ای رنگش جدا کردیم.

آمین های استیل دار شده آروماتیك به عنوان مسكن درد اهمیت ویژه ای دارند و در زمره داروهایی كه بدون نسخه پزشك خریداری و مورد استفاده قرار می گیرند. استانیلید ، فناستین و استامینوفن مسكن های ملایم و كاهش دهنده تب می باشند.استانیلید خالص سمی است و از راه پوست به بدن صدمه می زند. از استانیلید در تهیه داروها و رنگها و همچنین به عنوان تثبیت کننده به محلول آب اکسیژنه استفاده می شود.

استانیلید یا همانNفنیل استامید دارای فرمول C6H5NHCOCH3 بوده و جزء دسته آمین های نوع دوم است. با وجود آنكه از این ماده در تهیه داروها استفاده می شود.مصرف زیاد یا طولانی استانیلید سبب بیماری خونی بنام مت هموگلوبینمیا می شود. در این بیماری ، اتم آهن مركزی هموگلوبین از حالت آهن(II) به حالت آهن(III) تبدیل می شود و مت هموگلوبین می دهد. مت هموگلوبین نمی تواند حمل اكسیژن را در خون انجام دهد و نتیجه آن نوعی كم خونی است كه با كاهش هموگلوبین یا از دست رفتن سلول های قرمز همراه است.

از واكنش آمین با اسید انیدرید ، آمید تشكیل می شود. استیل دار شدن آمین از  راه های متفاوتی انجام می شود كه عبارتند از واكنش آمین با استیك انیدرید ، استیل كلرید و یا استیك اسید گلاسیال. استفاده از استیك انیدرید برای سنتز آزمایشگاهی ارجحیت دارد. زیرا خلوص محصول و بازده آن مناسب است.

استیل دار کردن آنیلین با استفاده از استیک انیدرید در محیط اسیدی به سادگی و با راندمان نسبتا خوبی امکانپذیر است. عامل استیله کننده در این آزمایش استیک انیدرید میباشد.

اگر یک گروه OH به استانیلید اضافه شود استامینوفن تولید می شود.

۱

- موارد کاربرد استانیلید "

استانیلید به صورت گسترده به عنوان تب بر و ضد درد استفاده می شود.مصارف اصلی استانیلید به صورت زیر می باشد.

بعنوان نگهدارنده در صنایع غذایی و دامی-به عنوان بازدارنده در هیدروژن پراکسید-پایدار کننده -ستر،سلولز، روغن جلا، هیدروژن پروکسید-به عنوان تسریع کننده در صنایع لاستیک- بطور وسیع در ساخت رنگهای نساجی و مواد میانی رنگهای نساجی استفاده می شود.-در قرن 19 میلادی بعنوان یکی از ترکیبات پرمصرف عکاسی بود-بعنوان پیش ماده در سنتز کامفور

بررسی جایگاه صنعتی

   در حال حاضر بین 8 تا 10 سازنده استانیلید در کشور هندوستان وجود دارد که مجموع ظرفیت آنها بالغ بر 2850 تن می باشد. هر چند تولیدات آنها بالغ بر 21000 تن می باشد ولی میزان تقاضای آن حدود 3200 تن تخمین زده می شود

۳-خاصیت بازی استانیلید و آنیلین را باهم مقایسه کردم :

ترکیبی بازیتر است که راحت تر بتواند الکترونهایش را در اختیار ترکیب دیگر بگذارد. در آنیلین

زوج الکترونهای نیتروژن در دسترس است. البته به خاطر وجود حلقه ی فنیلی، کمی سخت تر از آمینهای معمولی الکترونهایش را در اختیار می گذارد. ولی به هر حال در دسترس است پس خاصیت بازی دارد.

اما در استانیلید، گذشته از وجود گروه فنیلی گروه کربونیلی هم وجود دارد که باعث نامتمرکز شدن و رزنانس الکترونهای نیتروژن می شود. درنتیجه الکترونهای نیتروژن در یک جا متمکز نیستند که بتوانند در اختیار ترکیبات دیگر ققرار گیرد. بنابراین خاصیت بازی آن به شدت کاهش می یابد

4- نقش استیک اسید و سدیم استات چیست؟

اسید استیک نقش کاتالیزوری این واکنش را بر عهده دارد و سبب میشود گروه های آمین در آنیلین درحالت تعادل قرار گیرند. سپس با افزایش استیک انیدرید و سدیم استات اجازه داده می شود که گروه عاملی استانیلید جانشین گروه آمینی موجود در آنیلین  گردد.

درواقع سدیم استات باید بلافاصله افزوده شود زیرا گونه های پروتونه شده ی آمونیوم به دلیل اینکه زوج الکترون غیر پیوندی آمونیوم در دسترس نیستند، غیر هسته دوست می باشند و به همین دلیل با افزایش استیک انیدرید تنها واکنش استیله شدن رخ نمی دهد. اما سدیم استات اجازه می دهد که گروههای آمین آزاد شده و درنتیجه استیک انیدرید بتواند با آنها واکنش داده و استانیلید بدست آید.

کاربرد و مصارف

1) بطور وسیع در ساخت رنگهای نساجی و مواد میانی رنگهای نساجی استفاده می شود.2) در صنایع لاستیک سازی ، از مشتقات آنیلین به عنوان تسریع کننده و تقویت و استحکام لاستیک و ضد اکسید شدن استفاده می شود.3) در صنایع داروسازی ، آنیلین در ساخت داروهای سولفانیل آمید و عوامل شیرین کننده سنتتیک مصرف می شود.4) آنیلین همچنین در صنایع انفجاری از اهمیت خاصی برخوردار است و در ساخت ژلاتین و نیتروتولوئن استفاده می شود.

خصوصيات آنيلين

1) آنيلين ماده اي است که سريعاً در مجاورت هوا و نور قهوه اي رنگ مي شود.2) وزن مولکولي آنيلين 12/93 مي باشد.3) نقطه ذوب آنيلين 2/6 درجه سانتيگراد است.4) نقطه جوش آنيلين 4/184 درجه سانتيگراد است.5) وزن مخصوص آن 0236/1 است.6) محلول در الکل و اتر است.در آب حلاليت اندکي دارد.

روش تولید آنیلین

چندین روش ساخت آنیلین وجود دارد که عبارتند از:

1) از نیتروبنزن بوسیله احیاء2) از کلروبنزن بوسیله آمونولیز3)از نیتروبنزن بوسیله هیدروژن دارکردن کاتالیستی فاز بخار

خصوصیات

1) استانیلید یک پودر سفید رنگ یا کرم رنگ یا به صورت ورقه ای می باشد.2) وزن مولکولی آن برابر 16/135 می باشد.3) وزن مخصوص استانیلید 21/1 می باشد.4) نقطه ذوب آن 2/114 درجه سانتیگراد می باشد.5) نقطه جوش استانیلید 8/303 درجه سانتیگراد می باشد.6) در الکل، اتر و بنزن حلالیت دارد.7) حلالیت آن در آب ناچیز است.

کاربرد و موارد مصرف

استانیلید به گسترده به عنوان تب بر و ضد درد استفاده می شود. مصرف اصلی استانیلید به قرار زیر می باشد.

1) داروئی2) مواد میانی و ساخت رنگهای نساجی3) به عنوان تسریع کننده در صنایع لاستیک سازی4) پایدار کننده پراسید

انواع

1) صنعتی2) فوق العاده خالص

ثار استانيليد

 اگر چندين روز متوالي روزي يک گرم تا يک گرم و نيم استانيليد بکار برده شود، در چهره و انتهاي دست و پا سيانوز توليد ميشود. سبب سيانوز تبديل هموگلوبين خون به متهموگلوبين است .در آزمايش خون رنگ سرم تغييري نيافته و تعداد و شکل گلبول هاي قرمز تفاوت بسيار نکرده است . از اين آزمايش چنين نتيجه گرفته ميشود که استانيليد هموگلوبين رادر داخل گلبول ها تبديل به متهموگلوبين کرده و خود گلبول هاي قرمز را منهدم نمي کند و تا هنگامي که گلبولها منهدم نشوند متهموگلوبين بسهولت به حالت اکسي هموگلوبين درمي آيد و بهمين جهت است که سيانوز ناشي از استعمال استانيليد بزودي بهبودي يافته و در صورتي که بيش از ميزان تراپوتيکي (درمان شناسي ) تجويز نشده باشد هميشه بدون هيچگونه خطري رفع شده ، اثري از خود باقي نمي گذارد. استانيليد بمقدار بسيار، علاوه بر سيانوز شديد قلب را فلج ميکند. استانيليد حرارت را بسرعت پائين مي آورد. در اثر ضدّ تب چهل سانتي گرم آن با يک گرم آنتي پيرين برابر است . معمولاً ده تا بيست سانتي گرم آن براي پائين آوردن تب کفايت ميکند. استانيليد به ميزان روزي يک گرم تا يک گرم و نيم مقدار بول را کم ميکند.

 

 

موارد استعمال :

 با وجودي که سيانوز حاصل ازبکار بردن استانيليد زودگذر و بدون خطر است ، اين دارو بعنوان ضدّ تب مضرّي شناخته شده ، از ضدّ تب آن به ندرت استفاده ميشود. اثر ضددرد اين دارو در درمان حملات دردناک تابس ، نورالژي ، سياتيک ، نورالژي بين ضلعي و نورالژي عصب سه شاخه مورد استفاده است . مقدار استعمال آن 25 سانتي گرم در يک بار و 75 سانتي گرم در بيست وچهار ساعت است . حداکثر ميزان استعمال آن در يک بار سي سانتي گرم و در 24 ساعت 5/1 گرم است

 

 

 

 

 

نتیجه:

انیلین که بسیار به نور حساس است و باعت تغییر رنگ در ان می شود

موارد خطا:

 

اگر زیاد حرارت دهیم روغین تیره رنگی ایجاد میشود که این همان خطای آزمایش است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش تولید

3 روش عمده جهت تولید استانیلید وجود دارد.

1) از آنیلین و اسید استیک

فرمول واکنش : (بازده 90 درصد)

استیلدار کردنآنیلینبا استفاده ازاستیک انیدریددر محیط اسیدی به سادگی و باراندمان نسبتا خوبی امکانپذیر است. عامل استیله کننده در این آزمایشاستیک انیدریدمیباشد.

 اگریک گروه OH بهاستانیلیداضافه شود استامینوفن تولید میشود.

2) از آنیلین و انیدرید استیک

C6H5NH2 + CH3COOH --> C6H5NHCOCH3 + H2O

 


تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:22 | نويسنده : Hamed Aghazadeh
 

به نام خدا 

هدف از ازمایش

سنتز آدیپیک اسید 

وسایل ازمایش

ارلن.نیتریک اسید.سیکلو هگزانول.اب مقطر..بن ماری 

 

نام استاد گرامی

خانم دکتر ضیایی فر 

استاد بار 

سرکار خانم فرجی

 

 
نام اعضای نویسنده

 حامداقازاده   

 
 
تاریخ

1391/8/19
شرح کار  و توضیحات 


داخل یک ارلن 250 ملی لیتری 11 سی سی اسد نیتریک ضعیف و 4 میلی لیتر اسید نیتریک می افزاییم توجه شود که ااول اب ریخته شود وبعد قطره قطره اسید در حین تکان زدن سبس در بن ماری به مدت  6 الی 5 دقیقه در دمای 80 درجه قرار می دهیم بعد 4 ملی لیتر سیکلو هگزانول را در دفعات متوالی قطره قطره زیر هود اضافه مکنیم چون بخارات سممی اندو داخل حمام یخ می گذاریم اگر این کار را سریع انجام دهیم بلور درست نمی شودبعد به وسیله یک قیف ان را صاف مکنیم....و ان را از محلول جدا میکنیم.
 
با نامهاي هگزان دي اوئیک اسید، 1،4 بوتان دي اسید آدیپیک داراي فرمول شیمیایی
کربوکسیلیک اسید شناخته می شود . این ماده به صورت پودر جامد کریستالی و سفید رنگ و بی بو می باشد و قابل حل شدن
در آب، الکل و استون می باشد و در ساختار شیمیایی آن دو
گروه کربوکسیلیک وجود دارد . حدود 90 % شرکتهاي تولید کننده این ترکیب آن را به عنوان ماده واسطه در تولید نایلون
بکار می برند . اسید آدیپیک از
طریق فرایند هیدروژناسیون. فنل و تبدیل آن به سیکلوهگزانول، اکسیداسیون سیکلوهگزانول به سیکلوهگزانون و اکسیداسیون..
سیکلوهگزانون به اسید آدیپیک تولید می شود در حال حاضر با توجه به کاربرد این ماده در مصارف صنعتی و غذایی خلوص آن متفاوت بوده و به دو صورت گرید غذایی و صنعتی
به ترتیب با خلوص بیش از 99.7 % و 99.9 % تولید می شود.
اسید آدیپیک در کد بین المللی آیسیک 3 با کد 2411 که به تولید مواد شیمی ایی پایه به غیر از کود و
ترکیبات نیتروژن تعلق دارد شناخته می شود.
از چهار رقم تشکیل شده که مشخص کننده طبقه صنعت مورد نظر است. دو رقم ISIC کدهاي بین المللی
سمت چپ، نشانگر بخش و دو رقم بعدي نشانگر گروه و طبقه صنعت است .چهار رقم هم توسط کشوربه
رقمهاي قبلی اضافه می شود که به شناسایی دقیق محصول کمک می کند .چهار رقم اول(شامل بخش، گروه و
طبقه)منشا بین المللی دارد و از جامعیت لازم برخوردار است .براي تعیین چهار رقم دوم نیز کمیته اي
دروزارت صنایع و معادن وجود دارد که نسبت به تهیه کدهاي جدید هشت رقمی(محصول)اقدام می کند.
موارد مصرف و کاربرد
پلی آمیدها :نایلون
نایلون به عنوان یک پلی آمیدفتالیک، بزرگترین کاربرد تجاري را براي اسید آدیپیک ایجاد نموده است . نایلون 66
یا پلی هگزا متیلن آدیپ آمید و نایلون 6 یا پلی کاپرولاکتام از لحاظ تجاري مهمترین نایلونها می باشند که به
صورت الیاف در صنعت فرش، لباس، لاستیک سازي و در تولید قطعات خودرو، کاربردهاي الکترونیکی، قطعات
ماشین، فیلمها، پوشش سیم و فیبرهاي تک رشته اي مورد استفاده قرار می گیرد.
افزودنی هاي کاغذ
اسید آدیپیک در تولید رزین هاي مقاوم به رطوبت کاربرد دارد . این قبیل رزین ها که داراي بازدهی بالا می باشند
با استفاده از دي متیل آدیپات یا سایر استرهاي آدیپات تولید می شوند و رزین هاي کاتیونی مقاوم به رطوبت
هستند که در تولید کارتن هاي شیر که مقاوم به رطوبت و خشکی هستند و نیز در تولید دستمال کاغذي و پارچه
کاربرد دارند.
روان کننده هاي سنتزي
مونوهیدریک الکل استرهاي اسید آدیپیک و پلی استرهاي آدیپات بعنوان روان کننده هاي سنتزي بکار می روند
که داراي پایداري بالایی هستند، خاصیت روان کنندگی بالایی دارند و در برابر خوردگی مقاوم هستند و این مواد
در صنایع نظامی، هوانوردي و صنعت توربین هاي گازي، کمپرسورها، موتورهاي جت و اتومبیل کاربرد دارند
الکترولیتهاي باتري
نمکهاي مختلف اسید آدپیک بعنوان الکترولیت در باطري ها بکار می رود . تترااتیل فسفونیوم آدیپات بعنوان
الکترولیت در باطري هایی که در برابر حر ارت مقاوم می باشند و آمونیوم آدیپات بعنوان الکترولیت در باطري هاي
مایع بکار می روند
روغن لحیم
روغن لحیم و سیمهاي لحیم روغن دار به منظور ارتقا کیفیت اتصالات الکتریکی، بکار می روند . اتصالات الکتریکی
نیاز به روغن لحیم دارند تا مواد باقیمانده در اتصالات به حداقل مقدار کاهش یابد و نیز اتصالات به سادگی و بدون
نیاز به اکسیداسیون تمیز شوند . اسیدآدپیک در فرمولاسیون هاي روغن لحیم و سیمهاي لحیم روغن دار بکار برده
می شود زیرا سبب کاهش خوردگی و سهولت در تمیز کردن آن می شود.
محافظت از شیشه
به منظور محافظت صفحات شیشه اي از قبیل شیشه دربها، شیشه اتومبیل ها از ایجاد خش، لک و کثیف
شدن،محلول آبی رقیق اسید آدپیک را بر روي شیشه می پاشند و یا اینکه به شیشه فیلترهاي خنثی که
حاویاسیدآدپیک می باشند اضافه می نمایند.
دباغی کردن پوست
مهمترین عمل در فرآیند دباغی پوست،پایدار کردن فیبرهاي کلا ژن در برابر تجزیه در پوست تازه است که به این
منظور از اسید آدپیک استفاده می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تئوری آزمایش 


 
داخل یک ارلن 250 ملی لیتری 11 سی سی اسد نیتریک ضعیف و 4 میلی لیتر اسید نیتریک می افزاییم توجه شود که ااول اب ریخته شود وبعد قطره قطره اسید در حین تکان زدن سبس در بن ماری به مدت  6 الی 5 دقیقه در دمای 80 درجه قرار می دهیم بعد 4 ملی لیتر سیکلو هگزانول را در دفعات متوالی قطره قطره زیر هود اضافه مکنیم چون بخارات سممی اندو داخل حمام یخ می گذاریم اگر این کار را سریع انجام دهیم بلور درست نمی شودبعد به وسیله یک قیف ان را صاف مکنیم....و ان را از محلول جدا میکنیم.
 
تولید آتیپیک اسید از سیکلو هگزانول:
این روش ابتدا هیدروژناسیون فنل مذاب در حضور کاتالیست نیکل بر پایه سیلیکا تحت شرایط   یعملیاتی فشار
138 در 8 راکتور همزن دار سری انجام می شود و فنل به صورت کامل به oC 4.1اتمسفر و دمای سیکلوهگزانول تبدیل می شود و بازده سیکلو هگزانول بیش از 97 % می باشد. جریان گاز خروجی از راکتور عمدتا حاوی هیدروژن واکنش نداده و ترکیبات بی اثر می باشد که پس از افزایش فشار در کمپرسور به واکنش برگردانده می شود.
محصول حاصل از واکنش، جهت جدا شدن محلول دوغابی کاتالیست به بخش سانتریفوژ انتقال داده می شوند.
به منظور فعال نمودن کاتالیست و استفاده مجدد آن در راکتورهای هیدروژناسیون از سولفونات آلکیل بنزن نیکل استفاده می شود. جریان شفاف خروجی از سانتریفوژ، عمدتا حاوی سیکلوهگزانول می باشد که فیلتر می شود و به منظور خالص سازی به دو مخزن موازی دارای رزین های تبادل یونی، انتقال داده می شود سیکلوهگزانول خالص جهت اکسیداسیون به راکتور عمودی که انتهای آن مخروطی شکل می باشد، انتقال داد
جدا نمودن گازها از محصول واکنش در ستون دفع انجام می شود که در این ستون، توسط هوا گازها جدا شده،سپس به منظور حذف آب و ناخالصیهای اسیدی فرآیند تقطیر انجام می شود که طی آن 90 % جریان خروجی از قسمت پایین ستون به راکتور اکسیداسیون برگردانده می شود و 10 % باقیمانده به منظور خالص سازی محصول اسیدآدیپیک، به بخش کریستالیزاسیون، سانتریفوژ، شستشو و خشک کن انتقال داده می شود بازده محصول بر مبنای فنل 93 % است ولی فرایندی که غالبا در جهان برای تولید اسیدآدیپیک استفاده می شود با استفاده از سیکلو هگزان میباشد.
از سایر روش ها میتوان به تولید آتیپیک اسید از بوتا دی ان بوسیله کربوکسیلاسیون نیز اشاره کرد.
 
 
 
 
 
 


تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:20 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

سنتز متیل اورانز

وسایل ازمایش

ارلن.سولفانیلیک اسید.سدیم بیکربنات.اب مقطر.بتاسیم نیترید..کلریک اسید.سود.بن ماری.ان و ان دی متیل امین .نمک طعام .

 

نام استاد گرامی

خانم دکتر ضیایی فر 

استاد بار 

سرکار خانم فرجی

 

نام اعضای نویسنده

حامد اقازاده

 

 

تاریخ

1391/8/19

شرح کار

 

 

 

در یک ارلن 250 میلی لیتری ،  0.1 گرم سولفانیلیک اسید ( با دو مولکول آب ) و 0.5 گرم سدیم بی کربنات انیدر ( خشک ) و 20 میلی لیتر آب بریزید و مخلوط را گرم کنید تا کاملاً حل شود و محلول زلال به دست آید ، و محلول زلال بدست آمده را تا دمای حدود 15 درجه سرد کنید . و سپس محلول 0.7 گرم سدیم نیتریت که در 2 میلی لیتر آب حل شده است را به محلول ( ارلن ) اضافه کنید . و در یک بشر 600 میلی لیتری ، 2 میلی لیتر کلریدریک اسید غلیظ و حدود 65 گرم یخ خرد شده بریزید و محتویات ارلن را آهسته و در حال به هم زدن به آن اضافه کنید . بعد از 20 دقیقه ذرات رسوب دی آزوبنزن سولفونات ظاهر می شود . حال 1.5 میلی لیتر N,N  دی متیل آنیلین را در 1 میلی لیتر استیک اسید گلاسیال حل کنید و سپس به محلول حاوی دی آزوبنزن سولفونات همراه با مخلوط کردن و به هم زدن اضافه کنید . پس از 10 دقیقه متیل اورانژ قرمز  ( در محیط اسیدی ) رسوب می کند . 0.7 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید 20 درصد را آهسته و در حال به هم زدن به آن اضافه کنید . رنگ مخلوط به رنگ نارنجی می شود و ذرات ریز نمک سدیم متیل اورانژ رسوب می کند . این مخلوط را تا حد جوش گرم می کنیم ؛ مقدار زیادی از رسوب حل می شود . 2 گرم سدیم کلرید به آن اضافه کنید ( تا رسوب بهتر جدا شود ) و برای حل شدن نمک تا حدود 85 درجه گرم کنید . سپس مخلوط را 5 دقیقه بگذارید بماند و بعد در حمام آب و یخ قرار دهید تا کاملاً رسوب تشکیل گردد . سپس آن را با قیف بوخنر و کاغذ صافی ریز به آهستگی صاف می کنیم . ظرف و رسوب را با کمی آب نمک اشباع بشویید و بگذارید خشک شود ، سپس آن را با حدود 50 میلی لیتر آب متبلور کنید . رسوب حاصل از تبلور را با قیف بوخنر صاف کنید و با کمی اتر بشویید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تئوری آزمایش

 

 

 

 

متیل اورانژ

متیل اورانژ چیست ؟وچگونه تشکیل می شود؟

متیل اورانژترکیب به شدت رنگی است و در رنگ کردن و چاپ کردن پارچه ها به کار می رود.شیمیدانان از متیل اورانژبه عنوان معرف در تیتراسیون باز ضعیف با اسیدهای قوی استفاده می کنند.رنگ  این ماده از قرمز تا زرد مایل به نارنجی (4.4-3.1 PH=) تغییر می کند.

تغییر مسیر الکترونهای محدود در مولکول وقتی که اتم هیدروژن به آن اضافه یا از آن جدا می شود ؛ سبب تغییرات رنگی PH متیل اورانژ می شود .ساختمان این ماده در محیط اسیدی به صورت زیر می باشد

این مولکول رنگ سبز –آبی را جذب می کند در نتیجه محلول به رنگ قرمز دیده می شود.توجه داشته باشید که نیتروژن دارای بار مثبت پیوند دوگانه دارد .

در محیط بازی ؛ یک یون هیدروژن از پل  N-N میان حلقه ها حذف شده والکترونهایی که قبلاًبرای اتصال این هیدروژن به کار می رفتند بار مثبت اتم نیتروژن انتهایی را خنثی می کنند به طوری که آن اتم نیتروژن دیگر نمی تواند پیوند پی تشکیل دهد .محلول متیل اورانژ در محیط بازی زرد می شود.

 

متیل اورانژ چگونه تشکیل می شود؟

از واکنش سولفانیلیک اسید ؛سدیم نیتریت و دی متیل آلانین ؛ متیل اورانژ ساخته می شود.ابتدا ؛سولفانیلیک اسید در محلول اسیدی رقیق حل شده ؛سپس سدیم نیتریت به آن اضافه می شودو نمک دی آزونیوم تشکیل می شود.

در یک ارلن 250 میلی لیتری ،  0.1 گرم سولفانیلیک اسید ( با دو مولکول آب ) و 0.5 گرم سدیم بی کربنات انیدر ( خشک ) و 20 میلی لیتر آب بریزید و مخلوط را گرم کنید تا کاملاً حل شود و محلول زلال به دست آید ، و محلول زلال بدست آمده را تا دمای حدود 15 درجه سرد کنید . و سپس محلول 0.7 گرم سدیم نیتریت که در 2 میلی لیتر آب حل شده است را به محلول ( ارلن ) اضافه کنید . و در یک بشر 600 میلی لیتری ، 2 میلی لیتر کلریدریک اسید غلیظ و حدود 65 گرم یخ خرد شده بریزید و محتویات ارلن را آهسته و در حال به هم زدن به آن اضافه کنید . بعد از 20 دقیقه ذرات رسوب دی آزوبنزن سولفونات ظاهر می شود . حال 1.5 میلی لیتر N,N  دی متیل آنیلین را در 1 میلی لیتر استیک اسید گلاسیال حل کنید و سپس به محلول حاوی دی آزوبنزن سولفونات همراه با مخلوط کردن و به هم زدن اضافه کنید . پس از 10 دقیقه متیل اورانژ قرمز  ( در محیط اسیدی ) رسوب می کند . 0.7 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید 20 درصد را آهسته و در حال به هم زدن به آن اضافه کنید . رنگ مخلوط به رنگ نارنجی می شود و ذرات ریز نمک سدیم متیل اورانژ رسوب می کند . این مخلوط را تا حد جوش گرم می کنیم ؛ مقدار زیادی از رسوب حل می شود . 2 گرم سدیم کلرید به آن اضافه کنید ( تا رسوب بهتر جدا شود ) و برای حل شدن نمک تا حدود 85 درجه گرم کنید . سپس مخلوط را 5 دقیقه بگذارید بماند و بعد در حمام آب و یخ قرار دهید تا کاملاً رسوب تشکیل گردد . سپس آن را با قیف بوخنر و کاغذ صافی ریز به آهستگی صاف می کنیم . ظرف و رسوب را با کمی آب نمک اشباع بشویید و بگذارید خشک شود ، سپس آن را با حدود 50 میلی لیتر آب متبلور کنید . رسوب حاصل از تبلور را با قیف بوخنر صاف کنید و با کمی اتر بشویید

نتیجه:

اگر مقدار اسید استیک بیشتر باشد به جای اینکه رنگ محلول نارنجی شود تیره یا سبز میشود.

 

 

 


برچسب‌ها: hamedaghazadehh
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 17:19 | نويسنده : Hamed Aghazadeh

به نام خدا

هدف از ازمایش

سنتز پارانیترو استانیلید

وسایل ازمایش

اسید استامید. بشر .اسید سولفوریک. بن ماری .حمام یخ. اسید سیتریک .قیف جدا کننده. قطره چکان. اب نمک . کاغذ صافی .

 

نام استاد گرامی

خانم دکتر ضیایی فر 

استاد بار 

سرکار خانم فرجی

 

 

نام اعضای نویسنده

حامد اقازاده 

 

 

تاریخ

1391/8/29

شرح کار

 

 
 

 

 

 

ابتدا دریک بشر 10 سی سی اسید استامید را در 10 سی سی             اضافه وبه ان 20 سی سی اهسته و کم کم اسید سولفوریک می ریزیم باید محلول زلال بدست اید اگر زلال نباشد  باید در بن ماری حرارت داد تا زلال شود سبس بشر را در حمام یخ قرار می دهیم چون نقطه ی انجماد را کم می کند یعنی جزء خواص کولیگاتیو است بعد در یک بشر دیگر 4.5 سی سی اسید سیتریک و 3 سی سی اسید سولفوریک 16 مولار می ریزیم که می توانیم این عمل را داخل یک قیف جدا کننده نیز انجام دهییم برای ریختن اسی از قطره چکان استفاده میکنیم وقتی دمای محتویات بشر حدودا به 2 الی صفر درجه رسید داخل اب نمک می گزاریم و مخلوط اسید را به ارامی و کم کم  در حالت هم زدن اضافه مکنیم از داخل حود هم بیرون نمی اوریم و اسید را یک باره اضافه نمی کنیم در این حین اسید را اضافه مکنیم دمای داخل بشر باید در تمام مدت افزودن اسید باید کمتر از 10 درجه باشد و باید سرد باشد بعد از افزودن اسید بشر را از حمام یخ بر میداریم و به مدت 1 ساعت در دمای ازمایشگاه راکد باقی بماند سبس یخ خرد شده یا 20 سی سی اب سرد را به ظرف واکنش اضافه کردم و نیترو استامید بدست امد بعد از 15 دقیقه با اب سرد شستشو دادم تا اسید های اضافی خارج شوند اگر اسید باقی بماند کاغذ صافی سیاه رنگ می شود و رنگ میگیردو ممکن است و کاغذ صافی می سوزد

  بعد رسوب زرد رنگ را به وسیله کاغذ صافی جدا مکنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تئوریآزمایش:

 

 

 

نيتراته کردن استانيليد و استيلاسيون:

زمانيکه كه نيترات يا سولفات آنيلين در درجه حرارت پايين توسط نيتريك اسيد و سولفوريك اسيد نيتره گردند، محصول داراي حدود 60% متانيتروآنيلين و 38% پارانيتروآنيلين است، كه همراه با آن مقدار كمي  ارتو نيترو آنيلين نيز وجود دارد. بعلت اكسيدشدن مقداري از آنيلين بهره بالا نمي‌باشد.

مسلما نيترو آنيلين محصول اصلي است زيرا که گروه با بار "مثبت" "NH3-" خاصيت كشندگي الكترون قوي دارد. در ضمن اين گروه شديداً باعث غيرفعال شدن جايگاههاي ارتو و پارا مي‌گردد.مقدار قابل ملاحظه‌اي از پارانيتروآنيلين به وجود مي‌آيد.

نسبت مشاهده شده براي پارا/متا ميزان اثر سوق دهندگي گروه –NH3+ را ارائه مي‌دهد. وسعت نيتراسيون پارا با قراردادن گروههاي متيل پي در پي روي اتم ازت كاهش مي‌يابد، در C6H5-N(CH3)+3 منجر به ايجاد 89% متا و 11% مشتق پارانيترو مي‌گردد.

براي كاهش اكسيداسيون و جلوگيري از اثر سوق دهندگي متا در نمك ايجادي، قبل از نيتراسيون تركيب، آمين آروماتيك را به مشتق استيل تبديل مي‌نمايند. متعاقباً گروه آمين را توسط هيدروليز با محلول آلي اسيدباز برمي‌دارند.

بدين ترتيب آنيلين به استانيليد تبديل شده تحت نيتراسيون معمولي تقريباً تمام آن به پارا نيترواستانيليد تبديل مي‌گردد، كه در اثر هيدروليز آن پارا نيتروآنيلين بدست مي‌آيد.

از آن‌جايي كه فقط مقدار جزئي از ارتو نيترواستانيليد از نيتراسيون حاصل مي‌گردد، روش غيرمستقيم در يك سري واكنش‌ها براي ايجاد ارتو بعنوان محصول اصلي بكار گرفته مي‌شود. انيلين به اسيد سولفانيليكي تبديل مي‌شود كه در آن موقعيت پارا توسط گروه So3H مسدود شده است. نيتراسيون اسيدسولفانيليك توليد -4 آمينو -3 نيتروبنزن سولفونيك اسيد مي‌نمايد، هيدروليز تركيب اخير كه توسط جوشاندن آن با اسيدسولفوريك 60% صورت مي‌گيرد، حذف گروه So3H را باعث شده و ارتو نيترو آنيلين را با حالات خصوصي بالا در اختيار مي‌گذارد.

هر 3 نيتروآنيلين بازهاي بي‌نهايت ضعيفي مي‌باشند، اما از نظر قدرت اسيدي با يكديگر تفاوت قابل ملاحظه‌اي دارند: ارتو> پارا> متا.

مخلوط نيتروآنيلين‌ها را مي‌توان از حل نمودن آنها در اسيدآبي قوي و سپس رسوب‌گيري پي‌در پي، ايزومرهاي ارتو، متا و پارا كه توسط خنثي‌سازي آنها با آمونياك رقيق انجام مي‌شود، جدا نمود.

ابتدا دریک بشر 10 سی سی اسید استامید                                      را در 10 سی سی                                           اضافه وبه ان 20 سی سی اهسته و کم کم اسید سولفوریک                        می ریزیم باید محلول زلال بدست اید اگر زلال نباشد  باید در بن ماری حرارت داد تا زلال شود سبس بشر را در حمام یخ قرار می دهیم چون نقطه ی انجماد را کم می کند یعنی جزء خواص کولیگاتیو است بعد در یک بشر دیگر 4.5 سی سی اسید سیتریک                 و 3 سی سی اسید سولفوریک 16 مولار                       می ریزیم که می توانیم این عمل را داخل یک قیف جدا کننده نیز انجام دهییم برای ریختن اسی از قطره چکان استفاده میکنیم وقتی دمای محتویات بشر حدودا به 2 الی صفر درجه رسید داخل اب نمک می گزاریم و مخلوط اسید را به ارامی و کم کم  در حالت هم زدن اضافه مکنیم از داخل حود هم بیرون نمی اوریم و اسید را یک باره اضافه نمی کنیم در این حین اسید را اضافه مکنیم دمای داخل بشر باید در تمام مدت افزودن اسید باید کمتر از 10 درجه باشد و باید سرد باشد بعد از افزودن اسید بشر را از حمام یخ بر میداریم و به مدت 1 ساعت در دمای ازمایشگاه راکد باقی بماند سبس یخ خرد شده یا 20 سی سی اب سرد را به ظرف واکنش اضافه کردم و نیترو استامید بدست امد بعد از 15 دقیقه با اب سرد شستشو دادم تا اسید های اضافی خارج شوند اگر اسید باقی بماند کاغذ صافی سیاه رنگ می شود و رنگ میگیردو ممکن است و کاغذ صافی می سوزد

  بعد رسوب زرد رنگ را به وسیله کاغذ صافی جدا مکنیم.

 

خطای آزمایش:

چون در حین افزایش محلول سدیم هیدروکسید مخلوط گرم می شود باید به خوبی همزده شود.

نتیجه:

پارا نيترو استانيليد از طريق هيدروليز در محيط اسيدي  داستيله مي شود و ايجاد پارا نيترو آنيلين مي كند. بدين ترتيب گروه استيل كه براي محافظت گروه عاملي  آمين بكار رفته بود  براحتي خارج مي شود 

سوالات :

 

1-   در تهیه P-نیترو آنیلین چرا به جای نیترو دار کردن آنیلین استانیلید نیترو دار و هیدرولیز می شود؟؟

 

زیرا در استانیلید گروه  آمینو بین دو گروه پذیرنده الکترون یعنی حلقه بنزن و گروه کربونیل قرار   دارد به همین دلیل خاصیت بازی ندارد و با اسیدها نمک تولید نمی کند.

 

 

2-  اگر P-نیترواستانیلید در محلول های اسیدی هیدرولیز می شودچرا هیدرولیز در نیترو دار کردن با مخلوط HNO3  و H2SO4 رخ نمی دهد؟؟

 

C6H5-NH(C=O)CH3 استانیلید می باشد که در آن گروه NHCOCH3 بر روی حلقه ی آروماتیکی وجود دارد. حال چنانچه بخواهیم یک گروه دیگر بر روی حلقه قرار دهیم، این گروه می تواند موقعیتهای ارتو، متا و پارا را اشغال نماید. یعنی گروه جدید همسایه ی گروه قبلی باشد (ارتو) و یا یک کربن از آن فاصله داشته باشد(متا) و یا دو کربن فاصله داشته باشد و در دورترین فاصله ی ممکن قرار گیرد (پارا).

استانیلید دارای نقطه ذوب 113 تا 115 درجه ی سانتیگراد و نقطه جوش 304 درجه ی سانتیگراد می باشد.
ارتو و پارا نیترواستانیلید بوسیله ی واکنش استانیلید با مخلوطی از نیتریک اسید و سولفوریک اسید بدست می آید. زیرا گروه نخست یعنی
NHCOCH3 گروه حجیمی است، فرم پارا که در آن دو گروه فوق و نیترو از هم فاصله ی بیشتری دارند، پایدارتر بوده و قسمت بیشتر محصول را به خود اختصاص می دهد. اما جدا کردن ایزومرهای پارا و ارتو از طریق تقطیر جز به جز ممکن است، زیرا ابن دو ترکیب در نقطه ی جوش متفاوت هستند.
واکنش استانیلید با نیتریک اسید غلیظ سبب تولید پارانیترواستانیلید می شود. برای بالا بردن بازده می توان از نسبت 3 به 1 از سولفوریک اسید و نیتریک اسید استفاده نمود. چون این واکنش گرمازا است، باید افزایش استانیلید به اسید نیتریک غلیظ بسیار آهسته و همراه با سردکردن محیط واکنش صورت گیرد.
دکانتور یا قیف جداکننده ، وسیله ای است که به کمک آن می توان دو فاز آبی و آلی را از هم جدا نمود. این وسیله در قسمت انتها دارای یک شیر است که با باز کردن آن، لایه ی زیرین به راحتی از لایه ی بالایی جدا می شود.

 


برچسب‌ها: hamedaghazadeh